پیامبر مدرن ۱۳۹۰/۶/۲۸

هارولد کلمپ دومین جانشین پال توئیچل مبدع شبه آیین اکنکار است. او که در سال ۱۹۸۱ طی یک کشمکش درون فرقه‌ای توانست به ماهانتایی دست یابد، در چاپخانه اکنکار کار می‌کرد. او نیز سابقه نظامی‌گری دارد و هم چنین مانند پال توئچیل سابقه روانی بودن و بستری شدن در تیمارستان را با خود دارد.
هارولد کلمپ پس از رسیدن به مقام ماهانتایی علی رغم اینکه از سوی ماهانتای سابقش متهم به برخی رفتارهای خلاف بود، توانست پس از ده سال کشمکش و عزلت‌نشینی با بنا نهادن معبد اک در ایالت منهسن آمریکا بار دیگر نام اکنکار را زنده کند.
هارولد کلمپ دومین جانشین پال توئیچل مبدع شبه آیین اکنکار است. او که در سال ۱۹۸۱ طی یک کشمکش درون فرقه‌ای توانست به ماهانتایی دست یابد، در چاپخانه اکنکار کار می‌کرد. او نیز سابقه نظامی‌گری دارد و هم چنین مانند پال توئچیل سابقه روانی بودن و بستری شدن در تیمارستان را با خود دارد.
هارولد کلمپ پس از رسیدن به مقام ماهانتایی علی رغم اینکه از سوی ماهانتای سابقش متهم به برخی رفتارهای خلاف بود، توانست پس از ده سال کشمکش و عزلت‌نشینی با بنا نهادن معبد اک در ایالت منهسن آمریکا بار دیگر نام اکنکار را زنده کند.
او هم اکنون در این معبد که شبیه کاخ وسیعی است زندگی می‌کند و به مشاوره دینی و ... و نوشتن مشغول است.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.