پیوند معنویت و سیاست در مکتب امام ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

در مکتب امام خمینی معنویت خواهی تنها به شکل عزلت گزینی صوفیانه صورت نمی گیرد، بلکه خلوت گزینی و معنویت طلبی می تواند در قالب سیاست پیشگی تعقیب شود. مناسب است نامه عرفانی امام که فرزندش حاج احمد آقا که به صورتی زیبا معنویت را با مسئولیت پیوند زده در این جا آورده شود.توصیه امام به فرزندش حاج احمد آقا:
پسرم ! نه گوشه گیری صوفیانه دلیل پیوستن به حق است ، و نه ورود در جامعه و تشکیل حکومت ، شاهد گسستن از حق . میزان در اعمال انگیزه های آن هاست. .
در مکتب امام خمینی معنویت خواهی تنها به شکل عزلت گزینی صوفیانه صورت نمی گیرد، بلکه خلوت گزینی و معنویت طلبی می تواند در قالب سیاست پیشگی تعقیب شود. مناسب است نامه عرفانی امام که فرزندش حاج احمد آقا که به صورتی زیبا معنویت را با مسئولیت پیوند زده در این جا آورده شود.توصیه امام به فرزندش حاج احمد آقا:
پسرم ! نه گوشه گیری صوفیانه دلیل پیوستن به حق است ، و نه ورود در جامعه و تشکیل حکومت ، شاهد گسستن از حق . میزان در اعمال انگیزه های آن هاست. .
چه بسا عابد و زاهدی که گرفتار دام ابلیس است و آن دام گستر، با آنچه مناسب او است ، چون خود بینی و خود خواهی و غرور و عجب و بزرگ بینی و تحقیر خلق الله و شرک خفی و امثال آنها، او را از حق دور و به شرک می کشاند و چه بسا متصدی امور حکومت که با انگیزه الهی به معدن قرب حق نائل می شود... پس میزان عرفان و حرمان ، انگیزه است .
هر قدر انگیزه ها به نور فطرت نزدیکتر باشند و از حجب ، حتی حجب نور وارسته تر، به مبداء نور وابسته ترند، تا آنجا که سخن از وابستگی نیز کفر است. .
پسرم ! از زیر بار مسؤ ولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت به خلق است شانه خالی مکن ، که تاخت و تاز شیطان در این میدان ، کمتر از میدان تاخت و تاز در بین مسئولین و دست اندرکاران نیست ، و دست و پا برای بدست آوردن مقام ، هر چه باشد، چه مقام معنوی و چه مادی مزن ، به عذر آن که می خواهم به معارف الهی نزدیک شوم ، یا خدمت به عبادالله نمایم ، که توجه به آن از شیطان است ، چه رسد که کوشش برای ان.(برگرفته نامه های عرفانی امام به حاج احمد اقا خمینی).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.