چاه فلق ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ - ۱۷۹۷ بازدید

چاه فلق کجا است؟

تفسیر نمونه ، جلد 27 ، صفحه 457 در توضیح فلق اینگونه آورده است:فلق ( بر وزن شفق) از ماده فلق (بر وزن خلق) در اصل به معنى شکافتن چیزى و جدا کردن بعضى از بعضى دیگر است، و از آنجا که به هنگام دمیدن سپیده صبح پرده سیاه شب مى شکافد ، این واژه به معنى طلوع صبح ، به کار رفته ، همانگونه که فجر نیز به همین مناسبت بر طلوع صبح اطلاق مى شود . بعضى آن را به معنى همه موالید و تمام موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه مى دانند ، چرا که تولد این موجودات که با شکافتن دانه و تخم و مانند آن صورت مى گیرد از عجیب ترین مراحل وجود آنها است ، و در حقیقت هنگام تولد جهش عظیمى در آن موجود رخ مى دهد و از جهانى به جهان دیگرى گام مى نهد .
در بعضى از احادیث آمده که فلق چاه یا زندانى در دوزخ است ، و همچون شکافى در دل جهنم خودنمائى مى کند. این روایت ممکن است اشاره به مصداقى از مصداقهاى آن باشد نه اینکه مفهوم گسترده فلق را محدود کند[1] .
المیزان هم در بحث روایی این آیات اینگونه آورده است: در الدر المنثور است که ابن جریر ، از ابو هریره از رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلّم) روایت کرده که فرمود : فلق نام چاهى رو پوشیده است در جهنم . در معناى این روایت روایات بسیارى دیگر هست که در بعضى از آنها آمده : فلق نام درى است در جهنم که وقتى باز شود جهنم افروخته گردد ، این روایت را عقبة بن عامر نقل کرده .
و در بعضى از آنها آمده چاهى است در دوزخ که وقتى بخواهند دوزخ را شعله ور سازند از آنجا شعله ور مى کنند ، ناقل این روایت عمرو بن عنبسه است .
و از این قبیل روایاتى دیگر و در مجمع البیان مى گوید بعضى ها گفته اند : فلق چاهى در جهنم است که اهل جهنم از شدت حرارت آن به دنبال پناهگاهى مى گردند ، ناقل این حدیث سدى است . ابو حمزه ثمالى و على بن ابراهیم هم آن را در تفسیر خود آورده اند[2] . [1] تفسیر نمونه ، جلد 27 ، صفحه 457
[2] ترجمة المیزان ج : 20 ص : 685

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.