چرائی رعایت قبله در نماز ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۳۱۵ بازدید

در مـوقـع نـمـاز خـواندن چرا باید رو به قبله بایستیم در حالی که خداوند همه جا هست و جهت معینی ندارد؟

نـمـاز خـواندن به طرف قبله , نه از این جهت است که خداوند مکان یا جهت معینی دارد - همان طـور کـه قرآن در ضمن آیات مربوط به قبله مخصوصا در دو مورد به این حقیقت تصریح کرده و می فرماید: «و للّه المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه اللّه مشرق؛ و مغرب از آن خداست و به هر سو رو کنید , خدا آنجاست».(1)و در آیه دیگر می گوید: «قل للّه المشرق و المغرب؛ بگو مشرق و مغرب از آن خداست. (2) - بـلـکـه از ایـن نظر است که انسان به حکم این که جسم است هنگام نماز ناچار است به یک طـرف مـتـوجه باشد ; ولی اسلام خواسته است از این موضوع حداکثر استفاده را برای تکمیل این عبادت ( نماز ) بنماید , زیرا همه می دانیم که خانه کعبه قدیمی ترین مرکز توحید است . خـانـه ای است که به دست قهرمان توحید ,ابراهیم خلیل علیه السلام تجدید بنا شده و مورد توجه تمام راهنمایان توحید و پیغمبران خدا بوده است . توجه به این مرکز توحید , توجه به خداست . درسـت است که خداوند مکانی ندارد, اما کسی که مقابل چنین مرکزی بایستد از جهات زیادی به خدا نزدیکتر است و گویاخود را در پیشگاه او حاضر می بیند.
عـلاوه بـر آن , تـوجه عموم مسلمانان جهان در هر شبانه روز پنج مرتبه به این مرکزمقدس , روح وحـدت و یـگـانگی را در دل و جان آنها پرورش می دهد و به وحدت اسلامی وهماهنگی مسلمین جـهان کمک می کند و اجتماعات مختلف اسلامی را از شرق و غرب عالم به هم مربوط می سازد و شـوکـت و عـظـمـت آنـها را ظاهر می نماید و بالاخره جوهر تعلیمات جهانی اسلام را به صورت وحدت هدف و عقیده به دنیا نشان می دهد.
پاسخ به پرسشهای مذهبی، مکارم شیرازی - ناصر و جعفر سبحانی 1 - سوره بقره , آیه 115 . 2 - سوره بقره , آیه 142 .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.