چرا در ایران دوباره رفراندم گذاشته نمی شود؟ ۱۳۹۱/۵/۵ - ۱۴ بازدید

در صورتى حکومت را به آراى مجدد عمومى مى گذارند که اکثریت مردم با اصل آن مخالف و معترض باشند و در هیچ کجاى دنیا تا مخالفت با حکومتى به حد اکثریت مردم نرسد، همه پرسى صورت نمى گیرد؛ زیرا پیشرفت هر مملکتى نیاز به ثبات و برنامه ریزى هاى دراز مدت دارد و با روزمرگى برنامه ریزى، کارى پیش نخواهد رفت.
در صورتى حکومت را به آراى مجدد عمومى مى گذارند که اکثریت مردم با اصل آن مخالف و معترض باشند و در هیچ کجاى دنیا تا مخالفت با حکومتى به حد اکثریت مردم نرسد، همه پرسى صورت نمى گیرد؛ زیرا پیشرفت هر مملکتى نیاز به ثبات و برنامه ریزى هاى دراز مدت دارد و با روزمرگى برنامه ریزى، کارى پیش نخواهد رفت. در ایران نیز وقتى سى میلیون نفر به پاى صندوق هاى رأى در انتخابات متعدد مى روند، یا در فراخوان های رهبری و مناسبت های انقلاب و راهپیمایی ها و...حضوری چشم گیر دارند معنایش این است که بیش از ۹۰درصد یا حداقل درصد قابل توجه یاز از کسانى که شرایط رأى دادن را دارند، اصل قانون اساسى و نظام را قبول دارند و اعتراض هاى گوناگون به فروعات مختلف، ربطى به اصلِ نظام و قانون اساسى ندارد.
البته کسی ممکن است بگوید احتمال دارد اگر رای گیری شود جمهوری اسلامی رای نیاورد. در پاسخ به این احتمال گفتنی است: احتمال به معناى عام امرى است که در هر جا راه دارد . مـثـلا در اتـاقـى که شما به استراحت پرداخته اید , احتمال هست سقف آن فرو ریزد , یا اگر براى اصـلاح سر و صورت به آرایشگر مراجعه مى کنید , احتمال دارد آرایشگر دچار جنون شده , به جاى اینکه با تیغ موهاى زیر گلوى شما را اصلاح کند , رگ گردنتان را قطع نماید نمى توان گفت این احتمالات وجود ندارند , ولى این احتمالات بسیار ضعیف است . شـکـى نـیـسـت هـیـچ عـاقلى به چنین احتمالاتى وقعى نمى نهد و آنها را سفیهانه و غیر عاقلانه مى شمارد . گاهى یک احتمال , قراین و شواهدى دال بر صحت دارد . این گونه احتمالات را «عقلایى» یا «احتمال به معناى خاص» مى نامیم . خردمندان به چنین احتمالاتى ترتیب اثر مى دهند و آنها را در زندگى بعید نمى دانند . مثلا اگر کسى در سقف اتاق شکافهایى مشاهده کند , احتمال عقلایى مى دهد سقف فرو ریزد , از این رو به بنا مراجعه مى کند, تا آن را تعمیر کند. بـا تـوجـه به این توضیح , مى توان به سئوال چنین پاسخ داد: احتمالى که در سئوال مطرح شده , احتمال عقلایى نیست , بلکه احتمال به معناى عام است ; پس جواب دادن به این احتمال , لزومى ندارد .
مـمـکن است کسى پافشارى کند و بگوید : در مسائلى مانند تعیین نوع حکومت , هر چنداحتمال ضـعـیـفـى وجود داشته باشد لکن چون محتمل بسیار اهمیت دارد باید به آن ترتیب اثر داد ; ولى خواهیم گفت : این احتمال در مورد هر نظام و حکومتى وجود دارد . فـرض کـنـیـد کسى بگوید : اگر در آمریکا انتخابات برگزار شود , مردم نظام دو حزبى کنونى را نمى پذیرند , پس باید رفراندوم برگزار شود . آیا فقط با این احتمال مى توان انتخابات مجدد برگزار کرد ؟ آیا تاکنون در کشورى - با هر شکل از حـکـومـت - انـتـخـابـاتـى به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهورى اسلامى هم چـنـیـن کـند ؟ اگر این ادعا را بررسى کنیم مستلزم تالى فاسد مهمى است ; توضیح آنکه :اگر مردم با انتخابات آزاد نماینده اى را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکى احتمال داده شود راى دهـنـدگـان از نظر خویش برگشته اند , باید تقاضاى تجدیدانتخابات بشود ؟
همین احتمال در مـورد انـتـخـابـات ریـاست جمهورى , اعضاى شوراى شهر , شهرداران ومسوولان دیگرى که در نظامهاى مختلف از طریق انتخابات برگزیده مى شوند , نیز مطرح مى شود . اگـر در انـتـخـابـات به صرف احتمال تغییر نظر و راى مردم - که در هیچ زمانى منتفى نیست - انتخابات مجدد برگزار گردد , کار دولتها و حکومتها فقط برگزارى انتخابات مى شود آیا چنین امـرى در دنـیا پذیرفته است ؟ مشروعیت نظام و رأى مردم باید توجه کنیم انتخابات و مراجعه به آراى مـردم از دیـدگاه عقیدتى ما هیچ گاه مشروعیت آور نیست , تا با منفى شدن آراى عمومى , مشروعیت نظام باطل گردد . گـوایـنـکه آراى مثبت و موافق مردم , عامل تحقق حاکمیت دینى است ; یعنى اگر مردم موافق نباشند , حاکمیت دینى برقرار نمى گردد , چرا که چنین حاکمیتى با قهر وغلبه تحقق نمى یابد .
انـتخابات از نظر ما دو فایده دارد ; یکى اینکه با برگزارى آن و توجه به آراى مردم , آنها خود را در ایـجـاد حکومت دینى سهیم خواهند دانست ,و در نتیجه بیشتر و بهتر در حمایت از نظامى که به دست خودشان تحقق یافته ,مى کوشند , و آنگاه آرمانهاى مهم حکومت دینى تحقق مى یابد . فـایده دیگر این است که امام راحل قدس سره - بنیانگذار این نظام الهى - با تاکید بر اهمیت نقش مردم و آراى آنان مخالفان نظام را خلع سلاح کردند , زیرا آنان با تبلیغات مسموم خودقصد داشتند نـظـام اسـلامـى را , مـستبد جلوه دهند , ولى هنگامى که آراى مردم در این نظام مورد احترام و اهتمام باشد , حربه مخالفان از کار خواهد افتاد . نـظـامـهـایـى کـه مـشـروعـیت خویش را وامدار آراى مردم مى دانند , و به زعم سردمداران آنها هـمیشه باید آراى عمومى به نفع آنان باشد , تا مشروعیت شان محفوظ بماند , هیچ گاه بااحتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمى کنند , و تاکنون کسى به آنها اشکالى نکرده است بـا ایـنکه به نظر مى آید این اشکال به صورت جدى , متوجه آنان است ; ولى وقتى مشروعیت نظام اسلامى به حکم الهى است - نه آراى مردم -ضرورتى ندارد که به صرف این احتمال ضعیف مسأله انتخابات مجدد را پیش کشید.( پرسشها و پاسخها، مصباح یزدى - محمد تقى به نقل از سایت تبیان) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۱/۲۰۰۴۰۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.