چرا دعا می کنیم ولی مستجاب نمی شود؟ ۱۳۹۲/۸/۱۳ - ۱۲ بازدید

۱- جمیل گوید: مردی به امام صادق - علیه السلام - عرض کرد: فدایت شوم؛ خداوند می فرماید: (أدعونی أستجب لکم) [۱] «مرا بخوانید تا (دعای) شما را بپذیرم» و ما دعا می کنیم ولی مستجاب نمی شود.
۱- جمیل گوید: مردی به امام صادق - علیه السلام - عرض کرد: فدایت شوم؛ خداوند می فرماید: (أدعونی أستجب لکم) [۱] «مرا بخوانید تا (دعای) شما را بپذیرم» و ما دعا می کنیم ولی مستجاب نمی شود.
حضرت فرمود: برای اینکه شما به عهدی که به خدا دادید وفا نمی کنید، و خداوند می فرماید: (أوفوا بعهدی أوف بعهدکم) [۲] «و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید، تا من نیز به پیمان شما وفا کنم»، به خدا قسم؛ اگر وفا کنید برای خدا، خدا نیز برای شما وفا می کند. [۳] .
۲- علی بن حکم از هشام بن سالم روایت کرده است که گفت: به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: ای فرزند رسول خدا؛ چرا هنگامی که مؤمن دعا می کند گاهی دعایش مستجاب و گاهی مستجاب نمی شود در حالی که خدای عزوجل فرموده است: (و قال ربکم أدعونی أستجب لکم) [۴] «پروردگارتان می فرماید مرا دعا کنید دعایتان را اجابت می کنم»؟
حضرت فرمود: بنده هنگامی که خدا را با نیت صادق و قلبی مخلص بخواند و دعا کند دعایش مستجاب می شود، پس از اینکه به عهد خدای عزوجل وفا کند.
و اگر خدا را بدون نیت صادق، و اخلاص بخواند و دعا کند دعایش مستجاب نمی شود، مگر نه اینکه خداوند متعال می فرماید: (أوفوا بعهدی أوف بعهدکم) [۵] «به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم»؟ پس هر کس وفا کند، به او وفا شود. [۶] .
زندیق به حضرت صادق - علیه السلام - گفت: مگر نه اینکه می گوئی: خدا می گوید: (أدعونی أستجب لکم) [۷] «مرا بخوانید، تا (دعای) شما را بپذیریم» در حالی که ما می بینیم شخص بیچاره و نیازمند دعا می کند ولی دعایش به اجابت نمی رسد، و مظلوم و ستمدیده از خدا یاری برضد دشمنش می خواهد ولی او را یاری نمی کند؟
حضرت فرمود: وای بر تو، هیچ کس او (خدا) را نمی خواند مگر اینکه دعای او را اجابت می کند.
اما ستمکار پس دعایش مردود است تا وقتی که توبه کند.
و اما صاحب محق پس اگر خدا را بخواند دعای او را مستجاب می کند، و بلا را از او دفع می کند بدون اینکه بداند، و ثواب بزرگی برای روز نیاز او ذخیره می کند.
و اگر امری که بنده طلبیده است برای او خیر و مصلحت او نباشد چنین حاجت او برآورده نمی شود.
و مؤمن و عارف به خدا گاهی برایش دشوار است که از خدا چیزی بخواهد چون نمی داند این خواسته درست است یا درست نیست.
و گاهی بنده مرگ کسی را از خدا می خواهد که هنوز اجلش نرسیده است. یا باران را در وقتی می خواهد که در آن صلاح نباشد، زیرا او به تدبیر مخلوقاتش واردتر است، و نظیر آن بسیار است، پس بفهم این مطلب را. [۸] .

پی نوشت ها:
[۱] سوره ی غافر آیه ی ۶۱.
[۲] سوره ی بقره آیه ی ۴۰.
[۳] تفسیر القمی: ص ۳۸، بحارالأنوار: ج ۹۰ ص ۳۶۸ ح ۳.
[۴] سوره ی غافر آیه ی ۶۱.
[۵] سوره ی بقره آیه ی ۴۰.
[۶] الاختصاص: ص ۲۴۲، بحارالأنوار: ج ۹۰ ص ۳۷۹ ح ۲۳.
[۷] سوره ی غافر آیه ی ۶۱.
[۸] الاحتجاج: ج ۲ ص ۲۲۸ و ۲۲۹ ح ۲۲۳، بحارالأنوار: ج ۱۰ ص ۱۷۴.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.