چهلم اموات-مراسم چهلم-عدد چهل ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۷۰۹۸ بازدید

چرا برای مرده روز چهلم می گیرند و چه سری در عدد چهل است ؟

در روایات چهلم و سالگرد گرفتن برای میت نیامده است بلکه این یک رسم عرفی است که به خاطر تعظیم و احترام میت گرفته می شود تا احسان و ثواب در حق ایشان باشد و اما سر عدد 40: عدد چهل ریشه در فرهنگ دینی ما دارد. در قرآن کریم آمده است وعده بین خداوند و حضرت موسی جهت سخن گفتن با خداوند و نزول تورات چهل شبانه روز بوده است . به همین جهت برخی عدد چهل را عددی کامل می دانند. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام آمده است : »من اخلص لله اربعین یوما فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه ; هر کس چهل روز فقط برای خداوند تعالی اخلاص ورزد خداوند چشمه های حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می سازد«, (سفینه البحار, شیخ عباس قمی , ماده خلص ). همچنین همان طور که نوشته اید برخی از ادعیه بر چهل مرتبه خواندن آن تائکید شده است . اما خصوصیت عدد چهل و اسرار نهفته در این عدد چیست , برای ما روشن نیست . البته چه بسا با توجه به ویژگی های انسان , تکرار »چهل بار« موجب یک ملکه ی معنوی و تعمیق یک رفتار پسندیده و قابلیت نزول فیض خاص خداوند می شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.