چه کسانی از اهل‌ سنت قائل به صحت احادیث مهدویت شده‌اند؟ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ - ۱۴۳ بازدید


گروهی از علمای اهل‌سنت به صحت یا حسن احادیث امام مهدی علیه‌السلام تصریح کرده‌اند و برخی نیز به تواتر آن اعتراف دارند. اینک به اسامی برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. ترمذی؛
۲. ابوجعفر عقیلی؛
۳. بربهاری؛
۴. محمدبن‌حسین آبری؛
۵. حاکم نیشابوری؛
۶. بیهقی؛
۷. بغوی؛
۸. ابن اثیر؛
۹. قرطبی؛
۱۰. ابن منظور؛
۱۱. ابن تیمیه؛
۱۲. جمال‌الدین مزی؛
۱۳. ذهبی؛
۱۴. ابن‌قیم جوزیه؛
۱۵. ابن کثیر‌؛ ۱۶. تفتازانی؛
۱۷. نورالدین هیثمی؛
۱۸. شیخ‌محمد جزری شافعی؛
۱۹. احمدبن‌ابی‌بکر بویصری؛
۲۰. ابن‌حجر عسقلانی؛
۲۱. سیوطی؛
۲۲. شیخ عبدالوهاب شعرانی؛
۲۳. ابن حجر هیتمی؛
۲۴. متقی هندی؛


گروهی از علمای اهل‌سنت به صحت یا حسن احادیث امام مهدی علیه‌السلام تصریح کرده‌اند و برخی نیز به تواتر آن اعتراف دارند. اینک به اسامی برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. ترمذی؛
۲. ابوجعفر عقیلی؛
۳. بربهاری؛
۴. محمدبن‌حسین آبری؛
۵. حاکم نیشابوری؛
۶. بیهقی؛
۷. بغوی؛
۸. ابن اثیر؛
۹. قرطبی؛
۱۰. ابن منظور؛
۱۱. ابن تیمیه؛
۱۲. جمال‌الدین مزی؛
۱۳. ذهبی؛
۱۴. ابن‌قیم جوزیه؛
۱۵. ابن کثیر‌؛ ۱۶. تفتازانی؛
۱۷. نورالدین هیثمی؛
۱۸. شیخ‌محمد جزری شافعی؛
۱۹. احمدبن‌ابی‌بکر بویصری؛
۲۰. ابن‌حجر عسقلانی؛
۲۱. سیوطی؛
۲۲. شیخ عبدالوهاب شعرانی؛
۲۳. ابن حجر هیتمی؛
۲۴. متقی هندی؛
۲۵. شیخ‌مرعی‌بن‌یوسف مقدسی حنبلی؛
۲۶. محمدبن‌عبدالرسول برزنجی.
۲۷. محمد عبدالباقی زرقانی؛
۲۸. ابوالعلاء عراقی؛
۲۹. شیخ‌محمدبن‌احمد سفارینی حنبلی؛
۳۰. سیدمحمدمرتضی زبیدی؛
۳۱. شیخ‌محمدبن‌علی صبان؛
۳۲. محمدامین سویدی؛
۳۳. شوکانی؛
۳۴. محمد‌بن‌حسن‌بن‌مؤمن شبلنجی؛
۳۵. احمدبن‌زینی دحلان؛
۳۶. شهاب‌الدین احمدبن‌اسماعیل حلوانی شافعی؛
۳۷. ابوالبرکات آلوسی حنفی؛
۳۸. محمد بلبسی شافعی؛
۳۹. ابوالطیب عظیم آبادی؛
۴۰. مبار‌کفوری؛
۴۱. شیخ‌منصورعلی ناصف؛
۴۲. شیخ‌خضرحسین مصری؛
۴۳. ابوالاعلی مودودی؛
۴۴. ناصرالدین البانی؛
۴۵. شیخ‌‌عبدالمحسن‌بن‌حمد العباد‌؛ ۴۶. شیخ‌حمودبن‌عبدالله تویجری؛
۴۷. شیخ عبدالعزیزبن‌عبدالله‌بن‌باز.

------------------------------------------------------------------------------


پی‌نوشت‌ها
۱. سنن ترمذی، ج۳، ص۳۴۳.
۲. الضعفاء الکبیر، ج۴، ص۳۸۰.

۳. شرح السنه.

۴. مناقب الشافعی.
۵. المستدرک، ج۴، ص۴۶۵.

۶. به نقل المنار المنیف، ابن‌قیم جوزیه، ص۱۳۰.
۷. مصابیح‌السنة، ج۳، ص۴۹۳.

۸. النهایة، ج۵، ص۲۲۰.
۹. التذکرة، ج۲، ص۲۹۹.
۱۰. لسان العرب، ج۲۵، ص۳۵۴.
۱۱. امنهاج السنة، ج۴، ص۲۱۱.
۱۲. تهذیب اکمال، ج۲۵، ص۱۵۰.

۱۳. تلخیص المستدرک، ج۴، ص۴۶۳.

۱۴. المنار المنیف، ص ۱۳۰ـ۱۳۵.

۱۵. النهایة فی الفتن و الملاحم، ص۴۵ـ۵۳.

۱۶. شرح المقاصد، ج۵، ص۳۱۲.

۱۷. مجمع الزوائد، ج۷، ص۳۱۴.

۱۸. اسنی المطالب، ص۱۲۹.

۱۹. مصباح الزجاجه، ج۳، ص۲۶۳.

۲۰. تهذیب التهذیب، ج۹، ص۱۲۵.

۲۱. الجامع الصغیر، ج۲، ص۵۲۲ و ۵۵۳.

۲۲. الیواقیت و الجواهر، ج۲، ص۵۶۱.

۲۳. الصواع المحرقة، ص۱۶۳؛ القول المختصر، ص۲۶.

۲۴. البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان.

۲۵. فرائد فوائد الفکر، ص۶۰ـ۶۸.
۲۶. الاشاعة لأشراط الساعة، ص۱۳۹.
۲۷. شرح المواهب اللدنیة.

۲۸. شرح احیاء المیت فی فضائل آل‌البیت.
۲۹. اللوامع.

۳۰. تاج العروس، ج۲، ص۳۳۲.

۳۱. اسعاف الراغبین، ص۱۴۵ـ۱۶۱.

۳۲. سبائک الذهب، ص۷۸.

۳۳. به نقل از الاذاعة، قنوجی، ص۱۲۶.

۳۴. نورالابصار، ص۱۸۵.

۳۵. الفتوحات الاسلامیة، ج۲، ص۲۹۰.

۳۶. القطر الشهدی، ص۶۸.

۳۷. علامات الساعه.

۳۸. العطر الوردی، ص۴۵.

۳۹. نظم المتناثر، ص۲۲۵.

۴۰. تحفة الاحوذی، ج۶، ص۳۹۳.

۴۱. التاج الجامع للاصول، ج۵، ص۳۴۱.

۴۲. مجله التمدن الاسلامی.
۴۳. البینات، ص۱۱۶.

۴۴. مجله التمدن الاسلامی.

۴۵. عقیدة اهل السنه و الاثر فی المهدی المنتظر.
۴۶. الاحتجاج بالاثر علی من انکر المهدی، ص۷۰.

۴۷. به نقل از الامام المهدی عند اهل السنة، مهدی فقیه ایمانی، ج۲، ص۴۳۲.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.