چیستی خدا ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ - ۴۳۰ بازدید

خدا عین موجودات هستی است ؟

خداوند، همان ذات یگانه ای است که هستی مطلق و کمال مطلق است و دارای حیات، علم، اراده و قدرت مطلقه می باشد، بلکه عین همه آنها است و ذات و صفات او همه یک حقیقت بسیط علی الاطلاق است. او عین هستی است و ماهیت ندارد. غیر او هی موجود مستقلی نیست، هر آنچه هست مخلوق و آفریده اوست. او می آفریند، می میراند، رشد می دهد و همه تجلیات هستی از چشمه خروشان فیض او بهره می برند. هر عقل سلیمی اگر اندکی به اطراف خود بنگرد، جهانی سرشار از اراده، حیات، قدرت، علم و... می بیند و بدون تردید حکم می کند که این همه نظم و برنامه و هماهنگی، نشان از حاکمیت اراده و قدرت یگانه ای بر جهان دارد که نام او «خدا» است. برای پی بردن به صفات خداوند، توجه به مخلوقات و از جمله خود انسان راهی روشن است. جهان هستی جهان علم و آگاهی است؛ آیا خدای هستی می تواند عالم نباشد؟ جهان مظهری از اقتدار کامل است؛ آیا خدای جهان می تواند قادر نباشد؟ و... . برای آگاهی بیشتر ر.ک: آفریدگار جهان، آیت الله مکارم شیرازی.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.