چگونه از یاران امام زمان(عج) باشم؟ ۱۳۸۵/۶/۱۶ - ۴۹۳۳۴ بازدید

چگونه از یاران امام زمان(عج) باشم؟


یاری امام زمان(عج) در این
زمان به انجام صحیح وظایف خود در زمان غیبت است . وظیفه منتظر امام زمان(ع) این است
که مانند یک منتظر واقعی زندگی کند. وقتی انسان حقیقتا منتظر کسی باشد تمام رفتار و
سکناتش نشان از منتظر بودن او دارد. به عنوان مثال اگر منتظر میهمان باشد حتما خانه
را تمیز و مرتب می کند، وسایل پذیرایی را آماده می کند و با لباس مرتب و چهره ای
شاداب در انتظار می ماند. چنین کسی می تواند ادعا کند که منتظر میهمان بوده است.
اما کسی که نه خانه را مرتب کرده است و نه وسایل پذیرایی را آماده نموده است و نه
لباس مرتب و تمیزی پوشیده است و نه اصلاً به فکر میهمان است اگر ادعا کند که در
انتظارمیهمان بوده همه او را ریشخند خواهند کرد و بر گزافه گویی او خواهند خندید.
         
         لاف عشق
و گله از یار زهی لاف دروغ        
   عشق بازان چنین مستحق هجرانند
بنابراین انتظار باید قبل از آنکه از ادعای انسان فهمیده می شود از رفتار و کردار
او فهمیده شود. نمی توان هر کسی را که ادعای دوستی و ولایت امام زمان(عج) را دارد
در شمار دوستان و منتظران او قلمداد نمود. آری «مشک آن است که خود ببوید نه آنکه
عطاربگوید».
با چنین توضیحی روشن است که یک منتظر واقعی امام زمان باید رفتارش به گونه ای باشد
که هر لحظه منتظر ظهور امام زمان(عج) باشد. یعنی در هر لحظه که این خبر را به او
بدهند خوشحال شود و آماده باشد برای یاری امام زمان(عج) با مال و جان خویش جهاد
نماید و خود را درراه آن حضرت فدا نماید. بنابراین یک منتظر واقعی اهل گناه و
دلبستگی به دنیا نیست چرا که چنین کسی نمی تواند از وابستگی ها و دلبستگی ها و
آلودگی ها دست بردارد و آماده به خدمت در جهت اهداف مقدس امام زمان(ع) باشد.
با توجه به نکات ذکر شده می توان برخی وظایف منتظر امام زمان(ع) را چنین ذکر کرد:
۱. اولین شرط انتظار؛
معرفت است تا انسان میهمان خود را نشناسد و از خصوصیات خوب او مطلع نباشد منتظر او
نخواهد شد. تنها هنگامی انسان در انتظار کسی می نشیند که او را خوب بشناسد اما اگر
انسان کسی را نشناسد ولو بداند که آن شخص خواهد آمد برایش اهمیتی نخواهد داشت و
منتظر او نخواهد ماند. در مورد انتظار امام زمان هم چنین است. کسانی که آن حضرت را
نمی شناسند مانند کفار و یا اهل ادیان دیگر، هرگز انتظار او را نمی کشند اما کسانی
که او را می شناسند و ارزش او را می شناسند و مقام او رامی دانند منتظر او می مانند.
کسانی که امام زمان(عج) را نمی شناسند اگر چه به ظاهر مسلمان باشند چنانچه در این
حال بمیرند در حال جاهلیت از دنیا رفته اند. چنانکه پیامبر اکرم(ص) فرمود:
«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه
؛
هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مردن جاهلیت از دنیا رفته است» (بحارالانوار،
ج ۳۲، ص ۳۳۱).
بنابراین اولین شرط انتظار، ایجاد معرفت در مورد امام زمان است و طبیعی است که هر
مقدار معرفت انسان نسبت به امام زمان بیشتر باشد انسان ارزش او را بیشتر درک خواهد
کرد و به عظمت او بیشتر پی خواهد برد و بیشتر تشنه وجود آن حضرت خواهد شد. در حالی
که افراد جاهل و ناآگاه به ارزش آن حضرت هرگز احساس تشنگی و عطش نسبت به وجود مقدس
آن حضرت نخواهند داشت و بدین جهت از زمره منتظران او بیرون هستند. آری:
              
 وصل خورشید به شب پره اعمی نرسد        
    که در این آینه صاحب نظران حیرانند
البته شناخت امام زمان دو گونه است. اول، شناخت تاریخی وجود آن حضرت مانند اینکه
امام دوازدهم است و تاریخ ولادتش در چه سالی است و مانند آن. اما گونه دیگر شناخت
امام زمان(ع)، شناخت مقام نورانیت آن حضرت است که این شناخت کار هر کسینیست و ظرفیت
و لیاقت زیادی می خواهد. و در حقیقت اصحاب خاص امام زمان(ع) کسانی هستند که آن حضرت
را به مقام نورانیت شناخته اند برای آگاهی از مقام عظیم امامت رجوع به زیارت جامعه
کبیره و تأمل در معانی عمیق و عجیب آن توصیه می شود.
همچنین خواندن کتب معتبری که در مورد امام زمان(ع) نوشته شده است می تواند انسان را
تا حدی به مقام و عظمت امام زمان(ع) آشنا سازد.
۲. محبت به امام زمان(ع)؛ وظیفه دیگری است که
منتظران آن حضرت باید در خود ایجاد کنند و آن را افزایش دهند. بدیهی است که تا
انسان از میهمان خویش خوشش نیاید و نسبت به او محبت نداشته باشد هر چند هم که او
رابشناسد نمی تواند واقعا منتظر آمدن او باشد اگر انسان از میهمان خود بدش بیاید
چگونه می تواند منتظر قدم او باشد و خود را برای پذیرایی از او آماده کند؟ پس تا
محبت به امام زمان در وجود انسان شکل نگرفته و شعله ور نشده باشد نمی تواند به
وظایف منتظران واقعی عمل نماید.محبت به امام زمان وظیفه ای است که پیامبر اکرم(ص)
نیز به دستور خدا از ما خواسته است. آنجا که در قرآن کریم می فرماید:
«قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی»
؛ (شوری، آیه۲۳).
۳. ایجاد سنخیت با امام زمان(ع)؛ منتظران
واقعی وضعیت روحی و فکری و عملی خود با به گونه ای سامان می دهند که سنخیت کاملی با
امام زمان(ع) داشته باشند. آیا می توان منتظر قدوم کسی بود و با او مشابهت و سنخیت
نداشت؟ آیا می توان محبت کسی را داشت اما با او هیچ سنخیت و مشابهتی نداشت؟ ایجاد
سنخیت با امام زمان از طریق تقویت ایمان و تقوا و فضایل اخلاقی و درجات معنوی حاصل
می شود. و تنها در این صورت است که می توان ادعای محبت به امام زمان را داشت. در
صورتی که انسان رفتارش مطابق میل امام زمان باشد شعله محبت او در دلش زبانه خواهد
کشید و عشق آن حضرت او را به فریاد خواهد آورد و دوری اش را بر او سخت و ناگوار
خواهد ساخت.
طبیعی است که هر چقدر این سنخیت بیشتر باشد محبت آن حضرت به انسان بیشتر خواهد شد و
محبت انسان نیز به آن حضرت افزون تر خواهد گشت.
۴. ارتباط با منتظران دیگر؛ منتظر امام زمان
می داند که برنامه آن حضرت یک برنامه جهانی است و باید یاوران زیادی داشته باشد تا
حرکتش پیروز شود. بنابراین به فکر گسترش یاران و منتظران آن حضرت خواهد افتاد و
باارتباط با آنها به تقویت روحیات ایمانی خود و دیگران خواهد پرداخت تا بر اساس
تعاونوا علی البرّ و التقوی به کمک مؤمنان
منتظر دیگر خود را آماده ظهور حضرت بنماید.
۵. دعا برای تسریع در ظهور امام زمان(ع)؛
منتظر واقعی هر لحظه انتظار محبوب را می کشد و از خدا می خواهد که هر چه زودتر او
را برساند بنابراین دعای فراوان برای فرج آن حضرت از وظایف همیشگی منتظرآن حضرتش می
باشد. دعای برای تسریع در فرج امام زمان مورد توصیه آن حضرت نیز می باشد.
۶. ارتباط با امام زمان(ع) به شکل های مختلف؛
اگر انسان منتظر محبوب خویش را نیابد سعی می کند عدم دوری محبوب خویش را از طریق
دیگری مانند تلفن و نامه جبران نماید تا اگر به ملاقات او موفق نشده است لا اقل
ارتباط ضعیفی با او داشته باشد. همچنین منتظر امام زمان وقتی موفق به زیارت آن حضرت
نمی شود از طریق خواندن دعای ندبه، زیارت آل یاسین، دعای عهد که از طرف بزرگان
بسیار توصیه شده است، و نیز از طریق رفتن به مسجد جمکران ارتباط خود را با آن حضرت
حفظ می کند.
۷. یاد فراوان حضرت؛ یاد کردن از محبوب عادت
دیرینه منتظران عاشق است که چندی منتظر محبوب خویش هستند اما نتوانسته اند پس از
مدتها انتظار او را ببینند و حال خود را لا اقل با یاد او و نام او آرام می کنند.
به یاد آوردن امام عصر و عنایت او به شیعیان با ذکر احادیث، کرامات، مقام امام و
عنایت امام به شیعیان وظیفه دیگری است که منتظران واقعی احساس می کنند و بدین طریق
همواره نام و یاد آن حضرت را زنده نگه می دارند.
۸. دادن صدقه برای سلامتی آن عزیز و یا حواله
نمودن ثواب هایی برای آن حضرت
۹. رفع شبهه و مبارزه با شبهه افکنان درباره
وجود، طول عمر و آثار وجودی آن حضرت در بین منتظران.
۱۰. امیدواری بر قیام و انقلاب آن یوسف زهرا(س)
و امید دادن به دیگران
۱۱. ایجاد آمادگی دائم رزمی برای ظهور حضرت
چنانکه در روایت آمده است: «لیعدن احدکم لخروج القائم و
لو سهما
؛ هر یک از شما برای قیام قائم(عج)باید آماده گردد هر چند با
تهیه یک تیر باشد» (بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۶۶، ح ۱۴۶).
منتظران و یاوران مصلح جهانی باید خود صالح باشند؛ بنابراین برای فراهم کردن زمینه
ظهور حضرتشان، ما باید از خود آغاز کنیم و با اراده ای محکم، عزمی راسخ و برنامه ای
دقیق به اصلاح افکار و اندیشه ها و نیز تغییر و اصلاح رفتار و کردارمان بپردازیم و
با آگاهی ازوظایف عملی و گسترش شناخت خود از مبانی دینی و معرفتی، در راه تقویت
بنیه اعتقادی و اخلاقی خویش، تلاش و کوشش کنیم. و در یک جمله با اجتناب از معاصی،
لغزش ها و گناهان و انجام دادن واجبات و وظایف دینی ـ در هر محیطی که هستیم ـ به
خودسازی اقدام کنیم و باتوبه از اعمال گذشته، قلب خویش را برای تجلّی نور الهی
آماده سازیم. بنابراین گناهان گذشته ـ هر چند زیاد باشد ـ نمی تواند مانع مهمی در
راه رشد و کمال و پیوستن به جرگه منتظران و یاوران واقعی امام زمان(عج) باشد. پس با
توبه واقعی، می توان سیئات و بدی های گذشته را به حسنه و نیکی تبدیل کرد و به اصلاح
گذشته همت گماشت.
قرآن راجع به حضرت مهدی(ع) و اصحاب ایشان می فرماید: «الدین
ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و آمرو بالمعروف و نَهوا عن المنکر
؛
کسانی که اگر در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز را به پا داشته و زکات را [به
مستحق [می بخشند و به معروف امر نموده و از منکر نهیمی کنند (حج، آیه ۴۱).
امام باقر(ع) در تفسیر این آیه می فرماید: «این آیه برای آل محمد و مهدی(ع) و اصحاب
او است».
در نتیجه اگر ما هم می خواهیم از اصحاب و یاران آن حضرت باشیم، باید به این امور
اهتمام ورزیم. در این رابطه به راه کارهای زیر توجه فرمایید:
۱. ارتباط معنوی خود را با خدای متعال تقویت کنید؛
۲. نمازهای یومیه را در اول وقت و حتی المقدور به جماعت بخوانید؛
۳. سعی کنید در نماز حضور قلب داشته باشید و همیشه خود را در محضر خداوند متعال
بدانید؛
۴. از هر گونه گناه و معصیتی اجتناب کنید؛
۵. حجاب، متانت و وقار خود را کاملاً رعایت کنید؛
۶. بدانید که هر هفته، نامه اعمال شما به حضور امام زمان(عج) عرضه می شود و مورد
بررسی قرار می گیرد؛
۷. اکنون که در دوران تحصیل علم هستید، بیشترین توجه خود را به درس و موفقیت تحصیلی
داشته باشید؛
۸. با مطالعه کتاب هایی که درباره امام زمان(ع)، آگاهی و شناخت خود را در این زمینه
تعمیق و گسترش بخشید؛
۹. برای اصلاح اوضاع فرهنگی دانشگاه، به تنهایی یا به کمک دیگر دانشجویان متدین و
دلسوز و یا به کمک بعضی از تشکل های مذهبی دانشگاه، امر به معروف و نهی از منکر
کنید و بدین وسیله جلو بعضی اعمال خلاف را بگیرید. در این راه نهراسید و خجالت هم
نکشید؛زیرا خشنودی و رضایت امام زمان(ع)، در گسترش ارزش های دینی و اخلاقی و اجتناب
از گناه و خلاف است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلاملطفا ممنونتون میشم کامل توضیح بدین.
اثر توبه چقدره؟ اگه من کثیف ترین ادم تاریخ و روی زمین باشم خدا توبه ی منو قبول میکنه یا اثری نداره و باید برم جهنم.اصلا توبه برای چه جور گناه هایی هس هر گناهی با توبه پاک میشه؟
حالا اگه قبول کرد منی که تا دیروز گناه کار ترین ادم بودم میتونم از اصحاب امام زمان تو اخرت باشم یا این توبم فقط منو از جهنم نجات داده؟
عذر میخوام سوالام زیاده ولی ممنونتون میشم ساده در حدی که قابل فهم هر کسی باشه جوابمو بدین.ممنون
میهمان
ببخشید سوالی داشتم ؛ آیا خانم ها هم عضو ۳۱۳ نفر یار ویژه امام زمان روحی فداک هم هستند؟؟
میهمان
سلام خسته نباشید. من همش تصمیم میگیرم به خاطر امام زمان گناه نکم اما نمیشه میشه کمکم کنید ممنون میشم
میهمان
سلام خسته نباشید. من همش تصمیم میگیرم به خاطر امام زمان گناه نکم اما نمیشه میشه کمکم کنید ممنون میشم
میهمان
عالی بود ممنون از شما برای این مطالب زیبا
میهمان
حدیث درمورده پیامبران
میهمان
متنتان عالی بود ...
میهمان
سلام
خیلی متشکرم از آقای مصطفایی که با نوشتن این مقاله امیدی به من دادند . من یک جوانی هم که از امام زمان به خاطر گناهانی که کردم از روی خجل از ایشان دوری کردم و یه جورایی از درس جدا شدم زیرا دوست دارم درسی که میخوانم برای رضایت خدا و امام زمانم باشه ولی زمانی که دورم از خدا و مولایم شوق و اشتیاقی ندارم برای درس خواندن ولی میخواهم با توجه مقاله شما و تفکر، گذشتمه پاک کنم و از خدا و مولایم طلب بخشش کنم و دوباره درس را شروع کنم و مایه افتخار خدا و مولایم شوم.
میهمان
درمورده امام زمان هروز صبح و شب به یاد چه کسی است بگید.
پرسمان
امام زمان (عج) ویژگی های بسیار زیادی دارد. یکی از آن ها آگاهی از اوضاع و احوال شیعیان است؛ چرا که امام علم غیب دارد. پس حتماً امام زمان (ع) از مشکلات و ناراحتی هایی که برای منتظران و دوست دارانش می آید باخبر است. در روایات آمده است اعمال و رفتار ما بر امام (ع) عرضه می شود. [۱] وقتی امام اعمال ما را می بیند، از اعمال خوب و شایسته خوش حال می شود و خدای ناکرده اگر گناهی از سوی ما سرزده باشد ناراحت می شود.[۲] پس چه خوبست کارنامه ی خود را با رفتاری شایسته بیاراییم و مواظب باشیم خطا و لغزش در آن نباشد. اگر مشکلات ما از گناه باشد این به رفتار خودمان برمی گردد. توقع بی جایی است من خطا کنم و به دردسر بیفتم و از امام زمان توقع حل آن را داشته باشم؛ اما اگر تلاش کنم تا خوب باشم ولی از بد حادثه دچار مشکل شوم امام (ع) برای حل مشکل من چه عنایت هایی که نمی کند. او به خوبی می داند عاشقان چگونه روزگار سپری می کنند و در چه شرایطی قرار گرفته اند؛ از چه رنج می برند و به چه امیدی زندگی می کنند. او می داند تمام دل خوشی عاشقانش توجه آن ها به امام زمانشان است. او اشکی را که در فراق او می ریزند می بیند و آهی را که از سینه ای خسته و دلی شکسته برمی خیزد می شنود. از آن جا که امام رحمت واسعه ی الهی است برای دل جویی از شیفتگان و دلسوختگانش پیش از آن که از او خواسته شود دست به دعا برمی دارد! «عبدالله بن زیات» به امام رضا (ع) گفت: برای حل مشکلات من و خانواده ام دعا کنید. به او فرمود: تو گمان می کنی دعا ننموده ام؟ سپس درحالی که عبدالله بن زیات از این گفته ی امام متعجب شده بود فرمود: اعمال شما از خداوند متعال و ائمه (ع) مخفی نیست.[۳]
به یقین امام زمان (ع) نیز از اعمال و مشکلات ما خبر دارد و همانند جدش امام رضا (ع) مهربان است و برای حل مشکلات شیعه دعا می کند؛ به ویژه در زمان ما که منتظران، پناهی غیر از او ندارند. تنها کافی است باور کنی که او هرگز ما را فراموش نکرده است و اگر مشکلی وجود دارد که از آن رنج می بری، چه بسا صبر بر آن، بستر رسیدن به خیر فراوان و موقعیت بهتری باشد؛ و یا حکمتی در آن باشد که خدا می داند و ما از آن بی خبریم. این را هم بگویم هرچند حکمتی الهی، آن خورشید عالمتاب را پشت ابر غیبت قرار داده است اما غیبت آن حضرت هیچ گاه مانع آگاهی او از مشکلات ما نیست؛ چرا که او در بین ما زندگی می کند و دردآشنای جامعه است. او حتی با بعضی از مشکلات که ما از آن ها بی خبریم روبه رو است ولی باز هم بیش تر از ما به فکر ماست و برای حل مشکلات ما تلاش می کند.
بررسی و مرور تاریخ نشان می دهد حوادث ناگواری برای شیعیان در طول تاریخ رخ داده که به دست امام عصر (ع) گره آن گشوده شده است. اگر عنایت های او شامل حال شیعیان نمی شد معلوم نبود آن ها در چه وضعی به سر می بردند ولی به برکت عنایت های امام زمان (ع) و به خاطر شفقت و مهربانی آن «میر مهر» لطف خداوند شامل دوست دارانش شده است. اگر به جز این بود، همان گونه که حضرت مهدی (ع) فرموده بلاهای بسیار زیادی بر شیعیان نازل می شد و دشمنان آن ها را از بین می بردند.[۴] او آن قدر مهربان است که غم را برای هیچ یک از منتظران ظهورش نمی پسندد، بنابراین آن قدر به فکر ما هست که همیشه برای حل مشکلات ما تلاش کند تا به لطف او از شدت آن ها کاسته شود. راستی آیا ما برای کم شدن فاصله ی خویش با او و مشکلاتی که از طرف ما برای او به وجود می آید تلاش می کنیم؟
--------------------------------------------------------------------------------
[۱] .کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۲۱۹، ح۱.
[۲] . همان، ح۳.
[۳] . همان، ح۴.
[۴] . طوسی، الغیبة، ص۲۸۶، ح۲۴۵.
میهمان
خیلی خوب بود
میهمان
سلام.من هرچند وقت یه بار با امام زمان(عج) عهد می‌بندم که دیگه گناه نکنم ولی متاسفآنه دوباره فریب شیطان رو میخورم؟!
لطفا دعام کنید
میهمان
چه کنیم یارباشیم ن بار
پرسمان
امیدواریم علاوه بر مقاله فوق، بتوانیم پاسخ ابهامات شما را بدهیم. می توانید سوالهای کوتاه را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۱۶۱۹ و سوالهای بلند را در صفحه ویژه درج سوال در سایت پرسمان به نشانی https://www.porseman.com/search/newq.aspx مطرح نمایید یا به رایانامه info@porseman.org ارسال کنید.
میهمان
آقاعزیزم سلام میدونی چقدردوست دارم اول خدا بعد شمامیدونی آقا من شرمندتم چون شما با یه گناه ما ظهور تون عقب میفته منو ببخش وزات میخوام به حق خدای مهربان ماامتتو فراموش نکنی وپیش خدا شفیع ماباشی ببخش ماروبه حق خداوپیامبرش آقامیدونی یه سال گذاشته ازدیدنت بیا تورو خدابیا به خاطر مادرعزیزت بیا به خاطر عمت خانم زینب بیا دوری شما خیلی سخته شماکه مهربونی درسته من عهدشکنی کردم اماشماآقای تاج سری بیاآقا دلتنگت شدم قربون اشکات بشم الهی پیش مرگ تنهاییت بشم بیا تاخودم قربونت برم اللهم عجل لولیک فرج
میهمان
آقا زود ظهور کن ومردم از جنگ ها نجات بده هر کس میخواد کسی بیگناه کشته نشه پس گناه نکنه تا امام زمان زود ظهور کنه ومرد م رو نجات بده
میهمان
سلام اقا خاهش میکنم کمک کنید که ماهم از یارای شماباشیم و هررکاری که میکنیم برای شما باشه و اولین انگیزه برای تحصیل علم کمک به شماباشد
پرسمان
ان شاء الله
میهمان
یک نظر بسیار خوب برای ظهور هر چه زودتر آقا امام زمان دارم .توی یک کتابی خوانده بودم که بعد از نماز عصر ،خواندن پنج تا سوره نبأ،خیلی تأثیر در پیداکردن عشق الهی دارد.از شماویاران امام زمان خواهشمندم که به نیت جمیع مخلوقات خداوند رحمان این سوره را هر روز بخوانند.خیلی تأثیر دارد.شما را به امام زمان قسمتون میدهم که این مطلب را به اطلاع همگان برسانید.
پرسمان
ضمن تشکر بابت ارتباطتان با این سایت و مطالعه این مقاله، کاش نام منبع توصیه تان را هم می نوشتید تا متقن باشد. موفق باشید.
میهمان
Kheilee mamnon
میهمان
مسعود،من با امام زمان قول قرار گذوشتم تا خودآقا ضامنم بشه تا خدا حالم خوب کنه من قول دادم همیشه عاشق خدا امام زمانم بمونم،وبنده خوب خدابشم
پرسمان
ان شاء الله
میهمان
سلام.ممنون بابت این متن.ولی این نوشته ها شاید تا چند روز حالمونو شبیه یه منتظر کنه.خدا کمکم کرد یکم دارم به خودشو امام زمانم نزدیکتر میشم.ولی میترسم ...میترسم یادم بره که امام زمانم کیه خدام چقد بزرگه میترسم بازم فاصلم زیاد شه.خدایا خودت نزار این فاصله زیاد شه.یه خواهش دارم
اونایی که به خدا نزدیکترید اونایی که امام زمانو بیشتر میشناسید.آدمای مث من که آگاهیشون پایینه اگه کج میرن به خاطر اینه کسی روشنشون نکرده کسی یه ذرم سعی نکرده بهشون کمک کنه یکم بیشتر بدونن.شمایی که فک میکنید میتونید یه کمکی کرده باشید به بقیم کمک کنید...کمک کنید ماهام امام زمانو خدارو بیشتر بشناسیم.
از استاد رافعی پور ممنونم که به خیلیامون کمک کرده.
از شمام که این مطلبو گذاشتی ممنونم خیلی بهم کمک میکنه.
اللهم عجل لولیک الفرج
پرسمان
همه فرمایشاتون دلنشین و شیرین و امیدوارکننده بود. فقط اضافه می کنیم همون خدایی که دستمونو تا حالا گرفته و راهو نشونمون داده از این به بعد هم قطعا خواهد کرد به شرط تلاش، صبر و ناامید نشدن و نبریدن!...
میهمان
ممنون که این مطالب خوب رو برای ما میذارین باعث میشه هربار یاداوری شه که از گناه پاک شیم
پرسمان
الحمدلله رب العالمین
میهمان
منم تازه امام زمانو دارم میشناسم احساس میکنم خیلی دلتنگشم احساس میکنم این دنیا دیگه لذتی برام نداره همش منتظرم خیلی به اعمالم دقت میکنم هر روز تصمیم میگیرم که اونروزگناه نکنم انشا…که اقامون زودتربیان خدا کنه ازمون راضی باشن
پرسمان
ان شاءالله
میهمان
سلام
خیلی ممنون از نوشته خوبی که انتشار دادین .
من جونی هستم که قبلا زیاد یاد مهدی فاطمه نبودم....ولی خدا روشکر از گناهام توبه کردم .خود اقا خواست که توبه کنم...
از همه شما خوانندگان میخوام برام دعا کنیدتوبه ام رو حفظ کنم و گناه نکنم .
من دعاگوی همه شما خواهم بود .
یا مهدی عزیز از خطاهای گذشته ما بگذر.......
پرسمان
سلام و ما هم ممنونیم که با این سایت ارتباط دارید. بله کاملا همین طوره، چه بسا که قطعا خود حضرتش بیشتر از ما مشتاق توبه و اصلاح ماست.به قول شاعر: اگر عمری گنه کردی، مشو نومید از رحمت
***تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من...
میهمان
سلام من یه دخترجوون هستم همش نگرانم امام ظهورکنه به من نگاه نکنه حالم خیلی بده من امامو خیلب دوست دارم
پرسمان
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباط با این مرکز
۱. نگرانی از بی‌توجهی امام زمان (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)‌ هنگام ظهور و بی
اعتنایی آن حضرت بیانگر ایمان و تقوا و معرفت نسبت به آن حضرت و اشتیاق برای جلب
عنایت وتوجه آن امام بزرگوار و حجت الهی است .
۲. این ترس و نگرانی اگر در حد اعتدال باشد و انسان را به ناامیدی و یای سوق ندهد
می تواند آثار مثبت و سازنده ای در زندگی انسان داشته باشد .‌
۳. چنین نگرانی به این معنا است که من عمل صالح و درخور و شایسته ای که مورد توجه و
عنایت آن حضرت باشد انجام نداده ام و در انجام وظیفه نسبت به آن امام همام کوتاهی
کرده ام . این نگرانی سازنده و مفید و مثبت است زیرا انسان را به تلاش بیشتر برای
انجام اعمال خیر و صالحی که موجب خشنودی و جلب رضایت آن حضرت است وادار می سازد .
در واقع چنین نگرانی بیانگر کوچک دیدن و ناچیز شمردن اعمال خوب و خیر است که می
تواند نردبان صعود معنوی انسان گردد .
۴. اما اگراین نگرانی از حد اعتدال تجاوز کند و انسان نسبت به آن زیاده روی و افراط
کند اثار منفی و غیر مطلوبی به دنبال دارد که یاس و ناامیدی از جمله این اثار است .
۵. بنا بر این شیعه آن حضرت باید در عین حال در انجام وظایفش نسبت به آن حضرت و
انجام اموری که موجب رضای ایشان است سعی و تلاش پیگیر دارد در عین حال به وضع موجود
راضی نباشد و این نگرانی را داشته باشد که شاید این اعمال من از نظر کمی و کیفی
موجب خشنودی ایشان نشده باشد و بنا براین باید سعی و کوشش بیشتری در زمینه جلب
رضایت ایشان داشته باشم که  نتیجه آن کوتاهی نکردن در انجام و ظایف الهی و
تکالیفی است که نسبت به آن حضرت داریم.
میهمان
به نام خدا من چند بار یکی را دیدن به من خیلی خیلی کمک کرده مثال من در خواب نشسته بودم که ناگهان یه فرد قدر بلند چهرهی سفید به همره یک شنل که از بالای شانه تاپایین بود وو.... لصفا بگید که اون چه کسی بود شاید شما اورا بشناسید
پرسمان
متاسفانه تعبیر خواب نداریم. اگر احساس می کنید خواب صادقانه ای باشد می توانید از معبرین معتبر خواب جویا شوید. موفق باشید.
میهمان
آقا یا خانوم یه منتظر ما نباید از نواده ی پیامبر صلح ورحمت انتظار خشونت داشته باشیم گردن زدن برای بابای مهربونه ما لفظ قشنگی نیست
میهمان
چرا برخی ازافرادسعی می کنند که قیام امام زمان را باقتل وکشتار فراوان نشان دهند؟
پرسمان
دشمنان - بخصوص وهابیون - برای تخطئه دیدگاه شیعه در مورد مهدویت ، دست به چنین یاوه گویی ها زده و به خیال خام خود ، مردم را از این اندیشه الهی به قرائت شیعی دور کنند. وهابیت که ساخته و پرداخته استعمار انگلیس است تمامی هم و غم خود را بر ایجاد اختلاف میان مسلمانان و تضعیف اعتقادات انان زده و در را خدمت به دشمنان اسلام از هیچ کار نادرست و شنیعی دست برنداشته اند!!
برخی در مورد قتل و کشتار در دوران ظهور افراط می‌‌کنند و از امام مهدی(عج) و یارانش چهره‌‌ای خشن ارائه می‌‌دهند؛ آنان به روایاتی استدلال می‌‌کنند که در آنها به کشته شدن بیشترمردم واینکه از کشته‌‌ها، پُشته ساخته می‌‌شود و جوی خون جاری می گردد، اشاره شده است. برخی دیگر، تفریط می کنند و می‌‌گویند: حتی به مقدار خون در ظرف حجامت خون‌‌ریزی نمی‌‌شود!
بررسی اخبار و روایات
اخباری که در آن‌‌ها کشتار در حجم وسیعی مطرح شده‌‌اند، بر دوقسم است:
الف) یک سری از آنها، مربوط به قبل از ظهور است و هیچ ربطی به دوران ظهور ندارند. این روایات عموماً ضعیف هستند و اگر هم این گونه نباشند، هیچ گونه ارتباطی با بحث ما، یعنی قتل ها در دوران حکومت امام مهدی(عج) ندارند.
ب) دسته دیگر مربوط به هنگام ظهور و حکومت امام مهدی(عج) می‌‌باشند که خود دو گونه‌‌اند:
۱. روایاتی که از طریق اهل سنت است و بیشتر آنها، مشکل سندی دارد، و برخی دیگر، به پیامبر اکرم(ص) منتهی نمی شوند بلکه از افرادی مانند «کعب الاحبار» که در زمان آن حضرت مسلمان نشده بود، نقل شده است.
۲. احادیثی که از طریق اهل بیت (ع) نقل شده است و در ادامه مقاله به آنها می پردازیم.
اندیشه تفریطی در کشتار به هنگام ظهور
گروهی معتقدند: امام مهدی(عج)، از طریق ولایت و تصّرف تکوینی، همه مردم را مطیع می کند و کارها را با اعجاز و از راههای غیر عادی انجام می‌‌دهد، بنابراین کشتار، خیلی اندک خواهد بود!
برای دریافت پاسخ به حدیثی از امام باقر(ع) متمسّک می‌‌شویم:
بشیر گوید: به امام باقر(ع) گفتم: «عده‌‌ای می‌‌گویند، هنگامی که آن امر روی دهد، همه کارها برای او درست و استوار می‌‌گردد و به اندازه یک ظرف حجامت هم خون نمی‌‌ریزد»!
فرمود: «هرگز چنین نیست! سوگند به آن که جانم در دست اوست؛ کار به آنجایی انجامد که ما و شما عرق و خون بسته شده را پاک خواهیم کرد(کنایه از سختی ها و دشواری های جنگ است که موجب پدید آمدن عرق و ایجاد زخمهای خونین می شود)».
تمامی کارها در زمان قیام امام مهدی(عج) به خودی خود و با اعجاز صورت نمی‌‌پذیرد، هر چند در ولایت تکوینی حضرت و سایر امامان(ع) هیچ گونه تردیدی نیست.
مطابق روایات متعدد نمی‌‌توانیم ادعا کنیم که در هنگام ظهور هیچ قتلی رخ نمی دهد؛ زیرا در آن دوران بحث از اجرای حدود الهی و اقامه عدل جهانی است و مسلما این امر عظیم ، بدون برطرف کردن موانع میسّر نمی‌‌شود.
از طرفی، تاریخ گواهی می‌‌دهد که پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) سعی داشته‌‌اند، امور را به طور عادی و در مسیر طبیعی انجام دهند.
به هر حال، لزومی ندارد که ادعا کنیم امام مهدی(عج) تمام کارهایش را از طریق اعجاز انجام می‌‌دهد و هیچ خونی ریخته نخواهد شد.
اندیشه افراطی در کشتار به هنگام ظهور
در احادیثی که از طریق اهل سنت رسیده ‌‌است، خونریزی‌‌های زیاد و وحشتناک ذکر شده است. اینک، به نقد و بررسی یکی از آنها می پردازیم؛
یوسف بن یحیی شافعی در کتاب «عقدالدرر» روایتی را از امیرمؤمنان(ع) درباره حوادث روم نقل می‌‌کند و می‌‌گوید: «پس مسلمانان، سه تکبیر می‌‌گویند و مانند ریگ و شن های روانی که از بلندی‌‌ها فرو می‌‌ریزند، داخل (روم) می‌‌شوند و در آنجا پانصدهزار جنگجو را می کشند و غنائم و اموال را به طور مساوی تقسیم می‌‌کنند، و به هر یک از آنان صدهزار دینار و صد کنیز و یا غلام می‌‌رسد.»
این روایت مشکل سندی دارد و از نظر محتوا قابل اعتماد نیست، پیداست که جاعلان این گونه احادیث در خدمت حکومت‌‌های ظالم بوده‌‌اند و به جهت توجیه پاره‌‌ای از جنگ‌‌های پس از پیامبر اکرم(ص) این چنین احادیث مجعولی را وارد کتابهای روایی کرده‌‌اند. خلاصه این که یک دسته از روایات در مورد خون‌‌ریزیها، مربوط به دوران قبل از ظهور است و دسته دیگر از مجعولات و اسرائیلیات است که با هدف و انگیزه‌‌های مختلف مانند خدشه‌‌دار کردن چهره نهضت جهانی و حکومت حضرت مهدی(عج) و یا توجیه کشتارها در فتوحات سابق و... وارد کتابهای روایی شده است.
برنامه امام (عج) برای قیام
یقیناً، پیش از ظهور و مقارن آن ، ستمگران خونریزی بر دنیا حاکم‌‌اند که از هیچ جنایتی فرو نمی گذارند. حال امامی که قیام می‌‌کند در برابر این همه کج روی ها و بیدادگریها، چگونه باید برخورد کند تا جهان را پر از عدل و داد سازد؟
بی‌‌تردید معاندانی که دستشان به خون بشریت آلوده است و یا مقامشان به خطر افتاده ، در مقابل حرکت اصلاح گرانه امام(عج) ایستادگی می‌‌کنند.
بنابراین، امامی که قیام می‌‌کند و مأموریت تشکیل حکومت جهانی اسلام را دارد، باید برنامه داشته باشد. در این جا مروری به این برنامه ها خواهیم داشت:
الف) تربیت سپاهیان و تدارک مقدمات نبرد
امام مهدی(عج) برای به ثمر رساندن انقلاب جهانی، ناگزیر از جنگ خواهد بود و در مقابلش، دشمنان تا دندان مسلح با در دست داشتن امکانات گستردة اقتصادی ، نظامی و سیاسی، پرچم مخالفت برمی‌‌دارند و مانع اصلاح گری امام مهدی(عج) می شوند. لذا قبل از قیام، جنگاوران دریادل و کارآمدی، تربیت می شوند و تعداد آنان در برخی ۱۰هزار نفر و در تعدادی ۱۰۰ هزار نفر و.. ذکر شده است.
ب) تجهیزات جنگی و وسیله دفاعی
تجهیزات آنان طبق روایتی از امام صادق(ع)، از آهن – اما نه آهن شناخته شده – است که اگر یکی از آنان، با آن بر کوهی ضربه زند، آن را دو نیم می کند.
ج) قاطعیت امام در رویارویی با دشمنان
امام مهدی(عج) به اقامه حدود الهی می‌‌پردازد و در برخورد با دشمنان از یک نوع مجازات استفاده نمی‌‌کند بلکه نسبت به جرم اشخاص، مجازات متناسب را اجرا می‌‌کند.
ائمه اطهار(ع) مایه رحمت‌‌اند و مقتضی رحمت آنان برداشتن موانع از سر راه است.
با توجه به شرایط ویژه ظهور، قاطعیت امام(عج) با دشمنان و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان، هر مخالف ستمکاری را به تسلیم وا می‌‌دارد.
بنابراین، اکثریت مردمِ مظلوم و ستمدیده از کسانی خواهند بود که امام مهدی(عج) آنان را مورد لطف قرار می‌‌دهد و تنها گروهی اندک مقاومت نشان می‌‌دهند و این جاست که چاره ای جز شمشیر نیست.
چکیده سخن اینکه پس از بررسی روایات، چنین بدست می‌‌آید که درباره حجم و عدد قتل و کشتار، افراط و تفریط شده و واقع، چیزی دیگر است. سیاست امام مهدی(عج)، سیاست پیامبر اکرم(ص) است. گاهی مقتضای عدالت و گستردن عدالت برجامعه این است که دشمنان لجوج- که هرگز با حکومت حضرت مهدی(عج) کنار نمی‌‌آیند و البته عدد آنان هم زیاد نیست- کشته شوند ولی متأسفانه مبالغه بسیاری در این زمینه شده است.
پی نوشت:
۱. غیبت نعمانی، ص ۲۸۳.
۲. عقدالدرر، ص ۱۸۹.
۳. بصائر الدرجات، ص۱۴۱.
میهمان
من میخام بدونم ما چرا دعای سلامتیه امام زمانو میخونیم؟!؟مگ خدا ایشونو از همه ی بلاها حفظ نمیکنن؟!؟یا مسلا میگن برای سلامتیشون صلوات بفرستین؟!؟!
پرسمان
با توجه به بعضی از روایات امام زمان(ع) مانند انسان های دیگر زندگی طبیعی داشته ودر میان مردم رفت و آمد دارد و ممکن است مانند پیامبران الهی و دیگر امامان معصوم به بیماری یا مشکلات دیگر دچار شوند. بنابراین دعا و صدقه و صلوات برای سلامتی حضرت مهدی (ع) بی تاثیر نیست و محفوظ ماندن ایشان توسط خداوند که در آیات آمده عموما به معنای حفظ جان ایشان است. امام زمان(ع) مانند ما بدنی طبیعی و معمولی دارند و ممکن است در اثر سرما و گرما و دیگر عوامل دچار بیماری شوند و ما برای جلوگیری از آنها دعا می کنیم و صدقه می دهیم وپیشوایان معصوم ما در دعاها و مناجات خود برای حفظ و سلامتی امام عصر (ع) دعا کرده و به ما یاد داده اند که چگونه برای او دعا کنیم. به عنوان نمونه امام رضا(ع) پیوسته به دعا کردن برای امام زمان (عج) با این دعا امر می کرد:«اللهم ادفع عن ولیک...و اعذه من شرجمیع ما خلقت و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته بحفظک الذی لا یضیع من حفظته به»؛ خداوندا هر گونه بلا را از ساحت ولی خود دور گردان..و او را در پناه خود از شر تمام آنچه آفریده و ایجاد و انشا و صورت گری فرموده ای, محفوظ بدار و او را از پیش رو و پشت سر و راست وچپ و بلایای آسمانی و زمینی محفوظ بدار : حفظ کردنی که هر کس را آن طور محفوظ گردانی از بین نرود...(مصباح المتهجد، ص۴۰۹).
امام حسن عسکری نیز در قنوت نمازهایشان این گونه دعا می فرمود: «...فاجعله اللهم فی امن مما نشفق علیه منه ورد عنه من سهام المکائد مایوجهه اهل الشنان الیه»؛ «خداوندا ! او (امام زمان) را در پناهگاهی قرار داده تا از شر متجاوزان در امان باشد.خدایا! او را از چیزهایی در امان بدار که بر ایش می ترسیم و تیر های نیرنگ را که کینه بدخواهانش به سوی او پرتاب می کنند بر طرف ساز». (مصباح المتهجد)
بنابراین با توجه به کلمات گهربار معصومین دعا برای سلامتی و حفظ وجود مبارک امام عصر(ع) صحیح و بایسته می باشد.
البته خداوند متعال ,خلیفه و ولی خود را از هر گونه آسیب ها و آفات حفظ و حمایت می فرماید؛ ولی ما نیز وظیفه داریم برای سلامتی آن حضرت بکوشیم و بدین وسیله اظهار عشق و ارادت خود را ابراز نماییم. با تمام وجود او را بر خود مقدم بداریم و از این راه رضایت و نظر لطف او را نسبت به خود جلب نماییم.
بر این اساس دعا و صدقه و...پیش از آنکه برای امام عصر(ع) فایده و اثر داشته باشد برای شخص دعا کننده تاثیر دارد. اگر کسی برای حجت الهی کاری انجام دهد و او را برخود مقدم بدارد او این اعمال را می بیند و پاسخ در خوری می دهد (مثل دعا برای سلامتی آن شخص...)

به طور کلی دعا برای امام زمان از هر حیث آثار و برکات فراوانی دارد از جمله:
۱- نشانگر علاقه و محبت مسلمانان به ایشان است. اگر چه دوستی تمام ائمه معصومین بخشی از ایمان و شرط قبولی اعمال است، در عین حال دعا کردن در حق امام زمان(عج) موجب ازدیاد محبت آن حضرت در دل و در نتیجه موجب تقویت ایمان می گردد.
۲- اظهار تجدید عهد و پیمان با آن حضرت است و محتوای پیمان با آن حضرت را دین داری و شریعت محوری و تصمیم قلبی بر اطاعت امر امام(ع) و یاری رساندن او با نثار جان و مال تشکیل می دهد.
تجدید بیعت با آن حضرت(ع) کاری است که بعد از هر نماز از فرایض پنجگانه، یا در هر روز و یا در هر جمعه انجام می شود مستحب است.هر روز بعد از نماز صبح دعاهایی که مربوط به وجود مبارک امام عصر(عج) است خوانده شود.
دعای شریف «اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جمیع المؤمنین...» و نیز «دعای عهد» (مفاتیح الجنان، ص۸۹۱ و ۸۹۲) شاهدی برای این سخن است.
۳- سبب زنده نگه داشتن یاد امام غایب در دل منتظران می گردد. یاد امام زمان(عج) توجه به ارزش های دین و اصول اخلاقی را در دلها جوانه می زند و برعکس غفلت از یاد و خاطره امام یکی از دلایل عمده پژمردگی و سستی ارزش های الهی وانسانی در جوامع مسلمان است.
دلت گر که یک لحظه غافل نشیندخدنگ بلا بر دل دل نشیند
۴- کسی که سلامتی امام زمانش برایش مهم است، مسلما آزردن آن حضرت برایش سخت است در نتیجه دعا برای سلامتی آن حضرت، انسان را بر انجام کارهایی وامی دارد که موجب خشنودی آن حضرت و در نتیجه سبب رسیدن به مقام رضوان الهی می گردد.
۵- دعا بسیار مؤثر است و موجب فرج آن حضرت و نیز فرج و گشایش در زندگی مؤمنان می شود.
۶- موجب قرب الهی است. امام مهدی (عج) در خصوص زیارت آل یس می فرمایند: «هرگاه خواستید به وسیله ما به خداوند و به ما توجه کنید این زیارت را که از جانب خداوند انشاء شده است بخوانید» (مفاتیح الجنان، ص ۸۶۳).
این زیارت که از جهات مختلف، محتوایی عمیق دارد بسیار مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است. از جمله سلام هایی که در این زیارت ادا می شود، از ابتدا تا انتها، دعای برای سلامتی و تندرستی و بهروزی امام زمان(عج) است. «السلام علیک یا خلیفه الله و ناصر حقه... السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی الیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی ... السلام علیک بجوامع السلام...؛ سلام بر تو ای جانشین خدا و یاری کننده حق... درود و سلام بر تو هنگامی که بامداد و شام کنی، درود و تهیت الهی بر تو در شب که همه جا را فراگیرد و در روز، در وقتی که نور دهد (یعنی سلام بر تو در هر صبح و شام)...، درود بر تو درودی همه جانبه...».
برای مطالعه بیشنر در این زمینه: ر.ک:
۱.مهدویت (پیش از ظهور )،رحیم کارگر
۲.مکیال المکارم :موسوی اصفهانی
میهمان
خیلی خوب بود.ممنون انشاا... زودتر ان حضرت ظهور کند و جهان را پر از عدل و دادنماید.
پرسمان
ان شاءالله
میهمان
ای کاش من هم جزء همین یارانت باشم اقا جان
اللهم عجل الولیک الفرج به حق زینب کبری
میهمان
سلام آقاجون....... آقا دیگه بسه بیا ... کاش منم یکی از یاراتون باشم... کاش
میهمان
امیدوارم از یاران مخلص آن امام باشم
میهمان
آقا جان عاشقانه منتظرت خواهم بود ای پیرترین جوان تاریخ بیا
میهمان
ممنونم
میهمان
رفتار و کردار خیلی مهمتر از ادعاست.مرسی
میهمان
ای کاش این دل وامونده یکم وفا داشت .برای همه عمر شرمنده ام حتی برای فردا ...
میهمان
اقامنوببخش ودست مارو هم بگیر
میهمان
amirmajari.,واقعاخوب است.متشکر
میهمان
سلام اقا جان اقا حرفی ندارم یلی دلتان را شکستم
ای زاده ی مرسل اقا
یاخینناشیب اجل اقا
۱۸ من گلمیشم بیر دفعه ده سن گل
اقا اقا اخ اقا حلالم کن خیلی دلت را شکستم
میهمان
بر گل روی طاووس آل طاها صلوات
زیارت آل یاسین خیلی عالیست حتما هرروز به خوندنش مداومت کنید
میهمان
بنظر این بنده حقیر باید خودمون باشیم.التماس دعا

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.