چگونه از یاران امام زمان(عج) باشم؟ ۱۳۸۵/۰۶/۱۶ - ۶۵۵۰۱ بازدید

چگونه از یاران امام زمان(عج) باشم؟


یاری امام زمان(عج) در این
زمان به انجام صحیح وظایف خود در زمان غیبت است . وظیفه منتظر امام زمان(ع) این است
که مانند یک منتظر واقعی زندگی کند. وقتی انسان حقیقتا منتظر کسی باشد تمام رفتار و
سکناتش نشان از منتظر بودن او دارد. به عنوان مثال اگر منتظر میهمان باشد حتما خانه
را تمیز و مرتب می کند، وسایل پذیرایی را آماده می کند و با لباس مرتب و چهره ای
شاداب در انتظار می ماند. چنین کسی می تواند ادعا کند که منتظر میهمان بوده است.
اما کسی که نه خانه را مرتب کرده است و نه وسایل پذیرایی را آماده نموده است و نه
لباس مرتب و تمیزی پوشیده است و نه اصلاً به فکر میهمان است اگر ادعا کند که در
انتظارمیهمان بوده همه او را ریشخند خواهند کرد و بر گزافه گویی او خواهند خندید.

         
         لاف عشق
و گله از یار زهی لاف دروغ        
   عشق بازان چنین مستحق هجرانند

بنابراین انتظار باید قبل از آنکه از ادعای انسان فهمیده می شود از رفتار و کردار
او فهمیده شود. نمی توان هر کسی را که ادعای دوستی و ولایت امام زمان(عج) را دارد
در شمار دوستان و منتظران او قلمداد نمود. آری «مشک آن است که خود ببوید نه آنکه
عطاربگوید».

با چنین توضیحی روشن است که یک منتظر واقعی امام زمان باید رفتارش به گونه ای باشد
که هر لحظه منتظر ظهور امام زمان(عج) باشد. یعنی در هر لحظه که این خبر را به او
بدهند خوشحال شود و آماده باشد برای یاری امام زمان(عج) با مال و جان خویش جهاد
نماید و خود را درراه آن حضرت فدا نماید. بنابراین یک منتظر واقعی اهل گناه و
دلبستگی به دنیا نیست چرا که چنین کسی نمی تواند از وابستگی ها و دلبستگی ها و
آلودگی ها دست بردارد و آماده به خدمت در جهت اهداف مقدس امام زمان(ع) باشد.

با توجه به نکات ذکر شده می توان برخی وظایف منتظر امام زمان(ع) را چنین ذکر کرد:

۱. اولین شرط انتظار؛
معرفت است تا انسان میهمان خود را نشناسد و از خصوصیات خوب او مطلع نباشد منتظر او
نخواهد شد. تنها هنگامی انسان در انتظار کسی می نشیند که او را خوب بشناسد اما اگر
انسان کسی را نشناسد ولو بداند که آن شخص خواهد آمد برایش اهمیتی نخواهد داشت و
منتظر او نخواهد ماند. در مورد انتظار امام زمان هم چنین است. کسانی که آن حضرت را
نمی شناسند مانند کفار و یا اهل ادیان دیگر، هرگز انتظار او را نمی کشند اما کسانی
که او را می شناسند و ارزش او را می شناسند و مقام او رامی دانند منتظر او می مانند.

کسانی که امام زمان(عج) را نمی شناسند اگر چه به ظاهر مسلمان باشند چنانچه در این
حال بمیرند در حال جاهلیت از دنیا رفته اند. چنانکه پیامبر اکرم(ص) فرمود:
«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه
؛
هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مردن جاهلیت از دنیا رفته است» (بحارالانوار،
ج ۳۲، ص ۳۳۱).

بنابراین اولین شرط انتظار، ایجاد معرفت در مورد امام زمان است و طبیعی است که هر
مقدار معرفت انسان نسبت به امام زمان بیشتر باشد انسان ارزش او را بیشتر درک خواهد
کرد و به عظمت او بیشتر پی خواهد برد و بیشتر تشنه وجود آن حضرت خواهد شد. در حالی
که افراد جاهل و ناآگاه به ارزش آن حضرت هرگز احساس تشنگی و عطش نسبت به وجود مقدس
آن حضرت نخواهند داشت و بدین جهت از زمره منتظران او بیرون هستند. آری:

              
 وصل خورشید به شب پره اعمی نرسد        
    که در این آینه صاحب نظران حیرانند

البته شناخت امام زمان دو گونه است. اول، شناخت تاریخی وجود آن حضرت مانند اینکه
امام دوازدهم است و تاریخ ولادتش در چه سالی است و مانند آن. اما گونه دیگر شناخت
امام زمان(ع)، شناخت مقام نورانیت آن حضرت است که این شناخت کار هر کسینیست و ظرفیت
و لیاقت زیادی می خواهد. و در حقیقت اصحاب خاص امام زمان(ع) کسانی هستند که آن حضرت
را به مقام نورانیت شناخته اند برای آگاهی از مقام عظیم امامت رجوع به زیارت جامعه
کبیره و تأمل در معانی عمیق و عجیب آن توصیه می شود.

همچنین خواندن کتب معتبری که در مورد امام زمان(ع) نوشته شده است می تواند انسان را
تا حدی به مقام و عظمت امام زمان(ع) آشنا سازد.

۲. محبت به امام زمان(ع)؛ وظیفه دیگری است که
منتظران آن حضرت باید در خود ایجاد کنند و آن را افزایش دهند. بدیهی است که تا
انسان از میهمان خویش خوشش نیاید و نسبت به او محبت نداشته باشد هر چند هم که او
رابشناسد نمی تواند واقعا منتظر آمدن او باشد اگر انسان از میهمان خود بدش بیاید
چگونه می تواند منتظر قدم او باشد و خود را برای پذیرایی از او آماده کند؟ پس تا
محبت به امام زمان در وجود انسان شکل نگرفته و شعله ور نشده باشد نمی تواند به
وظایف منتظران واقعی عمل نماید.محبت به امام زمان وظیفه ای است که پیامبر اکرم(ص)
نیز به دستور خدا از ما خواسته است. آنجا که در قرآن کریم می فرماید:
«قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی»
؛ (شوری، آیه۲۳).

۳. ایجاد سنخیت با امام زمان(ع)؛ منتظران
واقعی وضعیت روحی و فکری و عملی خود با به گونه ای سامان می دهند که سنخیت کاملی با
امام زمان(ع) داشته باشند. آیا می توان منتظر قدوم کسی بود و با او مشابهت و سنخیت
نداشت؟ آیا می توان محبت کسی را داشت اما با او هیچ سنخیت و مشابهتی نداشت؟ ایجاد
سنخیت با امام زمان از طریق تقویت ایمان و تقوا و فضایل اخلاقی و درجات معنوی حاصل
می شود. و تنها در این صورت است که می توان ادعای محبت به امام زمان را داشت. در
صورتی که انسان رفتارش مطابق میل امام زمان باشد شعله محبت او در دلش زبانه خواهد
کشید و عشق آن حضرت او را به فریاد خواهد آورد و دوری اش را بر او سخت و ناگوار
خواهد ساخت.

طبیعی است که هر چقدر این سنخیت بیشتر باشد محبت آن حضرت به انسان بیشتر خواهد شد و
محبت انسان نیز به آن حضرت افزون تر خواهد گشت.

۴. ارتباط با منتظران دیگر؛ منتظر امام زمان
می داند که برنامه آن حضرت یک برنامه جهانی است و باید یاوران زیادی داشته باشد تا
حرکتش پیروز شود. بنابراین به فکر گسترش یاران و منتظران آن حضرت خواهد افتاد و
باارتباط با آنها به تقویت روحیات ایمانی خود و دیگران خواهد پرداخت تا بر اساس
تعاونوا علی البرّ و التقوی به کمک مؤمنان
منتظر دیگر خود را آماده ظهور حضرت بنماید.

۵. دعا برای تسریع در ظهور امام زمان(ع)؛
منتظر واقعی هر لحظه انتظار محبوب را می کشد و از خدا می خواهد که هر چه زودتر او
را برساند بنابراین دعای فراوان برای فرج آن حضرت از وظایف همیشگی منتظرآن حضرتش می
باشد. دعای برای تسریع در فرج امام زمان مورد توصیه آن حضرت نیز می باشد.

۶. ارتباط با امام زمان(ع) به شکل های مختلف؛
اگر انسان منتظر محبوب خویش را نیابد سعی می کند عدم دوری محبوب خویش را از طریق
دیگری مانند تلفن و نامه جبران نماید تا اگر به ملاقات او موفق نشده است لا اقل
ارتباط ضعیفی با او داشته باشد. همچنین منتظر امام زمان وقتی موفق به زیارت آن حضرت
نمی شود از طریق خواندن دعای ندبه، زیارت آل یاسین، دعای عهد که از طرف بزرگان
بسیار توصیه شده است، و نیز از طریق رفتن به مسجد جمکران ارتباط خود را با آن حضرت
حفظ می کند.

۷. یاد فراوان حضرت؛ یاد کردن از محبوب عادت
دیرینه منتظران عاشق است که چندی منتظر محبوب خویش هستند اما نتوانسته اند پس از
مدتها انتظار او را ببینند و حال خود را لا اقل با یاد او و نام او آرام می کنند.
به یاد آوردن امام عصر و عنایت او به شیعیان با ذکر احادیث، کرامات، مقام امام و
عنایت امام به شیعیان وظیفه دیگری است که منتظران واقعی احساس می کنند و بدین طریق
همواره نام و یاد آن حضرت را زنده نگه می دارند.

۸. دادن صدقه برای سلامتی آن عزیز و یا حواله
نمودن ثواب هایی برای آن حضرت

۹. رفع شبهه و مبارزه با شبهه افکنان درباره
وجود، طول عمر و آثار وجودی آن حضرت در بین منتظران.

۱۰. امیدواری بر قیام و انقلاب آن یوسف زهرا(س)
و امید دادن به دیگران

۱۱. ایجاد آمادگی دائم رزمی برای ظهور حضرت
چنانکه در روایت آمده است: «لیعدن احدکم لخروج القائم و
لو سهما
؛ هر یک از شما برای قیام قائم(عج)باید آماده گردد هر چند با
تهیه یک تیر باشد» (بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۶۶، ح ۱۴۶).

منتظران و یاوران مصلح جهانی باید خود صالح باشند؛ بنابراین برای فراهم کردن زمینه
ظهور حضرتشان، ما باید از خود آغاز کنیم و با اراده ای محکم، عزمی راسخ و برنامه ای
دقیق به اصلاح افکار و اندیشه ها و نیز تغییر و اصلاح رفتار و کردارمان بپردازیم و
با آگاهی ازوظایف عملی و گسترش شناخت خود از مبانی دینی و معرفتی، در راه تقویت
بنیه اعتقادی و اخلاقی خویش، تلاش و کوشش کنیم. و در یک جمله با اجتناب از معاصی،
لغزش ها و گناهان و انجام دادن واجبات و وظایف دینی ـ در هر محیطی که هستیم ـ به
خودسازی اقدام کنیم و باتوبه از اعمال گذشته، قلب خویش را برای تجلّی نور الهی
آماده سازیم. بنابراین گناهان گذشته ـ هر چند زیاد باشد ـ نمی تواند مانع مهمی در
راه رشد و کمال و پیوستن به جرگه منتظران و یاوران واقعی امام زمان(عج) باشد. پس با
توبه واقعی، می توان سیئات و بدی های گذشته را به حسنه و نیکی تبدیل کرد و به اصلاح
گذشته همت گماشت.

قرآن راجع به حضرت مهدی(ع) و اصحاب ایشان می فرماید: «الدین
ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و آمرو بالمعروف و نَهوا عن المنکر
؛
کسانی که اگر در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز را به پا داشته و زکات را [به
مستحق [می بخشند و به معروف امر نموده و از منکر نهیمی کنند (حج، آیه ۴۱).

امام باقر(ع) در تفسیر این آیه می فرماید: «این آیه برای آل محمد و مهدی(ع) و اصحاب
او است».

در نتیجه اگر ما هم می خواهیم از اصحاب و یاران آن حضرت باشیم، باید به این امور
اهتمام ورزیم. در این رابطه به راه کارهای زیر توجه فرمایید:

۱. ارتباط معنوی خود را با خدای متعال تقویت کنید؛

۲. نمازهای یومیه را در اول وقت و حتی المقدور به جماعت بخوانید؛

۳. سعی کنید در نماز حضور قلب داشته باشید و همیشه خود را در محضر خداوند متعال
بدانید؛

۴. از هر گونه گناه و معصیتی اجتناب کنید؛

۵. حجاب، متانت و وقار خود را کاملاً رعایت کنید؛

۶. بدانید که هر هفته، نامه اعمال شما به حضور امام زمان(عج) عرضه می شود و مورد
بررسی قرار می گیرد؛

۷. اکنون که در دوران تحصیل علم هستید، بیشترین توجه خود را به درس و موفقیت تحصیلی
داشته باشید؛

۸. با مطالعه کتاب هایی که درباره امام زمان(ع)، آگاهی و شناخت خود را در این زمینه
تعمیق و گسترش بخشید؛

۹. برای اصلاح اوضاع فرهنگی دانشگاه، به تنهایی یا به کمک دیگر دانشجویان متدین و
دلسوز و یا به کمک بعضی از تشکل های مذهبی دانشگاه، امر به معروف و نهی از منکر
کنید و بدین وسیله جلو بعضی اعمال خلاف را بگیرید. در این راه نهراسید و خجالت هم
نکشید؛زیرا خشنودی و رضایت امام زمان(ع)، در گسترش ارزش های دینی و اخلاقی و اجتناب
از گناه و خلاف است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام آقاجونم قشنگم درسته تو زندگیم کم گناه نکردم ولی نمی دونم چراهر وقت میام براتون یه کاری کنم مشکلی پیش اومده یانشده نظر شماچیه؟تو این فکرم چه کاری کنم که اولا امام زمان راخوشحال کنه وبعد برای دخترای هم سن وسالم تاثیر گذار باشه۱۷*۱۸ساله
پرسمان
سلام علیکم، برای رسیدن به این خواست زیبا و معنوی، سعی کنید وظایف خودتان را خوب بشناسید و خوب عمل کنید. اگر انسان وظایف خود را در قبال خود و جامعه و خداوند خوب شناسایی کند و خوب عمل کند، در دنیا و آخرت سعادت مند خواهد بود.
هر کسی دو وظیفه مهم دارد: یکی خودسازی و کمک به تعالی خود از طریق دین داری و انجام وظایف دینی است و دیگری کمک به تعالی مردم و جامعه اسلامی. انجام این دو مهم به انسان اطمینان می دهد که در راه حق قدم برداشته و خدا و ائمه اطهار از او راضی هستند.
بدون شک انس با خدا و حضرات معصومین (بویژه امام زمان علیه السلام) میسر نمی شود مگر از طریق نزدیکی، سنخیت و همانند سازی شخصیت و ترتیب دادن زندگی خود، آنچنان که مورد رضایت آن حضرت (عج الله تعالی فرجه الشریف) باشد.
به طور کلى هر انسانى داراى سه مرتبه وجودى است: افکار، صفات و اعمال و هیچ انسانى از این قاعده مستثنى نیست، حتى حضرات معصومین (علیهم السلام).
ارتباط و نزدیکى به هر انسانى هم تنها از همین طریق ممکن است یعنى، اگر کسى بخواهد به انسان دیگرى نزدیک شود، چاره اى ندارد جز این که بکوشد ابتدا افکار، باورها و طرز تفکر آن شخص را شناسایى نماید و خویش را از جهت فکرى با آن شخص هماهنگ نماید و سپس بکوشد که قرب صفاتى پیدا نماید یعنى، از جهت صفات و کمالات اخلاقى میان خود و آن شخص محبوب، همانندسازى نماید و این بهترین طریقى است که انسان طالب کمال را به یک انسان کامل الگو نزدیک مى نماید.
در مورد نزدیکى و انس با امام عصر (عج الله تعالی فرجه) هم وضع به همین منوال است. ما به عنوان یک شیعه و پیرو اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) وظیفه داریم ابتدا کیفیت اعتقاد، باورها، صفات، کمالات، نوع منش و کنش آن حضرات را شناسایى نماییم و در مرتبه بعد بکوشیم زندگى، صفات و باورهاى خود را به ایشان نزدیک نماییم تا از این طریق شیعه و پیرو واقعى آنها باشیم.
در هر حال راه های نزدیک شدن و جلب توجه امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) به طور خلاصه عبارت است از:
۱ ـ طهارت نفس:
اولین طریق عالی برای انس با حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف)، انجام دادن واجبات و ترک معاصی و گناهان است.
آن حضرت در توقیع شریف به شیخ مفید (رحمةالله علیه) مى فرماید: « شما مکلّف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستانمان برسانید، با اینکه ما بر اساس فرمان خداوند بزرگ و صلاح واقعى خود و شیعیانمان- تا زمانى که حکومت بر دنیا در اختیار ستمگران است - در نقطه اى دور و پنهان از دیده ها به سر مى بریم؛ ولى از تمام حوادث و ماجراهایى که بر شما مى گذرد، کاملاً مطّلع هستیم و هیچ چیز از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. از خطاها و گناهانى که بندگان صالح خداوند، از آنها دورى مى کنند؛ اما شما آنها را مرتکب مى شوید نیز با خبریم. از عهدشکنى ها و پشت سر گذاشتن عهد و پیمان ها با اطلاعیم ... پس از خداوند بترسید و تقوا پیشه کنید و ما خاندان رسالت را مدد رسانید ... سعى کنید اعمالتان به گونه اى باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از گناهانى که موجبات نارضایتى ما را فراهم مى نماید، بترسید و دورى کنید ... »
بر اساس این توقیع شریف، همه شیعیان و دوستداران حضرت، توصیه به تقوا و ورع شده اند و این بهترین راه جلب خشنودی امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) است؛ همان طورى که گناهان و معاصى، باعث نارضایتى آن حضرت و قطع پیوند و ارتباط با او است.
جالب آنکه در آغاز قیام جهانى حضرت مهدى (عج الله تعالی فرجه الشریف) یاران و اصحاب نزدیک ایشان، پیمان و بیعت سختى با آن حضرت مى بندند و تعهّد مى کنند که از گناهان و انحرافات دورى جویند و از ظلم و فسادگرى بپرهیزند.
حضرت مى فرماید: « پس باید هر یک از شما (شیعیان)، کارهایى را که موجب جلبِ محبّت مى گردد، انجام دهید و باید از کارهاى ناپسندى که خشم و غضب ما را در پى دارد، اجتناب کنید...»
اگر در سیره عارف واصلی چون آیت الله بهجت (رحمة الله علیه) که ارتباطی عمیق با حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) داشتند بنگریم، در میابیم که در تمام عمر، اهتمامشان بر روی انجام واجبات و ترک محرمات بود.
ایشان در بیانی فرمودند: «اگر بفرمایید چرا به آن حضرت دسترسی نداریم؟ جواب شما این است که: چرا به انجام واجبات و ترک محرمات ملزم نیستید؟ او به همین از ما راضی است؛ زیرا اورع الناس من تبرأ عن المحرمات، پرهیزکارترین مردم کسی است که از کارهای حرام بپرهیزد. ترک واجبات و ارتکاب محرمات، حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است.» (سودای روی دوست / ص ۱۵۳)
۲ . کسب فضایل اخلاقی
یکى دیگر از راه های انس با امام، آراستن درون با فضایل انسانى و چنگ زدن به مکارم اخلاقى است؛ یعنى، همان طور که قرآن مى فرماید: «اگر مى خواهید محبوب خدا باشید، تقوا پیشگى کنید»؛ این قانون در مورد حضرت مهدى (عج الله تعالی فرجه الشریف) نیز هست.
از امام صادق «علیه السلام» نقل شده است: «براى صاحب الامر، غیبتى طولانى است؛ در این دوران هر کس باید تقوا پیشه سازد و به دین خود چنگ زند.» (الغیبة النعمانى، ص ۲۵۰، باب ۱۴، ح ۵)
۳. انس با قرآن
استاد علامه حسن زاده آملی (حفظه الله تعالی) می فرمایند: «انسان قرآنی باش؛ یک درس را قرآن قرار دهید؛ در پیشگاهش به درس بنشینید، استاد هم خدا باشد. قرآن کریم صورت کتبیه انسان کامل است؛ هر قدر به قرآن تقرب بجویی به انسان کامل، نزدیکتر شده ای؛ پس بنگر بهره ات از قرآن چقدر است؟ زیرا حقایق آیات آن در حقیقت درجات ذات تو و مدارج آن نردبان عروج و تکامل توست.» (صراط سلوک, ص ۲۷)
عارف بزرگوار آیت الله قاضی (رضوان الله تعالی علیه) که به چنان انس و قربی در آستان قدسی امام زمان (علیه السلام) بار یافته بود، در توصیه های خویش می فرمایند: « بر شما باد به تلاوت قرآن در دل شب با صوت نیکوی محزون، چرا که آن، شراب جان مومنان است.»
آری انس گرفتن با امام زمان (ارواحنا فداه) که شریک قرآن، بلکه روح و حقیقت قرآن است، انس و اتصال با قرآن و تحقق بخشیدن حقایق و معارف آن را می طلبد.
۴- انتظار فرج آن حضرت در دل و ظاهر
در روایات متعدد داریم که در زمان غییبت امام زمان (علیه السلام) بهترین اعمال، انتظار فرج است. اینجا نیاز به توضیح دارد که چرا بهترین اعمال انتظار فرج است؟ فرج؛ یعنى، نصرت و پیروزى و گشایش و مقصود نصرت و پیروزى حکومت عدل علوى بر حکومت هاى کفر و شرک و بى داد است پیروزى عدل گسترى که به رهبرى امام عصر(عج) تشکیل مى گردد.
بنابراین انتظار فرج یعنى انتظار تحقق یافتنى این آرمان بزرگ و جهانى است و منتظر حقیقى کسى است که حقیقتا خواهان تشکیل چنین حکومتى باشد و این خواسته آن گاه جدى و راست است که شخص منتظر، عامل به عدل و گریزان از ستم و تباهى باشد و گرنه انتظار فرج در حد یک ادعا و شعار بى محتوا باقى خواهد بود.
از این رو در روایات آمده است که انتظار فرج، خود فرج است؛ زیرا کسى که حقیقتا منتظر فرج و ظهور حجت خدا و تاسیس حکومت عدل گستر اوست زندگى خود را بر پایه عدل و داد استوار مى سازد و او انسانى است که حضور و غیبت امام در نحوه رفتار و سیر و سلوکش تفاوتى ندارد و قبل از تشکیل حکومت عدل او چنین حکومتى را در زندگى خود پایدار ساخته است.
بنابراین انتظار فرج حقیقى ریشه در معرفت به حق و عدل و ایمان و عشق به آن دارد و آثار آن نیز در عمل، نمایان مى گردد و چنین حقیقت اصیل و عمیقى با لفظ و شعار به دست نمى آید و با بى تفاوتى و بى اعتنایى نسبت به مقدمات دینى و رسالت هاى انسانى در تعارض و تناقض است. انتظار فرج تعهدآفرین و مسؤولیت ساز است و با بى تفاوتى و بى اعتنایى به سرنوشت بشر و حقیقت و فضلیت منافات دارد.
۵. خواندن دعاها وزیارتهای وارده در کتب ادعیه:
علاوه بر خواندن دعاهایی که در مفاتیح و دیگر کتب معتبر آمده است، بر خواندن این دعاها نیز اهتمام ورزید:- دعای عهد - دعاى ندبه - دعا براى ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در هر روز - صلوات ضرّاب اصفهانى؛ « اللهم صل على محمد سید المرسلین و خاتم النبیین ... اللهم و صل على ولیّکَ المُحیى سنّتک القائم بامرک ... ». این دعا در چند کتاب از کتاب هاى معتبر و با سندهاى معتبر روایت شده است و همیشه مى توان آن را خواند. - صلوات بر امام زمان(عج الله تعالی فرجه)؛« اللهم صل على ولیک و ابن اولیائک الّذین فرضت طاعتهم ... الهم انتصر به لدینک وانصر به اولیائک و اولیاءه ... » ؛ (مصباح المتهجد ، ص ۴۰۵) - دعاى فرج « الهى عظم البلاء... ».
براى این که از یاران واقعى امام زمان(عج) باشیم، باید از رهنمودهایى که در زیارت حضرت مهدى(عج) در روز جمعه آمده استفاده کنیم. در آن زیارت شریف مى خوانیم از خدا مى خواهم که: {Hان یجعلنى من المنتظرین لک والتابعین والناصرین لک على اعدائک H}؛ {Mاز کسانى باشم که در انتظار مهدى(عج) و پیروان و یارى کنندگان علیه دشمن تو قرار گیرم M}. در این فراز از زیارت سه عنوان آمده است: ۱- انتظار، ۲- تبعیت، ۳- نصرت. حالت انتظار، حالت آمادگى است؛ آمادگى فکرى، روحى و داشتن برنامه براى رسیدن به هدف. مرحله دوم تبعیّت است؛ تبعیت از آرمان هاى موعود و تخلّق به آن اخلاق پسندیده و صفات مورد نظر امام(ع) که در تعلیمات ائمه(ع) دیده مى شود. مؤمن منتظر تابع فرمانده است؛ نه آن که به هواهاى خویش اقتدا کند و چنین است که در دعاى غیبت مى خوانیم: {Hو قوّنا على طاعته و ثبتنا على متابعته...H}؛ {Mخدایا مرا بر اطاعت وى توانا و بر پیروى اش ثابت قدم بدار و مرا بر این امر (انتظار) شکیبا گردان تا آن که شتاب در آنچه تو تأخیرش را مى خواهى و تأخیر در آنچه تو شتاب کرده اى نخواهم و از آنچه پوشیده اى جست وجو نکنم و بحثى در آنچه پنهان نموده اى نداشته باشم و با تو در تدبیرت منازعه نکرده و نگویم چگونه و چرا ولى امر ظهور نمى کند؟!M}. مرحله سوم نصرت است. عاشق راحتى معشوق را مى خواهد نه راحتى خویش را و براى این است که عاشق منتظر، تلاش گر است. در این مشکلات موجود نیز منتظران واقعى، بى تفاوت نیستند و به اندازه توان خویش، در دعوت به حق مى کوشند تا شاید همراهانى براى این راه طولانى آماده کنند. مسائلى دیگر چون اُنس با ولى عصر(عج) و توسل به او و اهداى ثواب اعمال نیک به آن حضرت و دعا براى آن وجود عزیز، از روش هایى است که متحلّى کننده صفات یک منتظر خوب است. آنچه مهم است این که سطح درک و اندیشه خویش را در موارد یاد شده بالا ببریم و از موضع صحیح ترى بنگریم. براى مثال توسل نباید وسیله اى براى رسیدن به خواسته هاى محدود خودمان باشد؛ گرچه آن مهربان از این خواسته ها نیز غافل نیست. خواندن گفتارهاى آن امام(ع) که جمع آورى شده و ذکر دیدارهاى شیرین معنوى آن عزیز ما را به مطلوبات موعود(عج) بیشتر آشنا مى سازد. اما در رابطه با اینکه چگونه می توانیم در این زمینه تاثیر گذار باشیم ، ابتدا باید بدانیم که فرهنگ مهدویت دارای ابعاد مختلفی است که تلاش فکری و مالی و تبلیغی در هر یک از انها ، مورد رضایت امام زمان خواهد بود:
الف. تقویت رابطه شخصی:
یعنی ایجاد انگیزه برای زندگی بهینه و هدفمند و تلاش برای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت. فرهنگ مهدویت می‌تواند انسان را از پوچی و گمراهی نجات دهد زیرا امید به آینده‌ای روشن، شک و تردید در اصل زندگی را زایل ساخته و او را به حرکت در مسیر وامی‌دارد.
این فرهنگ قدرت تفکر در خود را افزایش داده انسان را به خود شناسی رهنمون می‌سازد. همچنین او را در مقابل سختی‌ها مقاوم ساخته، آماده پذیرش خطرات زندگی می‌کند زیرا آینده برای او ابهامی ندارد «انسان مهدوی لحظات زندگی خود را در راه رضایت مهدی(ع) هزینه می‌کند و نهایت تلاش خود را برای تحقق عدالت در گفتار، رفتار و اخلاق خویش به کار می‌بندد.
این گوشه‌ای از تأثیر «فرهنگ مهدویت» در انسان است.
ب. تقویت رابطه‌ی اجتماعی:
این رابطه در ابعاد مختلف کاربرد پیدا می‌کند:
۱. رابطه با جامعه خانواده؛
۲. رابطه با جامعه محل سکونت؛
۳. رابطه با جامعه محل کار؛
۴. رابطه با جامعه شهری؛
۵. رابطه با جامعه کشوری؛
۶. رابطه با جامعه جهانی.
۱. فرهنگ مهدوی در خانواده:
رابطه فرد با خانواده بسیار اساسی و تعیین کننده است. اگر فرهنگ خانواده بر اساس تفکر مهدوی شکل بگیرد و افراد خانواده‌، خصوصا مدیریت سیاسی آن؛ یعنی پدر و مدیریت تربیتی آن یعنی مادر سعی در حاکمیت فرهنگ مهدوی در خانواده داشته باشند، آرامش و سعادت را برای خود به ارمغان می‌آورند. البته تحقق این راه‌کار باید با طرح و برنامه همراه باشد. برنامه‌های عبادی، تفریحی و فرهنگی در خانواده‌؛ همه باید بگونه‌ای باشد که یاد حضرت مهدی(ع) را در محیط خانه زنده کند و ولایت آن حضرت را بر رفتار‌ها حاکم سازد. مثلا مجالس دعای ندبه، توسل، ختم قرآن باید با توجه خاص به فرهنگ مهدوی در خانواده برگزار شود. رفتن به زیارت‌گاه یا مسجد جمکران نیز با برنامه ریزی خاص و به صورت خانوادگی و نه بر اساس عادت‌ها انجام گیرد. برنامه‌های ویژه برای به روز شدن یاد مهدی(ع) در خانواده‌ها باید در دستور کار مدیریت خانه قرار گیرد مثلا توجه به درس و فر اگیری علوم، ورزش کردن، صله رحم، کمک به دیگران و در جهت قرب به امام زمان(ع) و کسب رضایت او.
۲. فرهنگ مهدوی در محل سکونت:
انسان منتظر وظیفه دارد در محل زندگی خویش فرهنگ مهدویت را حاکم سازد. امروزه که جوامع از بافت کوچک سنتی به بافت بزرگ اجتماعی تبدیل شده است چنین اهدافی باید از طریق طرح و برنامه و به صورت نظام مند و سیستمی انجام شود تا بتواند بهترین تأثیر را بر جای گذارد.
شاید یک منتظر مهدوی با تلاش فردی خود در محل سکونت، بتواند تأثیرات کوتاه و مقطعی ایجاد نماید اما این کافی نیست و چه بسا در دراز مدت به فراموشی و یا مقابله شخصی دیگران منتهی شود.
راه بهینه ایجاد، «ستاد فرهنگ مهدوی» در محل، با مشورت و همکاری سایر افراد و ایجاد و حاکم ساختن این فرهنگ بین افراد برای دراز مدت است. به عنوان مثال با مشورت دوستان نزدیک و راه‌کار‌های تبلیغی ویژه، رعایت نوبت در خرید را حتی نسبت به کودکان به صورت رسم و فرهنگ عمومی در محل در آورند. این می‌تواند نمونه‌ای زنده برای توجه دائمی اهالی، به اجرای عدالت کامل در جوامع باشد که از اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) است.
۳. فرهنگ مهدوی در محل کار:
این راه‌کار باید اول از خود فرد شروع شود. یعنی در نوع برخورد با محیط و نوع مسئولیتی که به عهده دارد و تعامل با افراد در محل کار، رعایت فرهنگ مهدوی ضروری است.
انسان منتظر در محل کار خویش باید نمونه‌ای از فرهنگ مهدوی را با رفتار خویش ارائه دهد.
در مرحله بعد باید در افراد محیط کار خودش تاثیر گذاری کرده؛ در آن محیط فرهنگ مهدوی را به صورت عمومی گسترش دهد. اگر چنیناهکاری عملی شود به مرور زمان نهاد‌های یک جامعه مهدوی خواهد شد و تأثیر بسیاری در حاکمیت این فرهنگ به عنوان الگوی اجتماعی ـ سیاسی خواهد داشت.
۴. فرهنگ مهدوی در جامعه شهری:
مسئولانی که مدیریت شهری را به عهده دارند در حاکمیت فرهنگ مهدوی در شهر نقش اساسی را دارند اگر مثلا مدیریت شهری راهکار‌هایی را برای اجرای عدالت در سطح شهر برنامه ریزی کرده اجرا نماید، تاثیر بسزایی در حاکمیت این فرهنگ و تعمیق فرهنگ مهدوی در جامعه شهری خواهد داشت. ر.ک : مهدویت ( پیش از ظهور ) ، رحیم کارگر
میهمان
عشق ما باید سه چیز باشه اونم خدا البته به وسیله ی امام زمان که قربونش برم
میهمان
عااااااااالی واقعا ممنون هستم من به عنوان یک نوجوان خیلی از مطالبتون راضی بودم اجرتون با صاحب الزمان(عج)یا حق
میهمان
اللهم العجل الولیک الفرج
میهمان
اللهم العجل الولیک الفرج
میهمان
سلام چجوری میتوان راه امام زمان را رفت خاهش میکنم کمکم کنید
پرسمان
سلام علیکم، آرزوی زیبا و درستی دارید. امام زمان (عج) اگر چه در پس پرده غیبت است، اما اراده وفرمانش در تمام جهان آفرینش و همه خلایق جاری ونافذ است. بنابراین باید دستوراتش را شناخت، فرامینش را اطاعت کرد، و حاکمیت او را گردن نهاد، و همین ها است که زمینه ظهوراو را فراهم خواهد آورد. مگر نه این است که عهد الهی چیزی جز پرستش و بندگی خدا نیست؟ و این عبادت و بندگی جز با اطاعتِ محضِ ولیّ خدا تحقق پذیر نیست. بر این اساس برای پیمودن راه امام زمان ، توجه و عمل به نکات ذیل ضروری است: ۱. اقتدا و تاسی به امام زمان
«اقتداء» از ریشه «قدوه»، و به معنای الگو قرار دادن و جلودار دانستن مقتدا است، چنانکه «تأسی»، از ریشه «اُسوه» و به معنای اسوه قرار دادن و تبعیّت کردن از اوست. امام زمان-علیه‌السّلام- امام زمانه است، امام همه انسانها در همه ابعاد زندگی است. امام‌وار زندگی کردن وظیفه‌ای همگانی است، به او باید اقتدا کرد تا به مقصد رسید. چون او باید زیست، تا بتوان به کمال دست یافت. آن کس که خود را صادقانه پیرو امام زمان-علیه‌السّلام- می‌شمارد،‌ به همان اندازه که ویژگی‌های او را می‌شناسد، در همسو کردن زندگی،‌ همسان نمودن خُلق و خو، همرنگ ساختن اعمال و رفتار خویش با او وظیفه دارد. اگر امام زمان-علیه‌السّلام- را به زهد و بی‌اعتنایی به دنیا شناختیم(۴)، دیگر نمی‌توانیم با ادّعای پیروی از او حریصانه به دنبال دنیا باشیم و همت خود را در نیکو پوشیدن و خوب خوردن و لذّت بردن خلاصه کنیم. ۲. انتظار واقعی
اگر امام زمان - علیه‌السّلام - را به اهتمام در دعا و عبادت‌ها شناختیم(۵)، دیگر نمی‌توانیم نسبت به دعاها بی‌تفاوت بمانیم و در نماز و راز و نیاز با خدا سستی و کم‌توجهی روا داریم. اگر امام زمان - علیه‌السّلام - را به عادل بودن و عدالت گستری شناختیم(۶)، دیگر نمی‌توانیم با ادّعای اقتدای به او بر بندگان خدا ستم کنیم و نسبت به ظلمی که بر دیگر بندگان خدا می‌شود، بی‌تفاوت بمانیم: «راستی خوشا به حال آن کس که قائم اهل بیت پیامبر - صلی‌الله‌علیه‌ و ‌آله ‌- را درک کند در حالی که در زمان غیبت و دوران قبل از قیام او به او تأسی جوید.»(۷) ۳.اطاعت پذیری
امامت یک امام جز با اطاعت امّت از او، و پیشوایی یک رهبر جز در سایه فرمان‌پذیری پیروانش، تحقّق نمی‌پذیرد. خدا هیچ پیامبری را نفرستاد مگر برای آنکه اطاعت شود.(۸) و هیچ امامی را مقرّر نداشت مگر آنکه مردم را به اطاعت و فرمانبری از او فرا خواند.(۹) امام زمان - علیه‌السّلام - اگر چه در پس پرده غیبت است، اما اراده و فرمانش در میان همه خلایق جاری و نافذ است، دستوراتش را باید شناخت، فرمان‌هایش را باید اطاعت کرد، حاکمیّت او را باید گردن نهاد، و همین‌ها است که زمینه ظهور را فراهم می‌آورد. او خود فرمود: «و لو انّ اشیاعنا وفّقهم الله لطاعته، علی اجتماع من القلوب فی‌الوفاء باعهد علیهم لما تأخّر عنهم الیمن بلقائنا». ۴. ایمان
«اگر شیعیان ما - که خداوند آنان را به اطاعت خویش موفّق گرداند - در وفای به عهد الهی هم‌دل و هم‌پیمان می‌شدند، سعادت دیدار ما از آنان به تأخیر نمی‌افتاد.»(۱۰) به راستی آیا عهد الهی چیزی جز پرستش و بندگی خداست؟(۱۱) و آیا این پرسش جز با اطاعت محضِ ولیّ خدا تحقّق‌پذیر است؟ «طوبی لشیعه قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته، المطیعین له فی ظهوره». «خوشا به حال شیعیان مهدی قائم-علیه‌السّلام-، آنان که در دوران غیبت او چشم انتظار ظهور اویند و در دوران ظهورش سرسپردگان اوامر او.»(۱۲) منتظرین حضرت مهدی-علیه‌السّلام- همان نیکبختانی هستند که اگر در حضور او باشند، جز اطاعت نمی‌شناسند و جز به فرمان او کاری انجام نمی‌دهند. و باز هم امام صادق - علیه‌السّلام - می‌فرماید: «هُم اطوع من الامه لسیدها». «اطاعت و فرمان‌پذیری منتظرین از امام زمان -علیه‌السّلام- افزون‌تر از اطاعت و فرمانبری کنیزی از مالک و مولای او است»(۱۳). ۵. تکریم و احترام
تنها بزرگواری که «از جا برخاستن» در هنگام شنیدن یا خواندن نام شریفش لزوم، یا حداقل استحباب فراوان دارد،‌ امام غائب قائم موعود-علیه‌السّلام- است. تکریم کریمان و تجلیل از صاحبان جلالت، همیشه و در همه‌جا پسندیده است؛ چنانکه برای پیامبر و فرزندان معصومش-علیهم‌السّلام- بالاترین تکریم‌ها و تجلیل‌ها بایسته به نظر می‌رسد، لکن برخاستن و در حالت قیام «دست بر سر نهادن» تواضع و احترامی است که هنگام شنیدن نام هیچ کسی جز «قائم آل محمّد-صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌و‌سلم-» به صورت سیره و سنّت در نیامده است. امام رضا-علیه‌السّلام- را در خراسان می‌دیدند که در موقع ذکر نام «قائم» برمی‌خیزد و دست بر سر می‌نهد و می‌فرماید:«خدایا فرجش را تعجیل فرما و قیامش را آسان گردان»(۱۴). از امام صادق-علیه‌السّلام- پرسیدند: سبب برخاستن به خاطر ذکر لف,قائم»-از القاب امام حجّت-علیه‌السّلام- چیست؟ فرمود: زیرا او را غیبتی طولانی است،‌ و او را شدّت مهربانی خود نسبت به دوستانش، هر کس را که به این لقب از او یاد می‌کند به دیده عنایت می‌نگرد، زیرا این لقب یادآور حکومت او و برانگیزاننده حسرت غربت اوست. به خاطر بزرگداشت اوست که باید بنده خاضع و فروتن، هنگامی که مولای گرامی او با دیدگان شریفش به او نگاه می‌کند، برخیزد و احترام کند و تعجیل فرج او را از خدای تعالی بخواهد(۱۵). بی‌تردید این«برخاستن» که به فرمایش امام صادق-علیه‌السّلام- یادآور قیام و حکومت حضرت مهدی-علیه‌السّلام- است، تنها به انگیزه احترام صورت نمی‌گیرد، بلکه دلالتی بر آمادگی شیعه منتظر، ‌برای قیام و همراهی با مولای خویش نیز دارد. پیام این «قیام»؛ هم احترام به «قائم» است، هم همسویی با آرمان‌های بزرگ «قیام جهانی او». پیام این«قیام»؛ هم واکنش در مقابل نگاه مهرآمیز «مولای غایب» است، هم بیعتی برای همراهی با او در«روزظهور». پیام این«قیام»؛ هم اکرام«قیام قائم» است، و هم اعلام آمادگی برای«قیام». و شاید چون چنین است ذاکر این نام، شایستگی نگاه لطف و نظر عنایت مولایش را پیدا می‌کند.«یَنظُرُ اِلی کُلِّ مَنْ یَذْکُرُهُ بِهذَا اللَّقَبِ الْمُشْعِرِ بِدولَتِهِ»(۱۶). البته یک سری مجموعه ای از وظایف و تکالیف هم وجود دارد که باید عملی شود تا یک فرد، منتظر حقیقی مولا و پیرو راه امام خود باشد. ما در این جا به طور خلاصه به بخشی از آنها اشاره می کنیم: - معرفت و شناخت کامل دین یعنی در بخش عقاید، اخلاق، احکام و وظایف، منتظر باید تفکر اسلامى خویش را سامان داده و وضعیت روحى و ایمان درونى خود را تقویت کند. -مطالعه در جهت معرفت و شناخت هر چه بیشتر امام زمان (عج).
- پیروی کامل از قرآن و فرهنگ اهل بیت (ع) به عنوان نزدیک ترین افراد به پیامبر اکرم (ص) و آگاه ترین افراد از حقایق دین.
-اطاعت از نایبان بر حق امام زمان (مراجع معظم تقلید به ویژه ولى فقیه) و همراه و هم گام با آنان و زمینه ظهور را فراهم کردن.
-اتحاد و همستگی با دیگر مسلمانان به ویژه شیفتگان و منتظران واقعی آن حضرت.
- کسب آمادگی فکری و فرهنگی جهت آشنا ساختن مردم با حقایق دین و مقابله با خرافات، شبهات و گرایش های انحرافی.
- امیدوارى بر قیام و انقلاب آن حضرت و امید دادن به دیگران و زنده نگه داشتن امید به گشایش همه امور.
- رعایت تقوا ، خود را در محضر خدا دانستن، ترک گناه و خشکانیدن زمینه گناه در جامعه.
- توجه قلبی امام عصر (عج) در شبانه روز و او را مطلع از اعمال خود دانستن و اسوه قرار دادن امام.
- ارتباط با امام (عج) از راه دعا به ویژه دعاهای زیبایی؛ مانند دعاى ندبه، زیارت آل یاسین، دعاى عهد، دعای فرج و... که از طرف بزرگان بسیار توصیه شده است.
- صبر کردن در برابر آزار و تکذیب و سایر محنت ها و سفارش به حق و صبر و مبارزه همه جانبه در برابر دشمن.
- ایجاد محبت امام عصر (عج) در دل دیگران در میان مردم با ذکر احادیث، کرامات، مناقب و فضایل واقعی و معتبر ایشان و عنایت او به مردم به عنوان امام مهربان و دلسوز.
- تقویت و بزرگ داشت شعائر اسلامی؛ نظیر حج و عمره و مجالس مذهبی برای آشنایی با معارف اسلام.
- دلبستگی و محبت به امام (ع) و اظهار اشتیاق به نزدیک شدن به آن حضرت با مداومت در انجام امور خیر و ثواب، مخصوصا به نیابت از ایشان؛ نظیر بنا های عام المنفعه، اطعام مساکین، پرداخت صدقه براى سلامتى آن عزیز و یا حواله نمودن ثواب هایى براى آن حضرت.
- آماده سازی محیط برای تشکیل حکومت عدل جهانی و اجرای عدالت و ریشه کن شدن درخت ستم.
- جلوگیری از نفوذ شیطان های داخلی و خارجی در دین و فرهنگ و ملیت و آب و خاک. بیزاری جستن از دشمنان امام و خالص کردن حب و بغض ها.
- اهتمام در ادای حقوق برادران دینی و دفاع و یاری شیعیان و پی نوشت:
۱ . میزان الحکمه، ج۱، ص۱۷۱.
۲ . الفتاوی الحدیثیه، ابن حجر هیثمی، ص۳۷.
۳ . اصول کافی، ج۱، ص۳۳۷، ح۵.
۴ . «ما لباس القائم الّا الغلیظ و ما طعامه الّا الجشب». امام رضا-علیه‌السّلام- : «لباس قائم ما-علیه‌السّلام- چیزی نیست جز پوشاکی خشن و غذای او چیزی نیست طعامی خشک». غیبت نعمانی، منتخب الاثر، ص۳۰۷.
۵ . کثرت دعاهای وارده از امام زمان-علیه‌السّلام- و نمازهای طولانیِ مخصوص آن حضرت -که در کتب روایی نقل شده- بهترین نشانه این ویژگی است.
۶ . «یعدل فی خلق الرحمان، البرّ‌ منهم و الفاجر». امام باقر-علیه‌السّلام-
«امام زمان-علیه‌السّلام- در بین آفریدگان خدا به عدالت رفتار می‌کند، چه نیکوکار باشند و چه بدکار». منتخب‌الاثر، ص۳۱۰.
۷ . «طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی و هو یأتمّ به فی غیبته قبل قیامه...». پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌و‌سلم- بحارالانوار، ج۵۱، ص۷۲.
۸ . «وَ ما اَرسَلنا مِن رَسولٍ اِلّا لِیُطاعَ بِاِذنِ اللهِ». سوره نساء، آیه ۶۴.
۹ . «اَطیعوا اللهَ وَ اَطیعوا الرَّسولَ وَ اُولِی الٌاَمرِ مِنکُم». سوره نساء، آیه ۵۹.
۱۰ . احتجاج، طبرسی، چاپ اسوه، ج۲، ص ۶۰۲.
۱۱ . «اَلَم اَعهَد اِلَیکُم یا بَنی آدَمَ أَن لاتَعبُدوا الشَّیطانَ اِنَّهُ لَکُم عَدُوٌّ مُبینّ- وَ اَنِ اعْبُدونی هذا صراطٌ مستَقیمٌ». «ای فرزندان آدم! آیا با شما عهد نکردم که شیطان را مپرستید که دشمن آشکار شما است- و مرا بپرستید که همین است راه راست». سوره یس، آیه ۶۰-۶۱. ۱۲ . بحارالانوار، ج۵۲، ص۱۵۰. ۱۳ . بحارالانوار، ج ۵۲، ص۳۰۸. ۱۴ . منتخب الاثر، آیه الله صافی، ص۵۰۶. ۱۵ . مدرک پیشین، همان صفحه. ۱۶ . همان مدرک.
میهمان
سلام، واقعا سپاس گزارم، عالی بود
میهمان
بسم رب الشهداء و الصدیقینالسلام علیک یا مهدی "عج"
اللهم عجل لویک الفرج
برای تعجیل در ظهور اقا امام زمان و سلامتی ایشان صلوات"اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم"
******یک توصیه به تمام کسانی که دارند نظر من را می خوانند..:
۱.سعی کنید تا ۴۰ روز دعای عهد را هر روز صبح قبل از طلوع افتاب بخوانید
اگر یادتان رفت مشکلی ندارد می توانید تا ۲ساعت بعد از طلوع افتاب هم آن را بخوانید...
۲.در آن ۴۰ روز سعی کنید زیارت آل یاسین هم بخوانید...
۳.میتوانید مقداری صلوات تعیین کنید و در هر روز این چـِلـــه آن را انجام بدهید
اکثر خانم ها بر این باورند با وجود مشکل چله برایشان مقدور نیست اما...شما می توانید این چله را با مشکل هم انجام بدهید
میهمان
منم آرزو دارم که یکی از یاران امام زمام زمان باشم این آرزوی قلبی منه
میهمان
سلام مولای من سلام اقای من سلام ای بهترین محبوب خدا .....اقا جان
دلم هواتو کرده دیگر نمیدانم چکار کنم دیگر نمیدانم با چه روی به طرفت بیام اقا جان با گریه برایت مینویسم اقا جان تورا جان مادر پهلو شکسته خود بیا اقا جان اقا جان بزرگواری کن پیش خدا برای همه ما طلب بخشش کن اقا جان عمریست ک داریم سیلی به رویت میزنیم اقا جان ببخش.
ممنونم از مطالب خوبتون
میهمان
بسیار عالی ولی کاش یکم خلاصه تر بود
میهمان
سلام چطوری بفهمیم که امام زمان (عج)ازماراضین
پرسمان
سلام علیکم، از آن جایی که رضایت و خشنودی خداوند، رضایت و خشنودی حضرت بقیه الله الأعظم امام زمان(عج) است، بهترین راه تحصیل رضایت ایشان، عبودیت و بندگی خالص خداوند است. انسان باید واجبات شرعی را انجام دهد و از محرمات پرهیز کند . به گونه ای رفتار کند که بندگان الهی اعم از اقوام، همسایه ها و دیگران از وی راضی باشند. سعی کند که دلی را شاد کند. کوشش کند که دلش خالی از حقد و کینه و حسد باشد و قلبش سلیم شود. وقتی انسان کردارش را نیک کرد و از اوامر و نواهی الهی سرپیچی نکرد و از آلودگی های ظاهری و باطنی خود را پاکیزه کرد، انسانی امام زمان(عج) پسند می شود. هنگامی که پرونده اعمالش را به خدمت ولی عصر عرضه می دارند، حضرت خوشحال می شود. مؤمنان و شیعیان امام زمان (عج)، خود و اعمال خویش را در محضر آن حضرت می بینند و از ترس این که مبادا خاطر شریف آن عزیز را مکدر نمایند و یا محروم از عنایات ویژه ی حضرتش گردند، برای قرب بیشتر و جلب توجه خاص آن حضرت در راه تعالی و تکامل باید بیشتر تلاش کنند و مواظب باشند که نکند خدای ناکرده با اعمال و کردار ناپسند خویش خاطر آن حضرت را از خویش مکدر نمایند. امام زمان (عج)، امام رئوف و مهربان و دلسوز همه ی انسان ها، بلکه همه ی موجودات است؛ زیرا امامان (ع) برنامه و اهدافشان همان برنامه و اهداف پیامبر گرامی اسلام است. قرآن مجید درباره ی پیامبر (ص) می فرماید: « لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ »؛ یعنی آنچه شما را آزار می دهد بر او سخت و گران است و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است. با توجه به مهربانی امام زمان (عج)، او انتظار سخت و مشکلی از ما ندارد. تنها چیزی که موجبات رضایت قلب مهربان آن حضرت از ما را فراهم می سازد، انجام واجبات الاهی و ترک محرمات است. بنابراین اگر کسی به دستورات خداوند عمل نماید و وظایفی را که خداوند بر او مقرر کرده است، به درستی انجام دهد، یقیناً امام زمان (عج) از او راضی خواهد بود. در این باره از امام صادق (ع) چنین نقل شده است: أن رجلا قال للصادق (ع) یا ابن رسول الله فیم المروءة فقال: «أ لا یراک حیث نهاک و لا یفقدک من حیث أمرک ». شخصی از امام صادق (ع) سؤال کرد، مردانگی در چیست؟ امام (ع) فرمود: نبیند خداوند ترا در معصیتی که از آن نهی کرده و ببیند در طاعتی که به آن امر کرده است. بدیهی است که امام زمان (عج) از انسانهای که دارای صفت مردانگی هستند راضی است. فقه الرضا، ص ۳۵۸. در سفارش موسی بن جعفر (ع) به برخی از فرزندانش آمده است: «ای فرزندم بپرهیز از این که خداوند ترا در معصیتی که از آن نهی کرده ببیند و برحذر باش از این که ترا در طاعتی که به آن امر کرده نبیند...» من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۰۹. . اما کسانی که وظایف و واجبات خود، مانند نماز، روزه، حجاب، خمس، زکات و ... را انجام نمی دهند و از محرمات و کارهای حرام پرهیزی ندارند، یقیناً امام زمان (عج) از آنان راضی نخواهد بود، هرچند در اعمال مستحبی مانند: رفتن به زیارت و عزاداری امام حسین (ع) و رفتن به جمکران و ... شرکت فعال داشته باشند. بنابر این، آنچه را که به طور خلاصه در این مقال می توان گفت این است که: رضایت امام زمان (عج) در رضایت خداست و رضایت خدا در عمل به دستورات الاهی که همان انجام واجبات و ترک محرمات باشد، است؛ زیرا که امام زمان (عج) خود مکلف به احکام و دستورات شرع مقدس اسلام و حافظ ارزش های دینی است.
میهمان
سلاملطفا ممنونتون میشم کامل توضیح بدین.
اثر توبه چقدره؟ اگه من کثیف ترین ادم تاریخ و روی زمین باشم خدا توبه ی منو قبول میکنه یا اثری نداره و باید برم جهنم.اصلا توبه برای چه جور گناه هایی هس هر گناهی با توبه پاک میشه؟
حالا اگه قبول کرد منی که تا دیروز گناه کار ترین ادم بودم میتونم از اصحاب امام زمان تو اخرت باشم یا این توبم فقط منو از جهنم نجات داده؟
عذر میخوام سوالام زیاده ولی ممنونتون میشم ساده در حدی که قابل فهم هر کسی باشه جوابمو بدین.ممنون
میهمان
ببخشید سوالی داشتم ؛ آیا خانم ها هم عضو ۳۱۳ نفر یار ویژه امام زمان روحی فداک هم هستند؟؟
میهمان
سلام خسته نباشید. من همش تصمیم میگیرم به خاطر امام زمان گناه نکم اما نمیشه میشه کمکم کنید ممنون میشم
میهمان
سلام خسته نباشید. من همش تصمیم میگیرم به خاطر امام زمان گناه نکم اما نمیشه میشه کمکم کنید ممنون میشم
میهمان
عالی بود ممنون از شما برای این مطالب زیبا
میهمان
حدیث درمورده پیامبران
میهمان
متنتان عالی بود ...
میهمان
سلام
خیلی متشکرم از آقای مصطفایی که با نوشتن این مقاله امیدی به من دادند . من یک جوانی هم که از امام زمان به خاطر گناهانی که کردم از روی خجل از ایشان دوری کردم و یه جورایی از درس جدا شدم زیرا دوست دارم درسی که میخوانم برای رضایت خدا و امام زمانم باشه ولی زمانی که دورم از خدا و مولایم شوق و اشتیاقی ندارم برای درس خواندن ولی میخواهم با توجه مقاله شما و تفکر، گذشتمه پاک کنم و از خدا و مولایم طلب بخشش کنم و دوباره درس را شروع کنم و مایه افتخار خدا و مولایم شوم.
میهمان
درمورده امام زمان هروز صبح و شب به یاد چه کسی است بگید.
پرسمان
امام زمان (عج) ویژگی های بسیار زیادی دارد. یکی از آن ها آگاهی از اوضاع و احوال شیعیان است؛ چرا که امام علم غیب دارد. پس حتماً امام زمان (ع) از مشکلات و ناراحتی هایی که برای منتظران و دوست دارانش می آید باخبر است. در روایات آمده است اعمال و رفتار ما بر امام (ع) عرضه می شود. [۱] وقتی امام اعمال ما را می بیند، از اعمال خوب و شایسته خوش حال می شود و خدای ناکرده اگر گناهی از سوی ما سرزده باشد ناراحت می شود.[۲] پس چه خوبست کارنامه ی خود را با رفتاری شایسته بیاراییم و مواظب باشیم خطا و لغزش در آن نباشد. اگر مشکلات ما از گناه باشد این به رفتار خودمان برمی گردد. توقع بی جایی است من خطا کنم و به دردسر بیفتم و از امام زمان توقع حل آن را داشته باشم؛ اما اگر تلاش کنم تا خوب باشم ولی از بد حادثه دچار مشکل شوم امام (ع) برای حل مشکل من چه عنایت هایی که نمی کند. او به خوبی می داند عاشقان چگونه روزگار سپری می کنند و در چه شرایطی قرار گرفته اند؛ از چه رنج می برند و به چه امیدی زندگی می کنند. او می داند تمام دل خوشی عاشقانش توجه آن ها به امام زمانشان است. او اشکی را که در فراق او می ریزند می بیند و آهی را که از سینه ای خسته و دلی شکسته برمی خیزد می شنود. از آن جا که امام رحمت واسعه ی الهی است برای دل جویی از شیفتگان و دلسوختگانش پیش از آن که از او خواسته شود دست به دعا برمی دارد! «عبدالله بن زیات» به امام رضا (ع) گفت: برای حل مشکلات من و خانواده ام دعا کنید. به او فرمود: تو گمان می کنی دعا ننموده ام؟ سپس درحالی که عبدالله بن زیات از این گفته ی امام متعجب شده بود فرمود: اعمال شما از خداوند متعال و ائمه (ع) مخفی نیست.[۳]
به یقین امام زمان (ع) نیز از اعمال و مشکلات ما خبر دارد و همانند جدش امام رضا (ع) مهربان است و برای حل مشکلات شیعه دعا می کند؛ به ویژه در زمان ما که منتظران، پناهی غیر از او ندارند. تنها کافی است باور کنی که او هرگز ما را فراموش نکرده است و اگر مشکلی وجود دارد که از آن رنج می بری، چه بسا صبر بر آن، بستر رسیدن به خیر فراوان و موقعیت بهتری باشد؛ و یا حکمتی در آن باشد که خدا می داند و ما از آن بی خبریم. این را هم بگویم هرچند حکمتی الهی، آن خورشید عالمتاب را پشت ابر غیبت قرار داده است اما غیبت آن حضرت هیچ گاه مانع آگاهی او از مشکلات ما نیست؛ چرا که او در بین ما زندگی می کند و دردآشنای جامعه است. او حتی با بعضی از مشکلات که ما از آن ها بی خبریم روبه رو است ولی باز هم بیش تر از ما به فکر ماست و برای حل مشکلات ما تلاش می کند.
بررسی و مرور تاریخ نشان می دهد حوادث ناگواری برای شیعیان در طول تاریخ رخ داده که به دست امام عصر (ع) گره آن گشوده شده است. اگر عنایت های او شامل حال شیعیان نمی شد معلوم نبود آن ها در چه وضعی به سر می بردند ولی به برکت عنایت های امام زمان (ع) و به خاطر شفقت و مهربانی آن «میر مهر» لطف خداوند شامل دوست دارانش شده است. اگر به جز این بود، همان گونه که حضرت مهدی (ع) فرموده بلاهای بسیار زیادی بر شیعیان نازل می شد و دشمنان آن ها را از بین می بردند.[۴] او آن قدر مهربان است که غم را برای هیچ یک از منتظران ظهورش نمی پسندد، بنابراین آن قدر به فکر ما هست که همیشه برای حل مشکلات ما تلاش کند تا به لطف او از شدت آن ها کاسته شود. راستی آیا ما برای کم شدن فاصله ی خویش با او و مشکلاتی که از طرف ما برای او به وجود می آید تلاش می کنیم؟
--------------------------------------------------------------------------------
[۱] .کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۲۱۹، ح۱.
[۲] . همان، ح۳.
[۳] . همان، ح۴.
[۴] . طوسی، الغیبة، ص۲۸۶، ح۲۴۵.
میهمان
خیلی خوب بود
میهمان
سلام.من هرچند وقت یه بار با امام زمان(عج) عهد می‌بندم که دیگه گناه نکنم ولی متاسفآنه دوباره فریب شیطان رو میخورم؟!
لطفا دعام کنید
میهمان
چه کنیم یارباشیم ن بار
پرسمان
امیدواریم علاوه بر مقاله فوق، بتوانیم پاسخ ابهامات شما را بدهیم. می توانید سوالهای کوتاه را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۱۶۱۹ و سوالهای بلند را در صفحه ویژه درج سوال در سایت پرسمان به نشانی https://www.porseman.com/search/newq.aspx مطرح نمایید یا به رایانامه info@porseman.org ارسال کنید.
میهمان
آقاعزیزم سلام میدونی چقدردوست دارم اول خدا بعد شمامیدونی آقا من شرمندتم چون شما با یه گناه ما ظهور تون عقب میفته منو ببخش وزات میخوام به حق خدای مهربان ماامتتو فراموش نکنی وپیش خدا شفیع ماباشی ببخش ماروبه حق خداوپیامبرش آقامیدونی یه سال گذاشته ازدیدنت بیا تورو خدابیا به خاطر مادرعزیزت بیا به خاطر عمت خانم زینب بیا دوری شما خیلی سخته شماکه مهربونی درسته من عهدشکنی کردم اماشماآقای تاج سری بیاآقا دلتنگت شدم قربون اشکات بشم الهی پیش مرگ تنهاییت بشم بیا تاخودم قربونت برم اللهم عجل لولیک فرج
میهمان
آقا زود ظهور کن ومردم از جنگ ها نجات بده هر کس میخواد کسی بیگناه کشته نشه پس گناه نکنه تا امام زمان زود ظهور کنه ومرد م رو نجات بده
میهمان
سلام اقا خاهش میکنم کمک کنید که ماهم از یارای شماباشیم و هررکاری که میکنیم برای شما باشه و اولین انگیزه برای تحصیل علم کمک به شماباشد
پرسمان
ان شاء الله
میهمان
یک نظر بسیار خوب برای ظهور هر چه زودتر آقا امام زمان دارم .توی یک کتابی خوانده بودم که بعد از نماز عصر ،خواندن پنج تا سوره نبأ،خیلی تأثیر در پیداکردن عشق الهی دارد.از شماویاران امام زمان خواهشمندم که به نیت جمیع مخلوقات خداوند رحمان این سوره را هر روز بخوانند.خیلی تأثیر دارد.شما را به امام زمان قسمتون میدهم که این مطلب را به اطلاع همگان برسانید.
پرسمان
ضمن تشکر بابت ارتباطتان با این سایت و مطالعه این مقاله، کاش نام منبع توصیه تان را هم می نوشتید تا متقن باشد. موفق باشید.
میهمان
Kheilee mamnon
میهمان
مسعود،من با امام زمان قول قرار گذوشتم تا خودآقا ضامنم بشه تا خدا حالم خوب کنه من قول دادم همیشه عاشق خدا امام زمانم بمونم،وبنده خوب خدابشم
پرسمان
ان شاء الله
میهمان
سلام.ممنون بابت این متن.ولی این نوشته ها شاید تا چند روز حالمونو شبیه یه منتظر کنه.خدا کمکم کرد یکم دارم به خودشو امام زمانم نزدیکتر میشم.ولی میترسم ...میترسم یادم بره که امام زمانم کیه خدام چقد بزرگه میترسم بازم فاصلم زیاد شه.خدایا خودت نزار این فاصله زیاد شه.یه خواهش دارم
اونایی که به خدا نزدیکترید اونایی که امام زمانو بیشتر میشناسید.آدمای مث من که آگاهیشون پایینه اگه کج میرن به خاطر اینه کسی روشنشون نکرده کسی یه ذرم سعی نکرده بهشون کمک کنه یکم بیشتر بدونن.شمایی که فک میکنید میتونید یه کمکی کرده باشید به بقیم کمک کنید...کمک کنید ماهام امام زمانو خدارو بیشتر بشناسیم.
از استاد رافعی پور ممنونم که به خیلیامون کمک کرده.
از شمام که این مطلبو گذاشتی ممنونم خیلی بهم کمک میکنه.
اللهم عجل لولیک الفرج
پرسمان
همه فرمایشاتون دلنشین و شیرین و امیدوارکننده بود. فقط اضافه می کنیم همون خدایی که دستمونو تا حالا گرفته و راهو نشونمون داده از این به بعد هم قطعا خواهد کرد به شرط تلاش، صبر و ناامید نشدن و نبریدن!...
میهمان
ممنون که این مطالب خوب رو برای ما میذارین باعث میشه هربار یاداوری شه که از گناه پاک شیم
پرسمان
الحمدلله رب العالمین
میهمان
منم تازه امام زمانو دارم میشناسم احساس میکنم خیلی دلتنگشم احساس میکنم این دنیا دیگه لذتی برام نداره همش منتظرم خیلی به اعمالم دقت میکنم هر روز تصمیم میگیرم که اونروزگناه نکنم انشا…که اقامون زودتربیان خدا کنه ازمون راضی باشن
پرسمان
ان شاءالله
میهمان
سلام
خیلی ممنون از نوشته خوبی که انتشار دادین .
من جونی هستم که قبلا زیاد یاد مهدی فاطمه نبودم....ولی خدا روشکر از گناهام توبه کردم .خود اقا خواست که توبه کنم...
از همه شما خوانندگان میخوام برام دعا کنیدتوبه ام رو حفظ کنم و گناه نکنم .
من دعاگوی همه شما خواهم بود .
یا مهدی عزیز از خطاهای گذشته ما بگذر.......
پرسمان
سلام و ما هم ممنونیم که با این سایت ارتباط دارید. بله کاملا همین طوره، چه بسا که قطعا خود حضرتش بیشتر از ما مشتاق توبه و اصلاح ماست.به قول شاعر: اگر عمری گنه کردی، مشو نومید از رحمت
***تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من...
میهمان
سلام من یه دخترجوون هستم همش نگرانم امام ظهورکنه به من نگاه نکنه حالم خیلی بده من امامو خیلب دوست دارم
پرسمان
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباط با این مرکز
۱. نگرانی از بی‌توجهی امام زمان (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)‌ هنگام ظهور و بی
اعتنایی آن حضرت بیانگر ایمان و تقوا و معرفت نسبت به آن حضرت و اشتیاق برای جلب
عنایت وتوجه آن امام بزرگوار و حجت الهی است .
۲. این ترس و نگرانی اگر در حد اعتدال باشد و انسان را به ناامیدی و یای سوق ندهد
می تواند آثار مثبت و سازنده ای در زندگی انسان داشته باشد .‌
۳. چنین نگرانی به این معنا است که من عمل صالح و درخور و شایسته ای که مورد توجه و
عنایت آن حضرت باشد انجام نداده ام و در انجام وظیفه نسبت به آن امام همام کوتاهی
کرده ام . این نگرانی سازنده و مفید و مثبت است زیرا انسان را به تلاش بیشتر برای
انجام اعمال خیر و صالحی که موجب خشنودی و جلب رضایت آن حضرت است وادار می سازد .
در واقع چنین نگرانی بیانگر کوچک دیدن و ناچیز شمردن اعمال خوب و خیر است که می
تواند نردبان صعود معنوی انسان گردد .
۴. اما اگراین نگرانی از حد اعتدال تجاوز کند و انسان نسبت به آن زیاده روی و افراط
کند اثار منفی و غیر مطلوبی به دنبال دارد که یاس و ناامیدی از جمله این اثار است .
۵. بنا بر این شیعه آن حضرت باید در عین حال در انجام وظایفش نسبت به آن حضرت و
انجام اموری که موجب رضای ایشان است سعی و تلاش پیگیر دارد در عین حال به وضع موجود
راضی نباشد و این نگرانی را داشته باشد که شاید این اعمال من از نظر کمی و کیفی
موجب خشنودی ایشان نشده باشد و بنا براین باید سعی و کوشش بیشتری در زمینه جلب
رضایت ایشان داشته باشم که  نتیجه آن کوتاهی نکردن در انجام و ظایف الهی و
تکالیفی است که نسبت به آن حضرت داریم.
میهمان
به نام خدا من چند بار یکی را دیدن به من خیلی خیلی کمک کرده مثال من در خواب نشسته بودم که ناگهان یه فرد قدر بلند چهرهی سفید به همره یک شنل که از بالای شانه تاپایین بود وو.... لصفا بگید که اون چه کسی بود شاید شما اورا بشناسید
پرسمان
متاسفانه تعبیر خواب نداریم. اگر احساس می کنید خواب صادقانه ای باشد می توانید از معبرین معتبر خواب جویا شوید. موفق باشید.
میهمان
آقا یا خانوم یه منتظر ما نباید از نواده ی پیامبر صلح ورحمت انتظار خشونت داشته باشیم گردن زدن برای بابای مهربونه ما لفظ قشنگی نیست
میهمان
چرا برخی ازافرادسعی می کنند که قیام امام زمان را باقتل وکشتار فراوان نشان دهند؟
پرسمان
دشمنان - بخصوص وهابیون - برای تخطئه دیدگاه شیعه در مورد مهدویت ، دست به چنین یاوه گویی ها زده و به خیال خام خود ، مردم را از این اندیشه الهی به قرائت شیعی دور کنند. وهابیت که ساخته و پرداخته استعمار انگلیس است تمامی هم و غم خود را بر ایجاد اختلاف میان مسلمانان و تضعیف اعتقادات انان زده و در را خدمت به دشمنان اسلام از هیچ کار نادرست و شنیعی دست برنداشته اند!!
برخی در مورد قتل و کشتار در دوران ظهور افراط می‌‌کنند و از امام مهدی(عج) و یارانش چهره‌‌ای خشن ارائه می‌‌دهند؛ آنان به روایاتی استدلال می‌‌کنند که در آنها به کشته شدن بیشترمردم واینکه از کشته‌‌ها، پُشته ساخته می‌‌شود و جوی خون جاری می گردد، اشاره شده است. برخی دیگر، تفریط می کنند و می‌‌گویند: حتی به مقدار خون در ظرف حجامت خون‌‌ریزی نمی‌‌شود!
بررسی اخبار و روایات
اخباری که در آن‌‌ها کشتار در حجم وسیعی مطرح شده‌‌اند، بر دوقسم است:
الف) یک سری از آنها، مربوط به قبل از ظهور است و هیچ ربطی به دوران ظهور ندارند. این روایات عموماً ضعیف هستند و اگر هم این گونه نباشند، هیچ گونه ارتباطی با بحث ما، یعنی قتل ها در دوران حکومت امام مهدی(عج) ندارند.
ب) دسته دیگر مربوط به هنگام ظهور و حکومت امام مهدی(عج) می‌‌باشند که خود دو گونه‌‌اند:
۱. روایاتی که از طریق اهل سنت است و بیشتر آنها، مشکل سندی دارد، و برخی دیگر، به پیامبر اکرم(ص) منتهی نمی شوند بلکه از افرادی مانند «کعب الاحبار» که در زمان آن حضرت مسلمان نشده بود، نقل شده است.
۲. احادیثی که از طریق اهل بیت (ع) نقل شده است و در ادامه مقاله به آنها می پردازیم.
اندیشه تفریطی در کشتار به هنگام ظهور
گروهی معتقدند: امام مهدی(عج)، از طریق ولایت و تصّرف تکوینی، همه مردم را مطیع می کند و کارها را با اعجاز و از راههای غیر عادی انجام می‌‌دهد، بنابراین کشتار، خیلی اندک خواهد بود!
برای دریافت پاسخ به حدیثی از امام باقر(ع) متمسّک می‌‌شویم:
بشیر گوید: به امام باقر(ع) گفتم: «عده‌‌ای می‌‌گویند، هنگامی که آن امر روی دهد، همه کارها برای او درست و استوار می‌‌گردد و به اندازه یک ظرف حجامت هم خون نمی‌‌ریزد»!
فرمود: «هرگز چنین نیست! سوگند به آن که جانم در دست اوست؛ کار به آنجایی انجامد که ما و شما عرق و خون بسته شده را پاک خواهیم کرد(کنایه از سختی ها و دشواری های جنگ است که موجب پدید آمدن عرق و ایجاد زخمهای خونین می شود)».
تمامی کارها در زمان قیام امام مهدی(عج) به خودی خود و با اعجاز صورت نمی‌‌پذیرد، هر چند در ولایت تکوینی حضرت و سایر امامان(ع) هیچ گونه تردیدی نیست.
مطابق روایات متعدد نمی‌‌توانیم ادعا کنیم که در هنگام ظهور هیچ قتلی رخ نمی دهد؛ زیرا در آن دوران بحث از اجرای حدود الهی و اقامه عدل جهانی است و مسلما این امر عظیم ، بدون برطرف کردن موانع میسّر نمی‌‌شود.
از طرفی، تاریخ گواهی می‌‌دهد که پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) سعی داشته‌‌اند، امور را به طور عادی و در مسیر طبیعی انجام دهند.
به هر حال، لزومی ندارد که ادعا کنیم امام مهدی(عج) تمام کارهایش را از طریق اعجاز انجام می‌‌دهد و هیچ خونی ریخته نخواهد شد.
اندیشه افراطی در کشتار به هنگام ظهور
در احادیثی که از طریق اهل سنت رسیده ‌‌است، خونریزی‌‌های زیاد و وحشتناک ذکر شده است. اینک، به نقد و بررسی یکی از آنها می پردازیم؛
یوسف بن یحیی شافعی در کتاب «عقدالدرر» روایتی را از امیرمؤمنان(ع) درباره حوادث روم نقل می‌‌کند و می‌‌گوید: «پس مسلمانان، سه تکبیر می‌‌گویند و مانند ریگ و شن های روانی که از بلندی‌‌ها فرو می‌‌ریزند، داخل (روم) می‌‌شوند و در آنجا پانصدهزار جنگجو را می کشند و غنائم و اموال را به طور مساوی تقسیم می‌‌کنند، و به هر یک از آنان صدهزار دینار و صد کنیز و یا غلام می‌‌رسد.»
این روایت مشکل سندی دارد و از نظر محتوا قابل اعتماد نیست، پیداست که جاعلان این گونه احادیث در خدمت حکومت‌‌های ظالم بوده‌‌اند و به جهت توجیه پاره‌‌ای از جنگ‌‌های پس از پیامبر اکرم(ص) این چنین احادیث مجعولی را وارد کتابهای روایی کرده‌‌اند. خلاصه این که یک دسته از روایات در مورد خون‌‌ریزیها، مربوط به دوران قبل از ظهور است و دسته دیگر از مجعولات و اسرائیلیات است که با هدف و انگیزه‌‌های مختلف مانند خدشه‌‌دار کردن چهره نهضت جهانی و حکومت حضرت مهدی(عج) و یا توجیه کشتارها در فتوحات سابق و... وارد کتابهای روایی شده است.
برنامه امام (عج) برای قیام
یقیناً، پیش از ظهور و مقارن آن ، ستمگران خونریزی بر دنیا حاکم‌‌اند که از هیچ جنایتی فرو نمی گذارند. حال امامی که قیام می‌‌کند در برابر این همه کج روی ها و بیدادگریها، چگونه باید برخورد کند تا جهان را پر از عدل و داد سازد؟
بی‌‌تردید معاندانی که دستشان به خون بشریت آلوده است و یا مقامشان به خطر افتاده ، در مقابل حرکت اصلاح گرانه امام(عج) ایستادگی می‌‌کنند.
بنابراین، امامی که قیام می‌‌کند و مأموریت تشکیل حکومت جهانی اسلام را دارد، باید برنامه داشته باشد. در این جا مروری به این برنامه ها خواهیم داشت:
الف) تربیت سپاهیان و تدارک مقدمات نبرد
امام مهدی(عج) برای به ثمر رساندن انقلاب جهانی، ناگزیر از جنگ خواهد بود و در مقابلش، دشمنان تا دندان مسلح با در دست داشتن امکانات گستردة اقتصادی ، نظامی و سیاسی، پرچم مخالفت برمی‌‌دارند و مانع اصلاح گری امام مهدی(عج) می شوند. لذا قبل از قیام، جنگاوران دریادل و کارآمدی، تربیت می شوند و تعداد آنان در برخی ۱۰هزار نفر و در تعدادی ۱۰۰ هزار نفر و.. ذکر شده است.
ب) تجهیزات جنگی و وسیله دفاعی
تجهیزات آنان طبق روایتی از امام صادق(ع)، از آهن – اما نه آهن شناخته شده – است که اگر یکی از آنان، با آن بر کوهی ضربه زند، آن را دو نیم می کند.
ج) قاطعیت امام در رویارویی با دشمنان
امام مهدی(عج) به اقامه حدود الهی می‌‌پردازد و در برخورد با دشمنان از یک نوع مجازات استفاده نمی‌‌کند بلکه نسبت به جرم اشخاص، مجازات متناسب را اجرا می‌‌کند.
ائمه اطهار(ع) مایه رحمت‌‌اند و مقتضی رحمت آنان برداشتن موانع از سر راه است.
با توجه به شرایط ویژه ظهور، قاطعیت امام(عج) با دشمنان و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان، هر مخالف ستمکاری را به تسلیم وا می‌‌دارد.
بنابراین، اکثریت مردمِ مظلوم و ستمدیده از کسانی خواهند بود که امام مهدی(عج) آنان را مورد لطف قرار می‌‌دهد و تنها گروهی اندک مقاومت نشان می‌‌دهند و این جاست که چاره ای جز شمشیر نیست.
چکیده سخن اینکه پس از بررسی روایات، چنین بدست می‌‌آید که درباره حجم و عدد قتل و کشتار، افراط و تفریط شده و واقع، چیزی دیگر است. سیاست امام مهدی(عج)، سیاست پیامبر اکرم(ص) است. گاهی مقتضای عدالت و گستردن عدالت برجامعه این است که دشمنان لجوج- که هرگز با حکومت حضرت مهدی(عج) کنار نمی‌‌آیند و البته عدد آنان هم زیاد نیست- کشته شوند ولی متأسفانه مبالغه بسیاری در این زمینه شده است.
پی نوشت:
۱. غیبت نعمانی، ص ۲۸۳.
۲. عقدالدرر، ص ۱۸۹.
۳. بصائر الدرجات، ص۱۴۱.
میهمان
من میخام بدونم ما چرا دعای سلامتیه امام زمانو میخونیم؟!؟مگ خدا ایشونو از همه ی بلاها حفظ نمیکنن؟!؟یا مسلا میگن برای سلامتیشون صلوات بفرستین؟!؟!
پرسمان
با توجه به بعضی از روایات امام زمان(ع) مانند انسان های دیگر زندگی طبیعی داشته ودر میان مردم رفت و آمد دارد و ممکن است مانند پیامبران الهی و دیگر امامان معصوم به بیماری یا مشکلات دیگر دچار شوند. بنابراین دعا و صدقه و صلوات برای سلامتی حضرت مهدی (ع) بی تاثیر نیست و محفوظ ماندن ایشان توسط خداوند که در آیات آمده عموما به معنای حفظ جان ایشان است. امام زمان(ع) مانند ما بدنی طبیعی و معمولی دارند و ممکن است در اثر سرما و گرما و دیگر عوامل دچار بیماری شوند و ما برای جلوگیری از آنها دعا می کنیم و صدقه می دهیم وپیشوایان معصوم ما در دعاها و مناجات خود برای حفظ و سلامتی امام عصر (ع) دعا کرده و به ما یاد داده اند که چگونه برای او دعا کنیم. به عنوان نمونه امام رضا(ع) پیوسته به دعا کردن برای امام زمان (عج) با این دعا امر می کرد:«اللهم ادفع عن ولیک...و اعذه من شرجمیع ما خلقت و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته بحفظک الذی لا یضیع من حفظته به»؛ خداوندا هر گونه بلا را از ساحت ولی خود دور گردان..و او را در پناه خود از شر تمام آنچه آفریده و ایجاد و انشا و صورت گری فرموده ای, محفوظ بدار و او را از پیش رو و پشت سر و راست وچپ و بلایای آسمانی و زمینی محفوظ بدار : حفظ کردنی که هر کس را آن طور محفوظ گردانی از بین نرود...(مصباح المتهجد، ص۴۰۹).
امام حسن عسکری نیز در قنوت نمازهایشان این گونه دعا می فرمود: «...فاجعله اللهم فی امن مما نشفق علیه منه ورد عنه من سهام المکائد مایوجهه اهل الشنان الیه»؛ «خداوندا ! او (امام زمان) را در پناهگاهی قرار داده تا از شر متجاوزان در امان باشد.خدایا! او را از چیزهایی در امان بدار که بر ایش می ترسیم و تیر های نیرنگ را که کینه بدخواهانش به سوی او پرتاب می کنند بر طرف ساز». (مصباح المتهجد)
بنابراین با توجه به کلمات گهربار معصومین دعا برای سلامتی و حفظ وجود مبارک امام عصر(ع) صحیح و بایسته می باشد.
البته خداوند متعال ,خلیفه و ولی خود را از هر گونه آسیب ها و آفات حفظ و حمایت می فرماید؛ ولی ما نیز وظیفه داریم برای سلامتی آن حضرت بکوشیم و بدین وسیله اظهار عشق و ارادت خود را ابراز نماییم. با تمام وجود او را بر خود مقدم بداریم و از این راه رضایت و نظر لطف او را نسبت به خود جلب نماییم.
بر این اساس دعا و صدقه و...پیش از آنکه برای امام عصر(ع) فایده و اثر داشته باشد برای شخص دعا کننده تاثیر دارد. اگر کسی برای حجت الهی کاری انجام دهد و او را برخود مقدم بدارد او این اعمال را می بیند و پاسخ در خوری می دهد (مثل دعا برای سلامتی آن شخص...)

به طور کلی دعا برای امام زمان از هر حیث آثار و برکات فراوانی دارد از جمله:
۱- نشانگر علاقه و محبت مسلمانان به ایشان است. اگر چه دوستی تمام ائمه معصومین بخشی از ایمان و شرط قبولی اعمال است، در عین حال دعا کردن در حق امام زمان(عج) موجب ازدیاد محبت آن حضرت در دل و در نتیجه موجب تقویت ایمان می گردد.
۲- اظهار تجدید عهد و پیمان با آن حضرت است و محتوای پیمان با آن حضرت را دین داری و شریعت محوری و تصمیم قلبی بر اطاعت امر امام(ع) و یاری رساندن او با نثار جان و مال تشکیل می دهد.
تجدید بیعت با آن حضرت(ع) کاری است که بعد از هر نماز از فرایض پنجگانه، یا در هر روز و یا در هر جمعه انجام می شود مستحب است.هر روز بعد از نماز صبح دعاهایی که مربوط به وجود مبارک امام عصر(عج) است خوانده شود.
دعای شریف «اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جمیع المؤمنین...» و نیز «دعای عهد» (مفاتیح الجنان، ص۸۹۱ و ۸۹۲) شاهدی برای این سخن است.
۳- سبب زنده نگه داشتن یاد امام غایب در دل منتظران می گردد. یاد امام زمان(عج) توجه به ارزش های دین و اصول اخلاقی را در دلها جوانه می زند و برعکس غفلت از یاد و خاطره امام یکی از دلایل عمده پژمردگی و سستی ارزش های الهی وانسانی در جوامع مسلمان است.
دلت گر که یک لحظه غافل نشیندخدنگ بلا بر دل دل نشیند
۴- کسی که سلامتی امام زمانش برایش مهم است، مسلما آزردن آن حضرت برایش سخت است در نتیجه دعا برای سلامتی آن حضرت، انسان را بر انجام کارهایی وامی دارد که موجب خشنودی آن حضرت و در نتیجه سبب رسیدن به مقام رضوان الهی می گردد.
۵- دعا بسیار مؤثر است و موجب فرج آن حضرت و نیز فرج و گشایش در زندگی مؤمنان می شود.
۶- موجب قرب الهی است. امام مهدی (عج) در خصوص زیارت آل یس می فرمایند: «هرگاه خواستید به وسیله ما به خداوند و به ما توجه کنید این زیارت را که از جانب خداوند انشاء شده است بخوانید» (مفاتیح الجنان، ص ۸۶۳).
این زیارت که از جهات مختلف، محتوایی عمیق دارد بسیار مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است. از جمله سلام هایی که در این زیارت ادا می شود، از ابتدا تا انتها، دعای برای سلامتی و تندرستی و بهروزی امام زمان(عج) است. «السلام علیک یا خلیفه الله و ناصر حقه... السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی الیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی ... السلام علیک بجوامع السلام...؛ سلام بر تو ای جانشین خدا و یاری کننده حق... درود و سلام بر تو هنگامی که بامداد و شام کنی، درود و تهیت الهی بر تو در شب که همه جا را فراگیرد و در روز، در وقتی که نور دهد (یعنی سلام بر تو در هر صبح و شام)...، درود بر تو درودی همه جانبه...».
برای مطالعه بیشنر در این زمینه: ر.ک:
۱.مهدویت (پیش از ظهور )،رحیم کارگر
۲.مکیال المکارم :موسوی اصفهانی
میهمان
خیلی خوب بود.ممنون انشاا... زودتر ان حضرت ظهور کند و جهان را پر از عدل و دادنماید.
پرسمان
ان شاءالله

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.