چگونه از یاران امام زمان(عج) باشم؟ ۱۳۸۵/۰۶/۱۶ - ۶۱۷۰۵ بازدید

چگونه از یاران امام زمان(عج) باشم؟


یاری امام زمان(عج) در این
زمان به انجام صحیح وظایف خود در زمان غیبت است . وظیفه منتظر امام زمان(ع) این است
که مانند یک منتظر واقعی زندگی کند. وقتی انسان حقیقتا منتظر کسی باشد تمام رفتار و
سکناتش نشان از منتظر بودن او دارد. به عنوان مثال اگر منتظر میهمان باشد حتما خانه
را تمیز و مرتب می کند، وسایل پذیرایی را آماده می کند و با لباس مرتب و چهره ای
شاداب در انتظار می ماند. چنین کسی می تواند ادعا کند که منتظر میهمان بوده است.
اما کسی که نه خانه را مرتب کرده است و نه وسایل پذیرایی را آماده نموده است و نه
لباس مرتب و تمیزی پوشیده است و نه اصلاً به فکر میهمان است اگر ادعا کند که در
انتظارمیهمان بوده همه او را ریشخند خواهند کرد و بر گزافه گویی او خواهند خندید.

         
         لاف عشق
و گله از یار زهی لاف دروغ        
   عشق بازان چنین مستحق هجرانند

بنابراین انتظار باید قبل از آنکه از ادعای انسان فهمیده می شود از رفتار و کردار
او فهمیده شود. نمی توان هر کسی را که ادعای دوستی و ولایت امام زمان(عج) را دارد
در شمار دوستان و منتظران او قلمداد نمود. آری «مشک آن است که خود ببوید نه آنکه
عطاربگوید».

با چنین توضیحی روشن است که یک منتظر واقعی امام زمان باید رفتارش به گونه ای باشد
که هر لحظه منتظر ظهور امام زمان(عج) باشد. یعنی در هر لحظه که این خبر را به او
بدهند خوشحال شود و آماده باشد برای یاری امام زمان(عج) با مال و جان خویش جهاد
نماید و خود را درراه آن حضرت فدا نماید. بنابراین یک منتظر واقعی اهل گناه و
دلبستگی به دنیا نیست چرا که چنین کسی نمی تواند از وابستگی ها و دلبستگی ها و
آلودگی ها دست بردارد و آماده به خدمت در جهت اهداف مقدس امام زمان(ع) باشد.

با توجه به نکات ذکر شده می توان برخی وظایف منتظر امام زمان(ع) را چنین ذکر کرد:

۱. اولین شرط انتظار؛
معرفت است تا انسان میهمان خود را نشناسد و از خصوصیات خوب او مطلع نباشد منتظر او
نخواهد شد. تنها هنگامی انسان در انتظار کسی می نشیند که او را خوب بشناسد اما اگر
انسان کسی را نشناسد ولو بداند که آن شخص خواهد آمد برایش اهمیتی نخواهد داشت و
منتظر او نخواهد ماند. در مورد انتظار امام زمان هم چنین است. کسانی که آن حضرت را
نمی شناسند مانند کفار و یا اهل ادیان دیگر، هرگز انتظار او را نمی کشند اما کسانی
که او را می شناسند و ارزش او را می شناسند و مقام او رامی دانند منتظر او می مانند.

کسانی که امام زمان(عج) را نمی شناسند اگر چه به ظاهر مسلمان باشند چنانچه در این
حال بمیرند در حال جاهلیت از دنیا رفته اند. چنانکه پیامبر اکرم(ص) فرمود:
«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه
؛
هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مردن جاهلیت از دنیا رفته است» (بحارالانوار،
ج ۳۲، ص ۳۳۱).

بنابراین اولین شرط انتظار، ایجاد معرفت در مورد امام زمان است و طبیعی است که هر
مقدار معرفت انسان نسبت به امام زمان بیشتر باشد انسان ارزش او را بیشتر درک خواهد
کرد و به عظمت او بیشتر پی خواهد برد و بیشتر تشنه وجود آن حضرت خواهد شد. در حالی
که افراد جاهل و ناآگاه به ارزش آن حضرت هرگز احساس تشنگی و عطش نسبت به وجود مقدس
آن حضرت نخواهند داشت و بدین جهت از زمره منتظران او بیرون هستند. آری:

              
 وصل خورشید به شب پره اعمی نرسد        
    که در این آینه صاحب نظران حیرانند

البته شناخت امام زمان دو گونه است. اول، شناخت تاریخی وجود آن حضرت مانند اینکه
امام دوازدهم است و تاریخ ولادتش در چه سالی است و مانند آن. اما گونه دیگر شناخت
امام زمان(ع)، شناخت مقام نورانیت آن حضرت است که این شناخت کار هر کسینیست و ظرفیت
و لیاقت زیادی می خواهد. و در حقیقت اصحاب خاص امام زمان(ع) کسانی هستند که آن حضرت
را به مقام نورانیت شناخته اند برای آگاهی از مقام عظیم امامت رجوع به زیارت جامعه
کبیره و تأمل در معانی عمیق و عجیب آن توصیه می شود.

همچنین خواندن کتب معتبری که در مورد امام زمان(ع) نوشته شده است می تواند انسان را
تا حدی به مقام و عظمت امام زمان(ع) آشنا سازد.

۲. محبت به امام زمان(ع)؛ وظیفه دیگری است که
منتظران آن حضرت باید در خود ایجاد کنند و آن را افزایش دهند. بدیهی است که تا
انسان از میهمان خویش خوشش نیاید و نسبت به او محبت نداشته باشد هر چند هم که او
رابشناسد نمی تواند واقعا منتظر آمدن او باشد اگر انسان از میهمان خود بدش بیاید
چگونه می تواند منتظر قدم او باشد و خود را برای پذیرایی از او آماده کند؟ پس تا
محبت به امام زمان در وجود انسان شکل نگرفته و شعله ور نشده باشد نمی تواند به
وظایف منتظران واقعی عمل نماید.محبت به امام زمان وظیفه ای است که پیامبر اکرم(ص)
نیز به دستور خدا از ما خواسته است. آنجا که در قرآن کریم می فرماید:
«قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی»
؛ (شوری، آیه۲۳).

۳. ایجاد سنخیت با امام زمان(ع)؛ منتظران
واقعی وضعیت روحی و فکری و عملی خود با به گونه ای سامان می دهند که سنخیت کاملی با
امام زمان(ع) داشته باشند. آیا می توان منتظر قدوم کسی بود و با او مشابهت و سنخیت
نداشت؟ آیا می توان محبت کسی را داشت اما با او هیچ سنخیت و مشابهتی نداشت؟ ایجاد
سنخیت با امام زمان از طریق تقویت ایمان و تقوا و فضایل اخلاقی و درجات معنوی حاصل
می شود. و تنها در این صورت است که می توان ادعای محبت به امام زمان را داشت. در
صورتی که انسان رفتارش مطابق میل امام زمان باشد شعله محبت او در دلش زبانه خواهد
کشید و عشق آن حضرت او را به فریاد خواهد آورد و دوری اش را بر او سخت و ناگوار
خواهد ساخت.

طبیعی است که هر چقدر این سنخیت بیشتر باشد محبت آن حضرت به انسان بیشتر خواهد شد و
محبت انسان نیز به آن حضرت افزون تر خواهد گشت.

۴. ارتباط با منتظران دیگر؛ منتظر امام زمان
می داند که برنامه آن حضرت یک برنامه جهانی است و باید یاوران زیادی داشته باشد تا
حرکتش پیروز شود. بنابراین به فکر گسترش یاران و منتظران آن حضرت خواهد افتاد و
باارتباط با آنها به تقویت روحیات ایمانی خود و دیگران خواهد پرداخت تا بر اساس
تعاونوا علی البرّ و التقوی به کمک مؤمنان
منتظر دیگر خود را آماده ظهور حضرت بنماید.

۵. دعا برای تسریع در ظهور امام زمان(ع)؛
منتظر واقعی هر لحظه انتظار محبوب را می کشد و از خدا می خواهد که هر چه زودتر او
را برساند بنابراین دعای فراوان برای فرج آن حضرت از وظایف همیشگی منتظرآن حضرتش می
باشد. دعای برای تسریع در فرج امام زمان مورد توصیه آن حضرت نیز می باشد.

۶. ارتباط با امام زمان(ع) به شکل های مختلف؛
اگر انسان منتظر محبوب خویش را نیابد سعی می کند عدم دوری محبوب خویش را از طریق
دیگری مانند تلفن و نامه جبران نماید تا اگر به ملاقات او موفق نشده است لا اقل
ارتباط ضعیفی با او داشته باشد. همچنین منتظر امام زمان وقتی موفق به زیارت آن حضرت
نمی شود از طریق خواندن دعای ندبه، زیارت آل یاسین، دعای عهد که از طرف بزرگان
بسیار توصیه شده است، و نیز از طریق رفتن به مسجد جمکران ارتباط خود را با آن حضرت
حفظ می کند.

۷. یاد فراوان حضرت؛ یاد کردن از محبوب عادت
دیرینه منتظران عاشق است که چندی منتظر محبوب خویش هستند اما نتوانسته اند پس از
مدتها انتظار او را ببینند و حال خود را لا اقل با یاد او و نام او آرام می کنند.
به یاد آوردن امام عصر و عنایت او به شیعیان با ذکر احادیث، کرامات، مقام امام و
عنایت امام به شیعیان وظیفه دیگری است که منتظران واقعی احساس می کنند و بدین طریق
همواره نام و یاد آن حضرت را زنده نگه می دارند.

۸. دادن صدقه برای سلامتی آن عزیز و یا حواله
نمودن ثواب هایی برای آن حضرت

۹. رفع شبهه و مبارزه با شبهه افکنان درباره
وجود، طول عمر و آثار وجودی آن حضرت در بین منتظران.

۱۰. امیدواری بر قیام و انقلاب آن یوسف زهرا(س)
و امید دادن به دیگران

۱۱. ایجاد آمادگی دائم رزمی برای ظهور حضرت
چنانکه در روایت آمده است: «لیعدن احدکم لخروج القائم و
لو سهما
؛ هر یک از شما برای قیام قائم(عج)باید آماده گردد هر چند با
تهیه یک تیر باشد» (بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۶۶، ح ۱۴۶).

منتظران و یاوران مصلح جهانی باید خود صالح باشند؛ بنابراین برای فراهم کردن زمینه
ظهور حضرتشان، ما باید از خود آغاز کنیم و با اراده ای محکم، عزمی راسخ و برنامه ای
دقیق به اصلاح افکار و اندیشه ها و نیز تغییر و اصلاح رفتار و کردارمان بپردازیم و
با آگاهی ازوظایف عملی و گسترش شناخت خود از مبانی دینی و معرفتی، در راه تقویت
بنیه اعتقادی و اخلاقی خویش، تلاش و کوشش کنیم. و در یک جمله با اجتناب از معاصی،
لغزش ها و گناهان و انجام دادن واجبات و وظایف دینی ـ در هر محیطی که هستیم ـ به
خودسازی اقدام کنیم و باتوبه از اعمال گذشته، قلب خویش را برای تجلّی نور الهی
آماده سازیم. بنابراین گناهان گذشته ـ هر چند زیاد باشد ـ نمی تواند مانع مهمی در
راه رشد و کمال و پیوستن به جرگه منتظران و یاوران واقعی امام زمان(عج) باشد. پس با
توبه واقعی، می توان سیئات و بدی های گذشته را به حسنه و نیکی تبدیل کرد و به اصلاح
گذشته همت گماشت.

قرآن راجع به حضرت مهدی(ع) و اصحاب ایشان می فرماید: «الدین
ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و آمرو بالمعروف و نَهوا عن المنکر
؛
کسانی که اگر در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز را به پا داشته و زکات را [به
مستحق [می بخشند و به معروف امر نموده و از منکر نهیمی کنند (حج، آیه ۴۱).

امام باقر(ع) در تفسیر این آیه می فرماید: «این آیه برای آل محمد و مهدی(ع) و اصحاب
او است».

در نتیجه اگر ما هم می خواهیم از اصحاب و یاران آن حضرت باشیم، باید به این امور
اهتمام ورزیم. در این رابطه به راه کارهای زیر توجه فرمایید:

۱. ارتباط معنوی خود را با خدای متعال تقویت کنید؛

۲. نمازهای یومیه را در اول وقت و حتی المقدور به جماعت بخوانید؛

۳. سعی کنید در نماز حضور قلب داشته باشید و همیشه خود را در محضر خداوند متعال
بدانید؛

۴. از هر گونه گناه و معصیتی اجتناب کنید؛

۵. حجاب، متانت و وقار خود را کاملاً رعایت کنید؛

۶. بدانید که هر هفته، نامه اعمال شما به حضور امام زمان(عج) عرضه می شود و مورد
بررسی قرار می گیرد؛

۷. اکنون که در دوران تحصیل علم هستید، بیشترین توجه خود را به درس و موفقیت تحصیلی
داشته باشید؛

۸. با مطالعه کتاب هایی که درباره امام زمان(ع)، آگاهی و شناخت خود را در این زمینه
تعمیق و گسترش بخشید؛

۹. برای اصلاح اوضاع فرهنگی دانشگاه، به تنهایی یا به کمک دیگر دانشجویان متدین و
دلسوز و یا به کمک بعضی از تشکل های مذهبی دانشگاه، امر به معروف و نهی از منکر
کنید و بدین وسیله جلو بعضی اعمال خلاف را بگیرید. در این راه نهراسید و خجالت هم
نکشید؛زیرا خشنودی و رضایت امام زمان(ع)، در گسترش ارزش های دینی و اخلاقی و اجتناب
از گناه و خلاف است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام آقاجونم قشنگم درسته تو زندگیم کم گناه نکردم ولی نمی دونم چراهر وقت میام براتون یه کاری کنم مشکلی پیش اومده یانشده نظر شماچیه؟تو این فکرم چه کاری کنم که اولا امام زمان راخوشحال کنه وبعد برای دخترای هم سن وسالم تاثیر گذار باشه۱۷*۱۸ساله
پرسمان
براي رسيدن به اين خواست زيبا و معنوي، سعي كنيد وظايف خودتان را خوب بشناسيد و خوب عمل كنيد. اگر انسان وظايف خود را در قبال خود و جامعه و خداوند خوب شناسايي كند و خوب عمل كند، در دنيا و آخرت سعادت مند خواهد بود. هر كسي دو وظيفه مهم دارد: يكي خودسازي و كمك به تعالي خود از طريق دين داري و انجام وظايف ديني است و ديگري كمك به تعالي مردم و جامعه اسلامي. انجام اين دو مهم به انسان اطمينان مي دهد كه در راه حق قدم برداشته و خدا و ائمه اطهار از او راضي هستند. بدون شك انس با خدا و حضرات معصومين (بويژه امام زمان عليه السلام) ميسر نمي شود مگر از طريق نزديكي، سنخيت و همانند سازي شخصيت و ترتيب دادن زندگي خود، آنچنان كه مورد رضايت آن حضرت (عج الله تعالي فرجه الشريف) باشد. به طور كلى هر انسانى داراى سه مرتبه وجودى است: افكار، صفات و اعمال و هيچ انسانى از اين قاعده مستثنى نيست، حتى حضرات معصومين (عليهم السلام). ارتباط و نزديكى به هر انسانى هم تنها از همين طريق ممكن است يعنى، اگر كسى بخواهد به انسان ديگرى نزديك شود، چاره‏اى ندارد جز اين كه بكوشد ابتدا افكار، باورها و طرز تفكر آن شخص را شناسايى نمايد و خويش را از جهت فكرى با آن شخص هماهنگ نمايد و سپس بكوشد كه قرب صفاتى پيدا نمايد يعنى، از جهت صفات و كمالات اخلاقى ميان خود و آن شخص محبوب، همانندسازى نمايد و اين بهترين طريقى است كه انسان طالب كمال را به يك انسان كامل الگو نزديك مى‏نمايد. در مورد نزديكى و انس با امام عصر (عج الله تعالي فرجه) هم وضع به همين منوال است. ما به عنوان يك شيعه و پيرو اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) وظيفه داريم ابتدا كيفيت اعتقاد، باورها، صفات، كمالات، نوع منش و كنش آن حضرات را شناسايى نماييم و در مرتبه بعد بكوشيم زندگى، صفات و باورهاى خود را به ايشان نزديك نماييم تا از اين طريق شيعه و پيرو واقعى آنها باشيم. در هر حال راه هاي نزديك شدن و جلب توجه امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف) به طور خلاصه عبارت است از: 1 ـ طهارت نفس: اولين طريق عالي براي انس با حضرت مهدي (عج الله تعالي فرجه الشريف)، انجام دادن واجبات و ترك معاصي و گناهان است. آن حضرت در توقيع شريف به شيخ مفيد (رحمةالله عليه) مى‏فرمايد: « شما مكلّف هستيد كه اوامر و دستورات ما را به دوستانمان برسانيد، با اينكه ما بر اساس فرمان خداوند بزرگ و صلاح واقعى خود و شيعيانمان- تا زمانى كه حكومت بر دنيا در اختيار ستمگران است - در نقطه‏اى دور و پنهان از ديده‏ها به سر مى‏بريم؛ ولى از تمام حوادث و ماجراهايى كه بر شما مى‏گذرد، كاملاً مطّلع هستيم و هيچ‏ چيز از اخبار شما بر ما پوشيده نيست. از خطاها و گناهانى كه بندگان صالح خداوند، از آنها دورى مى‏كنند؛ اما شما آنها را مرتكب مى‏شويد نيز با خبريم. از عهدشكنى‏ها و پشت سر گذاشتن عهد و پيمان‏ها با اطلاعيم ... پس از خداوند بترسيد و تقوا پيشه كنيد و ما خاندان رسالت را مدد رسانيد ... سعى كنيد اعمالتان به گونه‏اى باشد كه شما را به ما نزديك سازد و از گناهانى كه موجبات نارضايتى ما را فراهم مى‏نمايد، بترسيد و دورى كنيد ... » بر اساس اين توقيع شريف، همه شيعيان و دوستداران حضرت، توصيه به تقوا و ورع شده‏اند و اين بهترين راه جلب خشنودي امام زمان (عج الله تعالي فرجه الشريف) است؛ همان طورى كه گناهان و معاصى، باعث نارضايتى آن حضرت و قطع پيوند و ارتباط با او است. جالب آنكه در آغاز قيام جهانى حضرت مهدى (عج الله تعالي فرجه الشريف) ياران و اصحاب نزديك ايشان، پيمان و بيعت سختى با آن حضرت مى‏بندند و تعهّد مى‏كنند كه از گناهان و انحرافات دورى جويند و از ظلم و فسادگرى بپرهيزند. حضرت مى‏فرمايد: « پس بايد هر يك از شما (شيعيان)، كارهايى را كه موجب جلبِ محبّت مى‏گردد، انجام دهيد و بايد از كارهاى ناپسندى كه خشم و غضب ما را در پى دارد، اجتناب كنيد...» اگر در سيره عارف واصلي چون آيت الله بهجت (رحمة الله عليه) كه ارتباطي عميق با حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) داشتند بنگريم، در ميابيم كه در تمام عمر، اهتمامشان بر روي انجام واجبات و ترك محرمات بود. ايشان در بياني فرمودند: «اگر بفرماييد چرا به آن حضرت دسترسي نداريم؟ جواب شما اين است كه: چرا به انجام واجبات و ترك محرمات ملزم نيستيد؟ او به همين از ما راضي است؛ زيرا اورع الناس من تبرأ عن المحرمات، پرهيزكارترين مردم كسي است كه از كارهاي حرام بپرهيزد. ترك واجبات و ارتكاب محرمات، حجاب و نقاب ديدار ما از آن حضرت است.» (سوداي روي دوست / ص 153) 2 . كسب فضايل اخلاقي يكى ديگر از راه هاي انس با امام، آراستن درون با فضايل انسانى و چنگ زدن به مكارم اخلاقى است؛ يعنى، همان طور كه قرآن مى‏فرمايد: «اگر مى‏خواهيد محبوب خدا باشيد، تقوا پيشگى كنيد»؛ اين قانون در مورد حضرت مهدى (عج الله تعالي فرجه الشريف) نيز هست. از امام صادق «عليه السلام» نقل شده است: «براى صاحب الامر، غيبتى طولانى است؛ در اين دوران هر كس بايد تقوا پيشه سازد و به دين خود چنگ زند.» (الغيبة النعمانى، ص 250، باب 14، ح 5) 3. انس با قرآن استاد علامه حسن زاده آملي (حفظه الله تعالي) مي فرمايند: «انسان قرآني باش؛ يك درس را قرآن قرار دهيد؛ در پيشگاهش به درس بنشينيد، استاد هم خدا باشد. قرآن كريم صورت كتبيه انسان كامل است؛ هر قدر به قرآن تقرب بجويي به انسان كامل، نزديكتر شده اي؛ پس بنگر بهره ات از قرآن چقدر است؟ زيرا حقايق آيات آن در حقيقت درجات ذات تو و مدارج آن نردبان عروج و تكامل توست.» (صراط سلوك, ص 27) عارف بزرگوار آيت الله قاضي (رضوان الله تعالي عليه) كه به چنان انس و قربي در آستان قدسي امام زمان (عليه السلام) بار يافته بود، در توصيه هاي خويش مي فرمايند: « بر شما باد به تلاوت قرآن در دل شب با صوت نيكوي محزون، چرا كه آن، شراب جان مومنان است.» آري انس گرفتن با امام زمان (ارواحنا فداه) كه شريك قرآن، بلكه روح و حقيقت قرآن است، انس و اتصال با قرآن و تحقق بخشيدن حقايق و معارف آن را مي طلبد. 4- انتظار فرج آن حضرت در دل و ظاهر در روايات متعدد داريم كه در زمان غييبت امام زمان (عليه السلام) بهترين اعمال، انتظار فرج است. اينجا نياز به توضيح دارد كه چرا بهترين اعمال انتظار فرج است؟ فرج؛ يعنى، نصرت و پيروزى و گشايش و مقصود نصرت و پيروزى حكومت عدل علوى بر حكومت‏هاى كفر و شرك و بى داد است پيروزى عدل گسترى كه به رهبرى امام عصر(عج) تشكيل مى‏گردد. بنابراين انتظار فرج يعنى انتظار تحقق‏يافتنى اين آرمان بزرگ و جهانى است و منتظر حقيقى كسى است كه حقيقتا خواهان تشكيل چنين حكومتى باشد و اين خواسته آن گاه جدى و راست است كه شخص منتظر، عامل به عدل و گريزان از ستم و تباهى باشد و گرنه انتظار فرج در حد يك ادعا و شعار بى محتوا باقى خواهد بود. از اين ‏رو در روايات آمده است كه انتظار فرج، خود فرج است؛ زيرا كسى كه حقيقتا منتظر فرج و ظهور حجت خدا و تاسيس حكومت عدل گستر اوست زندگى خود را بر پايه عدل و داد استوار مى‏سازد و او انسانى است كه حضور و غيبت امام در نحوه رفتار و سير و سلوكش تفاوتى ندارد و قبل از تشكيل حكومت عدل او چنين حكومتى را در زندگى خود پايدار ساخته است. بنابراين انتظار فرج حقيقى ريشه در معرفت به حق و عدل و ايمان و عشق به آن دارد و آثار آن نيز در عمل، نمايان مى‏گردد و چنين حقيقت اصيل و عميقى با لفظ و شعار به دست نمى‏آيد و با بى تفاوتى و بى اعتنايى نسبت به مقدمات دينى و رسالت‏هاى انسانى در تعارض و تناقض است. انتظار فرج تعهدآفرين و مسؤوليت‏ساز است و با بى‏تفاوتى و بى‏اعتنايى به سرنوشت بشر و حقيقت و فضليت منافات دارد. 5. خواندن دعاها وزيارتهاي وارده در كتب ادعيه: علاوه بر خواندن دعاهايي كه در مفاتيح و ديگر كتب معتبر آمده است، بر خواندن اين دعاها نيز اهتمام ورزيد:- دعاي عهد - دعاى ندبه - دعا براى ظهور امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در هر روز - صلوات ضرّاب اصفهانى؛ « اللهم صل على محمد سيد المرسلين و خاتم النبيين ... اللهم و صل على وليّكَ المُحيى سنّتك القائم بامرك ... ». اين دعا در چند كتاب از كتاب‏هاى معتبر و با سندهاى معتبر روايت شده است و هميشه مى‏توان آن را خواند. - صلوات بر امام زمان(عج الله تعالي فرجه)؛« اللهم صل على وليك و ابن اوليائك الّذين فرضت طاعتهم ... الهم انتصر به لدينك وانصر به اوليائك و اولياءه ... » ؛ (مصباح المتهجد ، ص 405) - دعاى فرج « الهى عظم البلاء... ». براى اين كه از ياران واقعى امام زمان(عج) باشيم، بايد از رهنمودهايى كه در زيارت حضرت مهدى(عج) در روز جمعه آمده استفاده كنيم. در آن زيارت شريف مى‏خوانيم از خدا مى‏خواهم كه: {Hان يجعلنى من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على اعدائك‏H}؛ {Mاز كسانى باشم كه در انتظار مهدى(عج) و پيروان و يارى كنندگان عليه دشمن تو قرار گيرم‏M}. در اين فراز از زيارت سه عنوان آمده است: 1- انتظار، 2- تبعيت، 3- نصرت. حالت انتظار، حالت آمادگى است؛ آمادگى فكرى، روحى و داشتن برنامه براى رسيدن به هدف. مرحله دوم تبعيّت است؛ تبعيت از آرمان‏هاى موعود و تخلّق به آن اخلاق پسنديده و صفات مورد نظر امام(ع) كه در تعليمات ائمه(ع) ديده مى‏شود. مؤمن منتظر تابع فرمانده است؛ نه آن كه به هواهاى خويش اقتدا كند و چنين است كه در دعاى غيبت مى‏خوانيم: {Hو قوّنا على طاعته و ثبتنا على متابعته...H}؛ {Mخدايا مرا بر اطاعت وى توانا و بر پيروى‏اش ثابت قدم بدار و مرا بر اين امر (انتظار) شكيبا گردان تا آن كه شتاب در آنچه تو تأخيرش را مى‏خواهى و تأخير در آنچه تو شتاب كرده‏اى نخواهم و از آنچه پوشيده‏اى جست‏وجو نكنم و بحثى در آنچه پنهان نموده‏اى نداشته باشم و با تو در تدبيرت منازعه نكرده و نگويم چگونه و چرا ولى امر ظهور نمى‏كند؟!M}. مرحله سوم نصرت است. عاشق راحتى معشوق را مى‏خواهد نه راحتى خويش را و براى اين است كه عاشق منتظر، تلاش‏گر است. در اين مشكلات موجود نيز منتظران واقعى، بى‏تفاوت نيستند و به اندازه توان خويش، در دعوت به حق مى‏كوشند تا شايد همراهانى براى اين راه طولانى آماده كنند. مسائلى ديگر چون اُنس با ولى عصر(عج) و توسل به او و اهداى ثواب اعمال نيك به آن حضرت و دعا براى آن وجود عزيز، از روش‏هايى است كه متحلّى كننده صفات يك منتظر خوب است. آنچه مهم است اين كه سطح درك و انديشه خويش را در موارد ياد شده بالا ببريم و از موضع صحيح‏ترى بنگريم. براى مثال توسل نبايد وسيله‏اى براى رسيدن به خواسته‏هاى محدود خودمان باشد؛ گرچه آن مهربان از اين خواسته‏ها نيز غافل نيست. خواندن گفتارهاى آن امام(ع) كه جمع‏آورى شده و ذكر ديدارهاى شيرين معنوى آن عزيز ما را به مطلوبات موعود(عج) بيشتر آشنا مى‏سازد. اما در رابطه با اينكه چگونه مي توانيم در اين زمينه تاثير گذار باشيم ، ابتدا بايد بدانيم كه فرهنگ مهدويت داراي ابعاد مختلفي است كه تلاش فكري و مالي و تبليغي در هر يك از انها ، مورد رضايت امام زمان خواهد بود: الف. تقويت رابطه شخصي: يعني ايجاد انگيزه براي زندگي بهينه و هدفمند و تلاش براي رسيدن به سعادت در دنيا و آخرت. فرهنگ مهدويت مي‌تواند انسان را از پوچي و گمراهي نجات دهد زيرا اميد به آينده‌اي روشن، شك و ترديد در اصل زندگي را زايل ساخته و او را به حركت در مسير وامي‌دارد. اين فرهنگ قدرت تفكر در خود را افزايش داده انسان را به خود شناسي رهنمون مي‌سازد. همچنين او را در مقابل سختي‌ها مقاوم ساخته، آماده پذيرش خطرات زندگي مي‌كند زيرا آينده براي او ابهامي ندارد «انسان مهدوي لحظات زندگي خود را در راه رضايت مهدي(ع) هزينه مي‌كند و نهايت تلاش خود را براي تحقق عدالت در گفتار، رفتار و اخلاق خويش به كار مي‌بندد. اين گوشه‌اي از تأثير «فرهنگ مهدويت» در انسان است. ب. تقويت رابطه‌ي اجتماعي: اين رابطه در ابعاد مختلف كاربرد پيدا مي‌كند: 1. رابطه با جامعه خانواده؛ 2. رابطه با جامعه محل سكونت؛ 3. رابطه با جامعه محل كار؛ 4. رابطه با جامعه شهري؛ 5. رابطه با جامعه كشوري؛ 6. رابطه با جامعه جهاني. 1. فرهنگ مهدوي در خانواده: رابطه فرد با خانواده بسيار اساسي و تعيين كننده است. اگر فرهنگ خانواده بر اساس تفكر مهدوي شكل بگيرد و افراد خانواده‌، خصوصا مديريت سياسي آن؛ يعني پدر و مديريت تربيتي آن يعني مادر سعي در حاكميت فرهنگ مهدوي در خانواده داشته باشند، آرامش و سعادت را براي خود به ارمغان مي‌آورند. البته تحقق اين راه‌كار بايد با طرح و برنامه همراه باشد. برنامه‌هاي عبادي، تفريحي و فرهنگي در خانواده‌؛ همه بايد بگونه‌اي باشد كه ياد حضرت مهدي(ع) را در محيط خانه زنده كند و ولايت آن حضرت را بر رفتار‌ها حاكم سازد. مثلا مجالس دعاي ندبه، توسل، ختم قرآن بايد با توجه خاص به فرهنگ مهدوي در خانواده برگزار شود. رفتن به زيارت‌گاه يا مسجد جمكران نيز با برنامه ريزي خاص و به صورت خانوادگي و نه بر اساس عادت‌ها انجام گيرد. برنامه‌هاي ويژه براي به روز شدن ياد مهدي(ع) در خانواده‌ها بايد در دستور كار مديريت خانه قرار گيرد مثلا توجه به درس و فر اگيري علوم، ورزش كردن، صله رحم، كمك به ديگران و در جهت قرب به امام زمان(ع) و كسب رضايت او. 2. فرهنگ مهدوي در محل سكونت: انسان منتظر وظيفه دارد در محل زندگي خويش فرهنگ مهدويت را حاكم سازد. امروزه كه جوامع از بافت كوچك سنتي به بافت بزرگ اجتماعي تبديل شده است چنين اهدافي بايد از طريق طرح و برنامه و به صورت نظام مند و سيستمي انجام شود تا بتواند بهترين تأثير را بر جاي گذارد. شايد يك منتظر مهدوي با تلاش فردي خود در محل سكونت، بتواند تأثيرات كوتاه و مقطعي ايجاد نمايد اما اين كافي نيست و چه بسا در دراز مدت به فراموشي و يا مقابله شخصي ديگران منتهي شود. راه بهينه ايجاد، «ستاد فرهنگ مهدوي» در محل، با مشورت و همكاري ساير افراد و ايجاد و حاكم ساختن اين فرهنگ بين افراد براي دراز مدت است. به عنوان مثال با مشورت دوستان نزديك و راه‌كار‌هاي تبليغي ويژه، رعايت نوبت در خريد را حتي نسبت به كودكان به صورت رسم و فرهنگ عمومي در محل در آورند. اين مي‌تواند نمونه‌اي زنده براي توجه دائمي اهالي، به اجراي عدالت كامل در جوامع باشد كه از اهداف حكومت جهاني حضرت مهدي(ع) است. 3. فرهنگ مهدوي در محل كار: اين راه‌كار بايد اول از خود فرد شروع شود. يعني در نوع برخورد با محيط و نوع مسئوليتي كه به عهده دارد و تعامل با افراد در محل كار، رعايت فرهنگ مهدوي ضروري است. انسان منتظر در محل كار خويش بايد نمونه‌اي از فرهنگ مهدوي را با رفتار خويش ارائه دهد. در مرحله بعد بايد در افراد محيط كار خودش تاثير گذاري كرده؛ در آن محيط فرهنگ مهدوي را به صورت عمومي گسترش دهد. اگر چنيناهكاري عملي شود به مرور زمان نهاد‌هاي يك جامعه مهدوي خواهد شد و تأثير بسياري در حاكميت اين فرهنگ به عنوان الگوي اجتماعي ـ سياسي خواهد داشت. 4. فرهنگ مهدوي در جامعه شهري: مسئولاني كه مديريت شهري را به عهده دارند در حاكميت فرهنگ مهدوي در شهر نقش اساسي را دارند اگر مثلا مديريت شهري راهكار‌هايي را براي اجراي عدالت در سطح شهر برنامه ريزي كرده اجرا نمايد، تاثير بسزايي در حاكميت اين فرهنگ و تعميق فرهنگ مهدوي در جامعه شهري خواهد داشت. ر.ك : مهدويت ( پيش از ظهور ) ، رحيم كارگر
میهمان
عشق ما باید سه چیز باشه اونم خدا البته به وسیله ی امام زمان که قربونش برم
میهمان
عااااااااالی واقعا ممنون هستم من به عنوان یک نوجوان خیلی از مطالبتون راضی بودم اجرتون با صاحب الزمان(عج)یا حق
میهمان
اللهم العجل الولیک الفرج
میهمان
اللهم العجل الولیک الفرج
میهمان
سلام چجوری میتوان راه امام زمان را رفت خاهش میکنم کمکم کنید
پرسمان
آرزوی زیبا و درستی دارید. امام زمان (عج) اگر چه در پس پرده غيبت است، اما اراده وفرمانش در تمام جهان آفرينش و همه خلايق جاري ونافذ است. بنابراين بايد دستوراتش را شناخت، فرامينش را اطاعت كرد، و حاكميت او را گردن نهاد، و همين ها است كه زمينه ظهوراو را فراهم خواهد آورد. مگر نه اين است كه عهد الهي چيزي جز پرستش و بندگي خدا نيست؟ و اين عبادت و بندگي جز با اطاعتِ محضِ وليّ خدا تحقق پذير نيست. بر اين اساس براي پيمودن راه امام زمان ، توجه و عمل به نكات ذيل ضروري است: 1. اقتدا و تاسي به امام زمان «اقتداء» از ريشه «قدوه»، و به معناي الگو قرار دادن و جلودار دانستن مقتدا است، چنانكه «تأسي»، از ريشه «اُسوه» و به معناي اسوه قرار دادن و تبعيّت كردن از اوست. امام زمان-عليه‌السّلام- امام زمانه است، امام همه انسانها در همه ابعاد زندگي است. امام‌وار زندگي كردن وظيفه‌اي همگاني است، به او بايد اقتدا كرد تا به مقصد رسيد. چون او بايد زيست، تا بتوان به كمال دست يافت. آن كس كه خود را صادقانه پيرو امام زمان-عليه‌السّلام- مي‌شمارد،‌ به همان اندازه كه ويژگي‌هاي او را مي‌شناسد، در همسو كردن زندگي،‌ همسان نمودن خُلق و خو، همرنگ ساختن اعمال و رفتار خويش با او وظيفه دارد. اگر امام زمان-عليه‌السّلام- را به زهد و بي‌اعتنايي به دنيا شناختيم(4)، ديگر نمي‌توانيم با ادّعاي پيروي از او حريصانه به دنبال دنيا باشيم و همت خود را در نيكو پوشيدن و خوب خوردن و لذّت بردن خلاصه كنيم. 2. انتظار واقعي اگر امام زمان - عليه‌السّلام - را به اهتمام در دعا و عبادت‌ها شناختيم(5)، ديگر نمي‌توانيم نسبت به دعاها بي‌تفاوت بمانيم و در نماز و راز و نياز با خدا سستي و كم‌توجهي روا داريم. اگر امام زمان - عليه‌السّلام - را به عادل بودن و عدالت گستري شناختيم(6)، ديگر نمي‌توانيم با ادّعاي اقتداي به او بر بندگان خدا ستم كنيم و نسبت به ظلمي كه بر ديگر بندگان خدا مي‌شود، بي‌تفاوت بمانيم: «راستي خوشا به حال آن كس كه قائم اهل بيت پيامبر - صلي‌الله‌عليه‌ و ‌آله ‌- را درك كند در حالي كه در زمان غيبت و دوران قبل از قيام او به او تأسي جويد.»(7) 3.اطاعت پذيري امامت يك امام جز با اطاعت امّت از او، و پيشوايي يك رهبر جز در سايه فرمان‌پذيري پيروانش، تحقّق نمي‌پذيرد. خدا هيچ پيامبري را نفرستاد مگر براي آنكه اطاعت شود.(8) و هيچ امامي را مقرّر نداشت مگر آنكه مردم را به اطاعت و فرمانبري از او فرا خواند.(9) امام زمان - عليه‌السّلام - اگر چه در پس پرده غيبت است، اما اراده و فرمانش در ميان همه خلايق جاري و نافذ است، دستوراتش را بايد شناخت، فرمان‌هايش را بايد اطاعت كرد، حاكميّت او را بايد گردن نهاد، و همين‌ها است كه زمينه ظهور را فراهم مي‌آورد. او خود فرمود: «و لو انّ اشياعنا وفّقهم الله لطاعته، علي اجتماع من القلوب في‌الوفاء باعهد عليهم لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا». 4. ايمان «اگر شيعيان ما - كه خداوند آنان را به اطاعت خويش موفّق گرداند - در وفاي به عهد الهي هم‌دل و هم‌پيمان مي‌شدند، سعادت ديدار ما از آنان به تأخير نمي‌افتاد.»(10) به راستي آيا عهد الهي چيزي جز پرستش و بندگي خداست؟(11) و آيا اين پرسش جز با اطاعت محضِ وليّ خدا تحقّق‌پذير است؟ «طوبي لشيعه قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته، المطيعين له في ظهوره». «خوشا به حال شيعيان مهدي قائم-عليه‌السّلام-، آنان كه در دوران غيبت او چشم انتظار ظهور اويند و در دوران ظهورش سرسپردگان اوامر او.»(12) منتظرين حضرت مهدي-عليه‌السّلام- همان نيكبختاني هستند كه اگر در حضور او باشند، جز اطاعت نمي‌شناسند و جز به فرمان او كاري انجام نمي‌دهند. و باز هم امام صادق - عليه‌السّلام - مي‌فرمايد: «هُم اطوع من الامه لسيدها». «اطاعت و فرمان‌پذيري منتظرين از امام زمان -عليه‌السّلام- افزون‌تر از اطاعت و فرمانبري كنيزي از مالك و مولاي او است»(13). 5. تكريم و احترام تنها بزرگواري كه «از جا برخاستن» در هنگام شنيدن يا خواندن نام شريفش لزوم، يا حداقل استحباب فراوان دارد،‌ امام غائب قائم موعود-عليه‌السّلام- است. تكريم كريمان و تجليل از صاحبان جلالت، هميشه و در همه‌جا پسنديده است؛ چنانكه براي پيامبر و فرزندان معصومش-عليهم‌السّلام- بالاترين تكريم‌ها و تجليل‌ها بايسته به نظر مي‌رسد، لكن برخاستن و در حالت قيام «دست بر سر نهادن» تواضع و احترامي است كه هنگام شنيدن نام هيچ كسي جز «قائم آل محمّد-صلي‌الله‌عليه‌و‌اله‌و‌سلم-» به صورت سيره و سنّت در نيامده است. امام رضا-عليه‌السّلام- را در خراسان مي‌ديدند كه در موقع ذكر نام «قائم» برمي‌خيزد و دست بر سر مي‌نهد و مي‌فرمايد:«خدايا فرجش را تعجيل فرما و قيامش را آسان گردان»(14). از امام صادق-عليه‌السّلام- پرسيدند: سبب برخاستن به خاطر ذكر لف,قائم»-از القاب امام حجّت-عليه‌السّلام- چيست؟ فرمود: زيرا او را غيبتي طولاني است،‌ و او را شدّت مهرباني خود نسبت به دوستانش، هر كس را كه به اين لقب از او ياد مي‌كند به ديده عنايت مي‌نگرد، زيرا اين لقب يادآور حكومت او و برانگيزاننده حسرت غربت اوست. به خاطر بزرگداشت اوست كه بايد بنده خاضع و فروتن، هنگامي كه مولاي گرامي او با ديدگان شريفش به او نگاه مي‌كند، برخيزد و احترام كند و تعجيل فرج او را از خداي تعالي بخواهد(15). بي‌ترديد اين«برخاستن» كه به فرمايش امام صادق-عليه‌السّلام- يادآور قيام و حكومت حضرت مهدي-عليه‌السّلام- است، تنها به انگيزه احترام صورت نمي‌گيرد، بلكه دلالتي بر آمادگي شيعه منتظر، ‌براي قيام و همراهي با مولاي خويش نيز دارد. پيام اين «قيام»؛ هم احترام به «قائم» است، هم همسويي با آرمان‌هاي بزرگ «قيام جهاني او». پيام اين«قيام»؛ هم واكنش در مقابل نگاه مهرآميز «مولاي غايب» است، هم بيعتي براي همراهي با او در«روزظهور». پيام اين«قيام»؛ هم اكرام«قيام قائم» است، و هم اعلام آمادگي براي«قيام». و شايد چون چنين است ذاكر اين نام، شايستگي نگاه لطف و نظر عنايت مولايش را پيدا مي‌كند.«يَنظُرُ اِلي كُلِّ مَنْ يَذْكُرُهُ بِهذَا اللَّقَبِ الْمُشْعِرِ بِدولَتِهِ»(16). البته يك سري مجموعه اي از وظايف و تكاليف هم وجود دارد كه بايد عملي شود تا يك فرد، منتظر حقيقي مولا و پيرو راه امام خود باشد. ما در اين جا به طور خلاصه به بخشي از آنها اشاره مي كنيم: - معرفت و شناخت كامل دين يعني در بخش عقايد، اخلاق، احكام و وظايف، منتظر بايد تفكر اسلامى خويش را سامان داده و وضعيت روحى و ايمان درونى خود را تقويت كند. -مطالعه در جهت معرفت و شناخت هر چه بيشتر امام‏ زمان (عج). - پيروي كامل از قرآن و فرهنگ اهل بيت (ع) به عنوان نزديك ترين افراد به پيامبر اكرم (ص) و آگاه ترين افراد از حقايق دين. -اطاعت از نايبان بر حق امام زمان (مراجع معظم تقليد به ويژه ولى فقيه) و همراه و هم‏گام با آنان و زمينه ظهور را فراهم كردن. -اتحاد و همستگي با ديگر مسلمانان به ويژه شيفتگان و منتظران واقعي آن حضرت. - كسب آمادگي فكري و فرهنگي جهت آشنا ساختن مردم با حقايق دين و مقابله با خرافات، شبهات و گرايش هاي انحرافي. - اميدوارى بر قيام و انقلاب آن حضرت و اميد دادن به ديگران و زنده نگه داشتن اميد به گشايش همه امور. - رعايت تقوا ، خود را در محضر خدا دانستن، ترك گناه و خشكانيدن زمينه گناه در جامعه. - توجه قلبي امام عصر (عج) در شبانه روز و او را مطلع از اعمال خود دانستن و اسوه قرار دادن امام. - ارتباط با امام (عج) از راه دعا به ويژه دعاهاي زيبايي؛ مانند دعاى ندبه، زيارت آل ياسين، دعاى عهد، دعاي فرج و... كه از طرف بزرگان بسيار توصيه شده است. - صبر كردن در برابر آزار و تكذيب و ساير محنت ها و سفارش به حق و صبر و مبارزه همه جانبه در برابر دشمن. - ايجاد محبت امام ‏عصر (عج) در دل ديگران در ميان مردم با ذكر احاديث، كرامات، مناقب و فضايل واقعي و معتبر ايشان و عنايت او به مردم به عنوان امام مهربان و دلسوز. - تقويت و بزرگ داشت شعائر اسلامي؛ نظير حج و عمره و مجالس مذهبي براي آشنايي با معارف اسلام. - دلبستگي و محبت به امام (ع) و اظهار اشتياق به نزديك شدن به آن حضرت با مداومت در انجام امور خير و ثواب، مخصوصا به نيابت از ايشان؛ نظير بنا هاي عام المنفعه، اطعام مساكين، پرداخت صدقه براى سلامتى آن عزيز و يا حواله نمودن ثواب‏هايى براى آن حضرت. - آماده سازي محيط براي تشكيل حكومت عدل جهاني و اجراي عدالت و ريشه كن شدن درخت ستم. - جلوگيري از نفوذ شيطان هاي داخلي و خارجي در دين و فرهنگ و مليت و آب و خاك. بيزاري جستن از دشمنان امام و خالص كردن حب و بغض ها. - اهتمام در اداي حقوق برادران ديني و دفاع و ياري شيعيان و پي نوشت: 1 . ميزان الحكمه، ج1، ص171. 2 . الفتاوي الحديثيه، ابن حجر هيثمي، ص37. 3 . اصول كافي، ج1، ص337، ح5. 4 . «ما لباس القائم الّا الغليظ و ما طعامه الّا الجشب». امام رضا-عليه‌السّلام- : «لباس قائم ما-عليه‌السّلام- چيزي نيست جز پوشاكي خشن و غذاي او چيزي نيست طعامي خشك». غيبت نعماني، منتخب الاثر، ص307. 5 . كثرت دعاهاي وارده از امام زمان-عليه‌السّلام- و نمازهاي طولانيِ مخصوص آن حضرت -كه در كتب روايي نقل شده- بهترين نشانه اين ويژگي است. 6 . «يعدل في خلق الرحمان، البرّ‌ منهم و الفاجر». امام باقر-عليه‌السّلام- «امام زمان-عليه‌السّلام- در بين آفريدگان خدا به عدالت رفتار مي‌كند، چه نيكوكار باشند و چه بدكار». منتخب‌الاثر، ص310. 7 . «طوبي لمن ادرك قائم اهل بيتي و هو يأتمّ به في غيبته قبل قيامه...». پيامبر-صلي‌الله‌عليه‌و‌اله‌و‌سلم- بحارالانوار، ج51، ص72. 8 . «وَ ما اَرسَلنا مِن رَسولٍ اِلّا لِيُطاعَ بِاِذنِ اللهِ». سوره نساء، آيه 64. 9 . «اَطيعوا اللهَ وَ اَطيعوا الرَّسولَ وَ اُولِي الٌاَمرِ مِنكُم». سوره نساء، آيه 59. 10 . احتجاج، طبرسي، چاپ اسوه، ج2، ص 602. 11 . «اَلَم اَعهَد اِلَيكُم يا بَني آدَمَ أَن لاتَعبُدوا الشَّيطانَ اِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبينّ- وَ اَنِ اعْبُدوني هذا صراطٌ مستَقيمٌ». «اي فرزندان آدم! آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را مپرستيد كه دشمن آشكار شما است- و مرا بپرستيد كه همين است راه راست». سوره يس، آيه 60-61. 12 . بحارالانوار، ج52، ص150. 13 . بحارالانوار، ج 52، ص308. 14 . منتخب الاثر، آيه الله صافي، ص506. 15 . مدرك پيشين، همان صفحه. 16 . همان مدرك.
میهمان
سلام، واقعا سپاس گزارم، عالی بود
میهمان
بسم رب الشهداء و الصدیقینالسلام علیک یا مهدی "عج"
اللهم عجل لویک الفرج
برای تعجیل در ظهور اقا امام زمان و سلامتی ایشان صلوات"اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم"
******یک توصیه به تمام کسانی که دارند نظر من را می خوانند..:
۱.سعی کنید تا ۴۰ روز دعای عهد را هر روز صبح قبل از طلوع افتاب بخوانید
اگر یادتان رفت مشکلی ندارد می توانید تا ۲ساعت بعد از طلوع افتاب هم آن را بخوانید...
۲.در آن ۴۰ روز سعی کنید زیارت آل یاسین هم بخوانید...
۳.میتوانید مقداری صلوات تعیین کنید و در هر روز این چـِلـــه آن را انجام بدهید
اکثر خانم ها بر این باورند با وجود مشکل چله برایشان مقدور نیست اما...شما می توانید این چله را با مشکل هم انجام بدهید
میهمان
منم آرزو دارم که یکی از یاران امام زمام زمان باشم این آرزوی قلبی منه
میهمان
سلام مولای من سلام اقای من سلام ای بهترین محبوب خدا .....اقا جان
دلم هواتو کرده دیگر نمیدانم چکار کنم دیگر نمیدانم با چه روی به طرفت بیام اقا جان با گریه برایت مینویسم اقا جان تورا جان مادر پهلو شکسته خود بیا اقا جان اقا جان بزرگواری کن پیش خدا برای همه ما طلب بخشش کن اقا جان عمریست ک داریم سیلی به رویت میزنیم اقا جان ببخش.
ممنونم از مطالب خوبتون
میهمان
بسیار عالی ولی کاش یکم خلاصه تر بود
میهمان
سلام چطوری بفهمیم که امام زمان (عج)ازماراضین
پرسمان
از آن جایی که رضایت و خشنودی خداوند، رضایت و خشنودی حضرت بقیه الله الأعظم امام زمان(عج) است، بهترین راه تحصیل رضایت ایشان، عبودیت و بندگی خالص خداوند است. انسان باید واجبات شرعی را انجام دهد و از محرمات پرهیز کند . به گونه ای رفتار کند که بندگان الهی اعم از اقوام، همسایه ها و دیگران از وی راضی باشند. سعی کند که دلی را شاد کند. کوشش کند که دلش خالی از حقد و کینه و حسد باشد و قلبش سلیم شود. وقتی انسان کردارش را نیک کرد و از اوامر و نواهی الهی سرپیچی نکرد و از آلودگی های ظاهری و باطنی خود را پاکیزه کرد، انسانی امام زمان(عج) پسند می شود. هنگامی که پرونده اعمالش را به خدمت ولی عصر عرضه می دارند، حضرت خوشحال می شود. مؤمنان و شیعیان امام زمان (عج)، خود و اعمال خویش را در محضر آن حضرت می بینند و از ترس این که مبادا خاطر شریف آن عزیز را مکدر نمایند و یا محروم از عنایات ویژه ی حضرتش گردند، برای قرب بیشتر و جلب توجه خاص آن حضرت در راه تعالی و تکامل باید بیشتر تلاش کنند و مواظب باشند که نکند خدای ناکرده با اعمال و کردار ناپسند خویش خاطر آن حضرت را از خویش مکدر نمایند. امام زمان (عج)، امام رئوف و مهربان و دلسوز همه ی انسان ها، بلکه همه ی موجودات است؛ زیرا امامان (ع) برنامه و اهدافشان همان برنامه و اهداف پیامبر گرامی اسلام است. قرآن مجید درباره ی پیامبر (ص) می فرماید: « لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیمٌ »؛ یعنی آنچه شما را آزار می دهد بر او سخت و گران است و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است. با توجه به مهربانی امام زمان (عج)، او انتظار سخت و مشکلی از ما ندارد. تنها چیزی که موجبات رضایت قلب مهربان آن حضرت از ما را فراهم می سازد، انجام واجبات الاهی و ترک محرمات است. بنابراین اگر کسی به دستورات خداوند عمل نماید و وظایفی را که خداوند بر او مقرر کرده است، به درستی انجام دهد، یقیناً امام زمان (عج) از او راضی خواهد بود. در این باره از امام صادق (ع) چنین نقل شده است: أن رجلا قال للصادق (ع) یا ابن رسول الله فیم المروءة فقال: «أ لا یراک حیث نهاک و لا یفقدک من حیث أمرک‏». شخصی از امام صادق (ع) سؤال کرد، مردانگی در چیست؟ امام (ع) فرمود: نبیند خداوند ترا در معصیتی که از آن نهی کرده و ببیند در طاعتی که به آن امر کرده است. بدیهی است که امام زمان (عج) از انسانهای که دارای صفت مردانگی هستند راضی است. فقه الرضا، ص 358. در سفارش موسی بن جعفر (ع) به برخی از فرزندانش آمده است: «ای فرزندم بپرهیز از این که خداوند ترا در معصیتی که از آن نهی کرده ببیند و برحذر باش از این که ترا در طاعتی که به آن امر کرده نبیند...» من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص 409. . اما کسانی که وظایف و واجبات خود، مانند نماز، روزه، حجاب، خمس، زکات و ... را انجام نمی دهند و از محرمات و کارهای حرام پرهیزی ندارند، یقیناً امام زمان (عج) از آنان راضی نخواهد بود، هرچند در اعمال مستحبی مانند: رفتن به زیارت و عزاداری امام حسین (ع) و رفتن به جمکران و ... شرکت فعال داشته باشند. بنابر این، آنچه را که به طور خلاصه در این مقال می توان گفت این است که: رضایت امام زمان (عج) در رضایت خداست و رضایت خدا در عمل به دستورات الاهی که همان انجام واجبات و ترک محرمات باشد، است؛ زیرا که امام زمان (عج) خود مکلف به احکام و دستورات شرع مقدس اسلام و حافظ ارزش های دینی است.
میهمان
سلاملطفا ممنونتون میشم کامل توضیح بدین.
اثر توبه چقدره؟ اگه من کثیف ترین ادم تاریخ و روی زمین باشم خدا توبه ی منو قبول میکنه یا اثری نداره و باید برم جهنم.اصلا توبه برای چه جور گناه هایی هس هر گناهی با توبه پاک میشه؟
حالا اگه قبول کرد منی که تا دیروز گناه کار ترین ادم بودم میتونم از اصحاب امام زمان تو اخرت باشم یا این توبم فقط منو از جهنم نجات داده؟
عذر میخوام سوالام زیاده ولی ممنونتون میشم ساده در حدی که قابل فهم هر کسی باشه جوابمو بدین.ممنون
میهمان
ببخشید سوالی داشتم ؛ آیا خانم ها هم عضو ۳۱۳ نفر یار ویژه امام زمان روحی فداک هم هستند؟؟
میهمان
سلام خسته نباشید. من همش تصمیم میگیرم به خاطر امام زمان گناه نکم اما نمیشه میشه کمکم کنید ممنون میشم
میهمان
سلام خسته نباشید. من همش تصمیم میگیرم به خاطر امام زمان گناه نکم اما نمیشه میشه کمکم کنید ممنون میشم
میهمان
عالی بود ممنون از شما برای این مطالب زیبا
میهمان
حدیث درمورده پیامبران
میهمان
متنتان عالی بود ...
میهمان
سلام
خیلی متشکرم از آقای مصطفایی که با نوشتن این مقاله امیدی به من دادند . من یک جوانی هم که از امام زمان به خاطر گناهانی که کردم از روی خجل از ایشان دوری کردم و یه جورایی از درس جدا شدم زیرا دوست دارم درسی که میخوانم برای رضایت خدا و امام زمانم باشه ولی زمانی که دورم از خدا و مولایم شوق و اشتیاقی ندارم برای درس خواندن ولی میخواهم با توجه مقاله شما و تفکر، گذشتمه پاک کنم و از خدا و مولایم طلب بخشش کنم و دوباره درس را شروع کنم و مایه افتخار خدا و مولایم شوم.
میهمان
درمورده امام زمان هروز صبح و شب به یاد چه کسی است بگید.
پرسمان
امام زمان (عج) ویژگی های بسیار زیادی دارد. یکی از آن ها آگاهی از اوضاع و احوال شیعیان است؛ چرا که امام علم غیب دارد. پس حتماً امام زمان (ع) از مشکلات و ناراحتی هایی که برای منتظران و دوست دارانش می آید باخبر است. در روایات آمده است اعمال و رفتار ما بر امام (ع) عرضه می شود. [۱] وقتی امام اعمال ما را می بیند، از اعمال خوب و شایسته خوش حال می شود و خدای ناکرده اگر گناهی از سوی ما سرزده باشد ناراحت می شود.[۲] پس چه خوبست کارنامه ی خود را با رفتاری شایسته بیاراییم و مواظب باشیم خطا و لغزش در آن نباشد. اگر مشکلات ما از گناه باشد این به رفتار خودمان برمی گردد. توقع بی جایی است من خطا کنم و به دردسر بیفتم و از امام زمان توقع حل آن را داشته باشم؛ اما اگر تلاش کنم تا خوب باشم ولی از بد حادثه دچار مشکل شوم امام (ع) برای حل مشکل من چه عنایت هایی که نمی کند. او به خوبی می داند عاشقان چگونه روزگار سپری می کنند و در چه شرایطی قرار گرفته اند؛ از چه رنج می برند و به چه امیدی زندگی می کنند. او می داند تمام دل خوشی عاشقانش توجه آن ها به امام زمانشان است. او اشکی را که در فراق او می ریزند می بیند و آهی را که از سینه ای خسته و دلی شکسته برمی خیزد می شنود. از آن جا که امام رحمت واسعه ی الهی است برای دل جویی از شیفتگان و دلسوختگانش پیش از آن که از او خواسته شود دست به دعا برمی دارد! «عبدالله بن زیات» به امام رضا (ع) گفت: برای حل مشکلات من و خانواده ام دعا کنید. به او فرمود: تو گمان می کنی دعا ننموده ام؟ سپس درحالی که عبدالله بن زیات از این گفته ی امام متعجب شده بود فرمود: اعمال شما از خداوند متعال و ائمه (ع) مخفی نیست.[۳]
به یقین امام زمان (ع) نیز از اعمال و مشکلات ما خبر دارد و همانند جدش امام رضا (ع) مهربان است و برای حل مشکلات شیعه دعا می کند؛ به ویژه در زمان ما که منتظران، پناهی غیر از او ندارند. تنها کافی است باور کنی که او هرگز ما را فراموش نکرده است و اگر مشکلی وجود دارد که از آن رنج می بری، چه بسا صبر بر آن، بستر رسیدن به خیر فراوان و موقعیت بهتری باشد؛ و یا حکمتی در آن باشد که خدا می داند و ما از آن بی خبریم. این را هم بگویم هرچند حکمتی الهی، آن خورشید عالمتاب را پشت ابر غیبت قرار داده است اما غیبت آن حضرت هیچ گاه مانع آگاهی او از مشکلات ما نیست؛ چرا که او در بین ما زندگی می کند و دردآشنای جامعه است. او حتی با بعضی از مشکلات که ما از آن ها بی خبریم روبه رو است ولی باز هم بیش تر از ما به فکر ماست و برای حل مشکلات ما تلاش می کند.
بررسی و مرور تاریخ نشان می دهد حوادث ناگواری برای شیعیان در طول تاریخ رخ داده که به دست امام عصر (ع) گره آن گشوده شده است. اگر عنایت های او شامل حال شیعیان نمی شد معلوم نبود آن ها در چه وضعی به سر می بردند ولی به برکت عنایت های امام زمان (ع) و به خاطر شفقت و مهربانی آن «میر مهر» لطف خداوند شامل دوست دارانش شده است. اگر به جز این بود، همان گونه که حضرت مهدی (ع) فرموده بلاهای بسیار زیادی بر شیعیان نازل می شد و دشمنان آن ها را از بین می بردند.[۴] او آن قدر مهربان است که غم را برای هیچ یک از منتظران ظهورش نمی پسندد، بنابراین آن قدر به فکر ما هست که همیشه برای حل مشکلات ما تلاش کند تا به لطف او از شدت آن ها کاسته شود. راستی آیا ما برای کم شدن فاصله ی خویش با او و مشکلاتی که از طرف ما برای او به وجود می آید تلاش می کنیم؟
--------------------------------------------------------------------------------
[۱] .کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۲۱۹، ح۱.
[۲] . همان، ح۳.
[۳] . همان، ح۴.
[۴] . طوسی، الغیبة، ص۲۸۶، ح۲۴۵.
میهمان
خیلی خوب بود
میهمان
سلام.من هرچند وقت یه بار با امام زمان(عج) عهد می‌بندم که دیگه گناه نکنم ولی متاسفآنه دوباره فریب شیطان رو میخورم؟!
لطفا دعام کنید
میهمان
چه کنیم یارباشیم ن بار
پرسمان
امیدواریم علاوه بر مقاله فوق، بتوانیم پاسخ ابهامات شما را بدهیم. می توانید سوالهای کوتاه را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۱۶۱۹ و سوالهای بلند را در صفحه ویژه درج سوال در سایت پرسمان به نشانی https://www.porseman.com/search/newq.aspx مطرح نمایید یا به رایانامه info@porseman.org ارسال کنید.
میهمان
آقاعزیزم سلام میدونی چقدردوست دارم اول خدا بعد شمامیدونی آقا من شرمندتم چون شما با یه گناه ما ظهور تون عقب میفته منو ببخش وزات میخوام به حق خدای مهربان ماامتتو فراموش نکنی وپیش خدا شفیع ماباشی ببخش ماروبه حق خداوپیامبرش آقامیدونی یه سال گذاشته ازدیدنت بیا تورو خدابیا به خاطر مادرعزیزت بیا به خاطر عمت خانم زینب بیا دوری شما خیلی سخته شماکه مهربونی درسته من عهدشکنی کردم اماشماآقای تاج سری بیاآقا دلتنگت شدم قربون اشکات بشم الهی پیش مرگ تنهاییت بشم بیا تاخودم قربونت برم اللهم عجل لولیک فرج
میهمان
آقا زود ظهور کن ومردم از جنگ ها نجات بده هر کس میخواد کسی بیگناه کشته نشه پس گناه نکنه تا امام زمان زود ظهور کنه ومرد م رو نجات بده
میهمان
سلام اقا خاهش میکنم کمک کنید که ماهم از یارای شماباشیم و هررکاری که میکنیم برای شما باشه و اولین انگیزه برای تحصیل علم کمک به شماباشد
پرسمان
ان شاء الله
میهمان
یک نظر بسیار خوب برای ظهور هر چه زودتر آقا امام زمان دارم .توی یک کتابی خوانده بودم که بعد از نماز عصر ،خواندن پنج تا سوره نبأ،خیلی تأثیر در پیداکردن عشق الهی دارد.از شماویاران امام زمان خواهشمندم که به نیت جمیع مخلوقات خداوند رحمان این سوره را هر روز بخوانند.خیلی تأثیر دارد.شما را به امام زمان قسمتون میدهم که این مطلب را به اطلاع همگان برسانید.
پرسمان
ضمن تشکر بابت ارتباطتان با این سایت و مطالعه این مقاله، کاش نام منبع توصیه تان را هم می نوشتید تا متقن باشد. موفق باشید.
میهمان
Kheilee mamnon
میهمان
مسعود،من با امام زمان قول قرار گذوشتم تا خودآقا ضامنم بشه تا خدا حالم خوب کنه من قول دادم همیشه عاشق خدا امام زمانم بمونم،وبنده خوب خدابشم
پرسمان
ان شاء الله
میهمان
سلام.ممنون بابت این متن.ولی این نوشته ها شاید تا چند روز حالمونو شبیه یه منتظر کنه.خدا کمکم کرد یکم دارم به خودشو امام زمانم نزدیکتر میشم.ولی میترسم ...میترسم یادم بره که امام زمانم کیه خدام چقد بزرگه میترسم بازم فاصلم زیاد شه.خدایا خودت نزار این فاصله زیاد شه.یه خواهش دارم
اونایی که به خدا نزدیکترید اونایی که امام زمانو بیشتر میشناسید.آدمای مث من که آگاهیشون پایینه اگه کج میرن به خاطر اینه کسی روشنشون نکرده کسی یه ذرم سعی نکرده بهشون کمک کنه یکم بیشتر بدونن.شمایی که فک میکنید میتونید یه کمکی کرده باشید به بقیم کمک کنید...کمک کنید ماهام امام زمانو خدارو بیشتر بشناسیم.
از استاد رافعی پور ممنونم که به خیلیامون کمک کرده.
از شمام که این مطلبو گذاشتی ممنونم خیلی بهم کمک میکنه.
اللهم عجل لولیک الفرج
پرسمان
همه فرمایشاتون دلنشین و شیرین و امیدوارکننده بود. فقط اضافه می کنیم همون خدایی که دستمونو تا حالا گرفته و راهو نشونمون داده از این به بعد هم قطعا خواهد کرد به شرط تلاش، صبر و ناامید نشدن و نبریدن!...
میهمان
ممنون که این مطالب خوب رو برای ما میذارین باعث میشه هربار یاداوری شه که از گناه پاک شیم
پرسمان
الحمدلله رب العالمین
میهمان
منم تازه امام زمانو دارم میشناسم احساس میکنم خیلی دلتنگشم احساس میکنم این دنیا دیگه لذتی برام نداره همش منتظرم خیلی به اعمالم دقت میکنم هر روز تصمیم میگیرم که اونروزگناه نکنم انشا…که اقامون زودتربیان خدا کنه ازمون راضی باشن
پرسمان
ان شاءالله
میهمان
سلام
خیلی ممنون از نوشته خوبی که انتشار دادین .
من جونی هستم که قبلا زیاد یاد مهدی فاطمه نبودم....ولی خدا روشکر از گناهام توبه کردم .خود اقا خواست که توبه کنم...
از همه شما خوانندگان میخوام برام دعا کنیدتوبه ام رو حفظ کنم و گناه نکنم .
من دعاگوی همه شما خواهم بود .
یا مهدی عزیز از خطاهای گذشته ما بگذر.......
پرسمان
سلام و ما هم ممنونیم که با این سایت ارتباط دارید. بله کاملا همین طوره، چه بسا که قطعا خود حضرتش بیشتر از ما مشتاق توبه و اصلاح ماست.به قول شاعر: اگر عمری گنه کردی، مشو نومید از رحمت
***تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من...
میهمان
سلام من یه دخترجوون هستم همش نگرانم امام ظهورکنه به من نگاه نکنه حالم خیلی بده من امامو خیلب دوست دارم
پرسمان
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباط با این مرکز
۱. نگرانی از بی‌توجهی امام زمان (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)‌ هنگام ظهور و بی
اعتنایی آن حضرت بیانگر ایمان و تقوا و معرفت نسبت به آن حضرت و اشتیاق برای جلب
عنایت وتوجه آن امام بزرگوار و حجت الهی است .
۲. این ترس و نگرانی اگر در حد اعتدال باشد و انسان را به ناامیدی و یای سوق ندهد
می تواند آثار مثبت و سازنده ای در زندگی انسان داشته باشد .‌
۳. چنین نگرانی به این معنا است که من عمل صالح و درخور و شایسته ای که مورد توجه و
عنایت آن حضرت باشد انجام نداده ام و در انجام وظیفه نسبت به آن امام همام کوتاهی
کرده ام . این نگرانی سازنده و مفید و مثبت است زیرا انسان را به تلاش بیشتر برای
انجام اعمال خیر و صالحی که موجب خشنودی و جلب رضایت آن حضرت است وادار می سازد .
در واقع چنین نگرانی بیانگر کوچک دیدن و ناچیز شمردن اعمال خوب و خیر است که می
تواند نردبان صعود معنوی انسان گردد .
۴. اما اگراین نگرانی از حد اعتدال تجاوز کند و انسان نسبت به آن زیاده روی و افراط
کند اثار منفی و غیر مطلوبی به دنبال دارد که یاس و ناامیدی از جمله این اثار است .
۵. بنا بر این شیعه آن حضرت باید در عین حال در انجام وظایفش نسبت به آن حضرت و
انجام اموری که موجب رضای ایشان است سعی و تلاش پیگیر دارد در عین حال به وضع موجود
راضی نباشد و این نگرانی را داشته باشد که شاید این اعمال من از نظر کمی و کیفی
موجب خشنودی ایشان نشده باشد و بنا براین باید سعی و کوشش بیشتری در زمینه جلب
رضایت ایشان داشته باشم که  نتیجه آن کوتاهی نکردن در انجام و ظایف الهی و
تکالیفی است که نسبت به آن حضرت داریم.
میهمان
به نام خدا من چند بار یکی را دیدن به من خیلی خیلی کمک کرده مثال من در خواب نشسته بودم که ناگهان یه فرد قدر بلند چهرهی سفید به همره یک شنل که از بالای شانه تاپایین بود وو.... لصفا بگید که اون چه کسی بود شاید شما اورا بشناسید
پرسمان
متاسفانه تعبیر خواب نداریم. اگر احساس می کنید خواب صادقانه ای باشد می توانید از معبرین معتبر خواب جویا شوید. موفق باشید.
میهمان
آقا یا خانوم یه منتظر ما نباید از نواده ی پیامبر صلح ورحمت انتظار خشونت داشته باشیم گردن زدن برای بابای مهربونه ما لفظ قشنگی نیست
میهمان
چرا برخی ازافرادسعی می کنند که قیام امام زمان را باقتل وکشتار فراوان نشان دهند؟
پرسمان
دشمنان - بخصوص وهابیون - برای تخطئه دیدگاه شیعه در مورد مهدویت ، دست به چنین یاوه گویی ها زده و به خیال خام خود ، مردم را از این اندیشه الهی به قرائت شیعی دور کنند. وهابیت که ساخته و پرداخته استعمار انگلیس است تمامی هم و غم خود را بر ایجاد اختلاف میان مسلمانان و تضعیف اعتقادات انان زده و در را خدمت به دشمنان اسلام از هیچ کار نادرست و شنیعی دست برنداشته اند!!
برخی در مورد قتل و کشتار در دوران ظهور افراط می‌‌کنند و از امام مهدی(عج) و یارانش چهره‌‌ای خشن ارائه می‌‌دهند؛ آنان به روایاتی استدلال می‌‌کنند که در آنها به کشته شدن بیشترمردم واینکه از کشته‌‌ها، پُشته ساخته می‌‌شود و جوی خون جاری می گردد، اشاره شده است. برخی دیگر، تفریط می کنند و می‌‌گویند: حتی به مقدار خون در ظرف حجامت خون‌‌ریزی نمی‌‌شود!
بررسی اخبار و روایات
اخباری که در آن‌‌ها کشتار در حجم وسیعی مطرح شده‌‌اند، بر دوقسم است:
الف) یک سری از آنها، مربوط به قبل از ظهور است و هیچ ربطی به دوران ظهور ندارند. این روایات عموماً ضعیف هستند و اگر هم این گونه نباشند، هیچ گونه ارتباطی با بحث ما، یعنی قتل ها در دوران حکومت امام مهدی(عج) ندارند.
ب) دسته دیگر مربوط به هنگام ظهور و حکومت امام مهدی(عج) می‌‌باشند که خود دو گونه‌‌اند:
۱. روایاتی که از طریق اهل سنت است و بیشتر آنها، مشکل سندی دارد، و برخی دیگر، به پیامبر اکرم(ص) منتهی نمی شوند بلکه از افرادی مانند «کعب الاحبار» که در زمان آن حضرت مسلمان نشده بود، نقل شده است.
۲. احادیثی که از طریق اهل بیت (ع) نقل شده است و در ادامه مقاله به آنها می پردازیم.
اندیشه تفریطی در کشتار به هنگام ظهور
گروهی معتقدند: امام مهدی(عج)، از طریق ولایت و تصّرف تکوینی، همه مردم را مطیع می کند و کارها را با اعجاز و از راههای غیر عادی انجام می‌‌دهد، بنابراین کشتار، خیلی اندک خواهد بود!
برای دریافت پاسخ به حدیثی از امام باقر(ع) متمسّک می‌‌شویم:
بشیر گوید: به امام باقر(ع) گفتم: «عده‌‌ای می‌‌گویند، هنگامی که آن امر روی دهد، همه کارها برای او درست و استوار می‌‌گردد و به اندازه یک ظرف حجامت هم خون نمی‌‌ریزد»!
فرمود: «هرگز چنین نیست! سوگند به آن که جانم در دست اوست؛ کار به آنجایی انجامد که ما و شما عرق و خون بسته شده را پاک خواهیم کرد(کنایه از سختی ها و دشواری های جنگ است که موجب پدید آمدن عرق و ایجاد زخمهای خونین می شود)».
تمامی کارها در زمان قیام امام مهدی(عج) به خودی خود و با اعجاز صورت نمی‌‌پذیرد، هر چند در ولایت تکوینی حضرت و سایر امامان(ع) هیچ گونه تردیدی نیست.
مطابق روایات متعدد نمی‌‌توانیم ادعا کنیم که در هنگام ظهور هیچ قتلی رخ نمی دهد؛ زیرا در آن دوران بحث از اجرای حدود الهی و اقامه عدل جهانی است و مسلما این امر عظیم ، بدون برطرف کردن موانع میسّر نمی‌‌شود.
از طرفی، تاریخ گواهی می‌‌دهد که پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) سعی داشته‌‌اند، امور را به طور عادی و در مسیر طبیعی انجام دهند.
به هر حال، لزومی ندارد که ادعا کنیم امام مهدی(عج) تمام کارهایش را از طریق اعجاز انجام می‌‌دهد و هیچ خونی ریخته نخواهد شد.
اندیشه افراطی در کشتار به هنگام ظهور
در احادیثی که از طریق اهل سنت رسیده ‌‌است، خونریزی‌‌های زیاد و وحشتناک ذکر شده است. اینک، به نقد و بررسی یکی از آنها می پردازیم؛
یوسف بن یحیی شافعی در کتاب «عقدالدرر» روایتی را از امیرمؤمنان(ع) درباره حوادث روم نقل می‌‌کند و می‌‌گوید: «پس مسلمانان، سه تکبیر می‌‌گویند و مانند ریگ و شن های روانی که از بلندی‌‌ها فرو می‌‌ریزند، داخل (روم) می‌‌شوند و در آنجا پانصدهزار جنگجو را می کشند و غنائم و اموال را به طور مساوی تقسیم می‌‌کنند، و به هر یک از آنان صدهزار دینار و صد کنیز و یا غلام می‌‌رسد.»
این روایت مشکل سندی دارد و از نظر محتوا قابل اعتماد نیست، پیداست که جاعلان این گونه احادیث در خدمت حکومت‌‌های ظالم بوده‌‌اند و به جهت توجیه پاره‌‌ای از جنگ‌‌های پس از پیامبر اکرم(ص) این چنین احادیث مجعولی را وارد کتابهای روایی کرده‌‌اند. خلاصه این که یک دسته از روایات در مورد خون‌‌ریزیها، مربوط به دوران قبل از ظهور است و دسته دیگر از مجعولات و اسرائیلیات است که با هدف و انگیزه‌‌های مختلف مانند خدشه‌‌دار کردن چهره نهضت جهانی و حکومت حضرت مهدی(عج) و یا توجیه کشتارها در فتوحات سابق و... وارد کتابهای روایی شده است.
برنامه امام (عج) برای قیام
یقیناً، پیش از ظهور و مقارن آن ، ستمگران خونریزی بر دنیا حاکم‌‌اند که از هیچ جنایتی فرو نمی گذارند. حال امامی که قیام می‌‌کند در برابر این همه کج روی ها و بیدادگریها، چگونه باید برخورد کند تا جهان را پر از عدل و داد سازد؟
بی‌‌تردید معاندانی که دستشان به خون بشریت آلوده است و یا مقامشان به خطر افتاده ، در مقابل حرکت اصلاح گرانه امام(عج) ایستادگی می‌‌کنند.
بنابراین، امامی که قیام می‌‌کند و مأموریت تشکیل حکومت جهانی اسلام را دارد، باید برنامه داشته باشد. در این جا مروری به این برنامه ها خواهیم داشت:
الف) تربیت سپاهیان و تدارک مقدمات نبرد
امام مهدی(عج) برای به ثمر رساندن انقلاب جهانی، ناگزیر از جنگ خواهد بود و در مقابلش، دشمنان تا دندان مسلح با در دست داشتن امکانات گستردة اقتصادی ، نظامی و سیاسی، پرچم مخالفت برمی‌‌دارند و مانع اصلاح گری امام مهدی(عج) می شوند. لذا قبل از قیام، جنگاوران دریادل و کارآمدی، تربیت می شوند و تعداد آنان در برخی ۱۰هزار نفر و در تعدادی ۱۰۰ هزار نفر و.. ذکر شده است.
ب) تجهیزات جنگی و وسیله دفاعی
تجهیزات آنان طبق روایتی از امام صادق(ع)، از آهن – اما نه آهن شناخته شده – است که اگر یکی از آنان، با آن بر کوهی ضربه زند، آن را دو نیم می کند.
ج) قاطعیت امام در رویارویی با دشمنان
امام مهدی(عج) به اقامه حدود الهی می‌‌پردازد و در برخورد با دشمنان از یک نوع مجازات استفاده نمی‌‌کند بلکه نسبت به جرم اشخاص، مجازات متناسب را اجرا می‌‌کند.
ائمه اطهار(ع) مایه رحمت‌‌اند و مقتضی رحمت آنان برداشتن موانع از سر راه است.
با توجه به شرایط ویژه ظهور، قاطعیت امام(عج) با دشمنان و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان، هر مخالف ستمکاری را به تسلیم وا می‌‌دارد.
بنابراین، اکثریت مردمِ مظلوم و ستمدیده از کسانی خواهند بود که امام مهدی(عج) آنان را مورد لطف قرار می‌‌دهد و تنها گروهی اندک مقاومت نشان می‌‌دهند و این جاست که چاره ای جز شمشیر نیست.
چکیده سخن اینکه پس از بررسی روایات، چنین بدست می‌‌آید که درباره حجم و عدد قتل و کشتار، افراط و تفریط شده و واقع، چیزی دیگر است. سیاست امام مهدی(عج)، سیاست پیامبر اکرم(ص) است. گاهی مقتضای عدالت و گستردن عدالت برجامعه این است که دشمنان لجوج- که هرگز با حکومت حضرت مهدی(عج) کنار نمی‌‌آیند و البته عدد آنان هم زیاد نیست- کشته شوند ولی متأسفانه مبالغه بسیاری در این زمینه شده است.
پی نوشت:
۱. غیبت نعمانی، ص ۲۸۳.
۲. عقدالدرر، ص ۱۸۹.
۳. بصائر الدرجات، ص۱۴۱.
میهمان
من میخام بدونم ما چرا دعای سلامتیه امام زمانو میخونیم؟!؟مگ خدا ایشونو از همه ی بلاها حفظ نمیکنن؟!؟یا مسلا میگن برای سلامتیشون صلوات بفرستین؟!؟!
پرسمان
با توجه به بعضی از روایات امام زمان(ع) مانند انسان های دیگر زندگی طبیعی داشته ودر میان مردم رفت و آمد دارد و ممکن است مانند پیامبران الهی و دیگر امامان معصوم به بیماری یا مشکلات دیگر دچار شوند. بنابراین دعا و صدقه و صلوات برای سلامتی حضرت مهدی (ع) بی تاثیر نیست و محفوظ ماندن ایشان توسط خداوند که در آیات آمده عموما به معنای حفظ جان ایشان است. امام زمان(ع) مانند ما بدنی طبیعی و معمولی دارند و ممکن است در اثر سرما و گرما و دیگر عوامل دچار بیماری شوند و ما برای جلوگیری از آنها دعا می کنیم و صدقه می دهیم وپیشوایان معصوم ما در دعاها و مناجات خود برای حفظ و سلامتی امام عصر (ع) دعا کرده و به ما یاد داده اند که چگونه برای او دعا کنیم. به عنوان نمونه امام رضا(ع) پیوسته به دعا کردن برای امام زمان (عج) با این دعا امر می کرد:«اللهم ادفع عن ولیک...و اعذه من شرجمیع ما خلقت و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته بحفظک الذی لا یضیع من حفظته به»؛ خداوندا هر گونه بلا را از ساحت ولی خود دور گردان..و او را در پناه خود از شر تمام آنچه آفریده و ایجاد و انشا و صورت گری فرموده ای, محفوظ بدار و او را از پیش رو و پشت سر و راست وچپ و بلایای آسمانی و زمینی محفوظ بدار : حفظ کردنی که هر کس را آن طور محفوظ گردانی از بین نرود...(مصباح المتهجد، ص۴۰۹).
امام حسن عسکری نیز در قنوت نمازهایشان این گونه دعا می فرمود: «...فاجعله اللهم فی امن مما نشفق علیه منه ورد عنه من سهام المکائد مایوجهه اهل الشنان الیه»؛ «خداوندا ! او (امام زمان) را در پناهگاهی قرار داده تا از شر متجاوزان در امان باشد.خدایا! او را از چیزهایی در امان بدار که بر ایش می ترسیم و تیر های نیرنگ را که کینه بدخواهانش به سوی او پرتاب می کنند بر طرف ساز». (مصباح المتهجد)
بنابراین با توجه به کلمات گهربار معصومین دعا برای سلامتی و حفظ وجود مبارک امام عصر(ع) صحیح و بایسته می باشد.
البته خداوند متعال ,خلیفه و ولی خود را از هر گونه آسیب ها و آفات حفظ و حمایت می فرماید؛ ولی ما نیز وظیفه داریم برای سلامتی آن حضرت بکوشیم و بدین وسیله اظهار عشق و ارادت خود را ابراز نماییم. با تمام وجود او را بر خود مقدم بداریم و از این راه رضایت و نظر لطف او را نسبت به خود جلب نماییم.
بر این اساس دعا و صدقه و...پیش از آنکه برای امام عصر(ع) فایده و اثر داشته باشد برای شخص دعا کننده تاثیر دارد. اگر کسی برای حجت الهی کاری انجام دهد و او را برخود مقدم بدارد او این اعمال را می بیند و پاسخ در خوری می دهد (مثل دعا برای سلامتی آن شخص...)

به طور کلی دعا برای امام زمان از هر حیث آثار و برکات فراوانی دارد از جمله:
۱- نشانگر علاقه و محبت مسلمانان به ایشان است. اگر چه دوستی تمام ائمه معصومین بخشی از ایمان و شرط قبولی اعمال است، در عین حال دعا کردن در حق امام زمان(عج) موجب ازدیاد محبت آن حضرت در دل و در نتیجه موجب تقویت ایمان می گردد.
۲- اظهار تجدید عهد و پیمان با آن حضرت است و محتوای پیمان با آن حضرت را دین داری و شریعت محوری و تصمیم قلبی بر اطاعت امر امام(ع) و یاری رساندن او با نثار جان و مال تشکیل می دهد.
تجدید بیعت با آن حضرت(ع) کاری است که بعد از هر نماز از فرایض پنجگانه، یا در هر روز و یا در هر جمعه انجام می شود مستحب است.هر روز بعد از نماز صبح دعاهایی که مربوط به وجود مبارک امام عصر(عج) است خوانده شود.
دعای شریف «اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جمیع المؤمنین...» و نیز «دعای عهد» (مفاتیح الجنان، ص۸۹۱ و ۸۹۲) شاهدی برای این سخن است.
۳- سبب زنده نگه داشتن یاد امام غایب در دل منتظران می گردد. یاد امام زمان(عج) توجه به ارزش های دین و اصول اخلاقی را در دلها جوانه می زند و برعکس غفلت از یاد و خاطره امام یکی از دلایل عمده پژمردگی و سستی ارزش های الهی وانسانی در جوامع مسلمان است.
دلت گر که یک لحظه غافل نشیندخدنگ بلا بر دل دل نشیند
۴- کسی که سلامتی امام زمانش برایش مهم است، مسلما آزردن آن حضرت برایش سخت است در نتیجه دعا برای سلامتی آن حضرت، انسان را بر انجام کارهایی وامی دارد که موجب خشنودی آن حضرت و در نتیجه سبب رسیدن به مقام رضوان الهی می گردد.
۵- دعا بسیار مؤثر است و موجب فرج آن حضرت و نیز فرج و گشایش در زندگی مؤمنان می شود.
۶- موجب قرب الهی است. امام مهدی (عج) در خصوص زیارت آل یس می فرمایند: «هرگاه خواستید به وسیله ما به خداوند و به ما توجه کنید این زیارت را که از جانب خداوند انشاء شده است بخوانید» (مفاتیح الجنان، ص ۸۶۳).
این زیارت که از جهات مختلف، محتوایی عمیق دارد بسیار مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است. از جمله سلام هایی که در این زیارت ادا می شود، از ابتدا تا انتها، دعای برای سلامتی و تندرستی و بهروزی امام زمان(عج) است. «السلام علیک یا خلیفه الله و ناصر حقه... السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی الیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی ... السلام علیک بجوامع السلام...؛ سلام بر تو ای جانشین خدا و یاری کننده حق... درود و سلام بر تو هنگامی که بامداد و شام کنی، درود و تهیت الهی بر تو در شب که همه جا را فراگیرد و در روز، در وقتی که نور دهد (یعنی سلام بر تو در هر صبح و شام)...، درود بر تو درودی همه جانبه...».
برای مطالعه بیشنر در این زمینه: ر.ک:
۱.مهدویت (پیش از ظهور )،رحیم کارگر
۲.مکیال المکارم :موسوی اصفهانی
میهمان
خیلی خوب بود.ممنون انشاا... زودتر ان حضرت ظهور کند و جهان را پر از عدل و دادنماید.
پرسمان
ان شاءالله

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.