کتاب آیات شیطانی ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ - ۱۳۷۴ بازدید

کتاب آیات شیطانی رمانی تخیلی است که شخصیت های آن از تاریخ صدر اسلام اخذ شده است ؛ و درآن پیامبر اسلام ونزول وحی توسط جبرئیل به نحو توهین آمیزی مطرح می شود . در این رمان کارهای غیر اخلاقی به پیامبر (ص) و اصحابش نسبت داده می شود ؛ و نویسنده سعی دارد مخاطب را نسبت به نبوت پیامبر (ص) و نسبت به نزول وحی از جانب خدا دچار تردید کند ؛ وتاریخ اسلام را مخدوش جلوه دهد ؛ و قرآن را محصول الهامات شیطانی معرفی کند .

کتاب آیات شیطانی رمانی تخیلی است که شخصیت های آن از تاریخ صدر اسلام اخذ شده است ؛ و درآن پیامبر اسلام ونزول وحی توسط جبرئیل به نحو توهین آمیزی مطرح می شود . در این رمان کارهای غیر اخلاقی به پیامبر (ص) و اصحابش نسبت داده می شود ؛ و نویسنده سعی دارد مخاطب را نسبت به نبوت پیامبر (ص) و نسبت به نزول وحی از جانب خدا دچار تردید کند ؛ وتاریخ اسلام را مخدوش جلوه دهد ؛ و قرآن را محصول الهامات شیطانی معرفی کند .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.