کتاب درباره تشیع ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ - ۱۰۲۸ بازدید

مطالعه چه کتبی مارابه شناخت بیشتراز دین ومذهب(تشیع)وامیدارد؟

در خصوص آشنایی با مباحث دینی و اسلامی شما می توانید کتابهای تفسیر قرآن مثل تفسیر نمونه و المیزان را مطالعه کنید و همزمان از کتابهایی نظیر، در آمدی بر شیعه شناسی، علی ربّانی گلپایگانی، شیعه در اسلام، سیدمحمدحسین طباطبایی، این است شیعه، تحقیقی درباره شیعه، باقر شریف القرشی، باورهای شیعی، بازکاوی عقاید شیعه در منابع اهل سنت، نادعلی صالحی، تاریخ شیعه، محمدحسین مظفر، ترجمه سیدمحمدباقر حجتی استفاده نمایید.
کتابهای شهید مطهری بسیار مفید و در اولویت است از این رو کتابهای ایشان را که بر اساس موضوع فهرست شده ، برای شما ارائه می کنیم و در ادامه نیز از کتابهای دیگری در این باره ذکری به میان می آوریم.
الف) بخش سیره معصومین و بزرگان ( شامل کتابهاى: ۱- داستان راستان، ۲- سیرى در سیره نبوى(ص)، ۳- سیرى در سیره ائمّه اطهار علیهم السلام، ۴- جاذبه و دافعه على علیه السلام، ۵- حماسه حسینى، ۶- سیرى در نهج البلاغه،۷- پیامبر امّى)
ب) بخش گفتارها ( شامل کتابهاى ۸- ده گفتار، ۹- پانزده گفتار، ۱۰- بیست گفتار، ۱۱- حکمت ها و اندرزها) پ) بخش انسان شناسى ( شامل کتابهاى ۱۲- ولاءها و ولایت ها، ۱۳- امدادهاى غیبى در زندگى بشر، ۱۴- تکامل اجتماعى انسان، ۱۵- نبرد حقّ و باطل، ۱۶- فطرت)
ت) بخش اخلاقى تربیتى ( شامل کتابهاى ۱۷- آزادى معنوى، ۱۸- تعلیم و تربیت در اسلام، ۱۹- انسان کامل، ۲۰- عرفان حافظ، ۲۱- فلسفه اخلاق) ث) بخش زنان (شامل کتابهاى ۲۲- نظام حقوق زن در اسلام، ۲۳- مسأله حجاب، ۲۴- پاسخهاى استاد، ۲۵- اخلاق جنسی)
ج) بخش سیاسى اجتماعى (شامل کتابهاى ۲۶- اسلام و نیازهاى زمان، ۲۷- احیاى تفکر اسلامى، ۲۸- جهاد، ۲۹- قیام و انقلاب مهدى علیه السلام، ۳۰- پیرامون جمهورى اسلامى، ۳۱- پیرامون انقلاب اسلامی) چ) بخش تاریخ (شامل ۳۲ کتابهاى - نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر، ۳۳- خدمات متقابل اسلام و ایران، ۳۴- فلسفه تاریخ) ح) بخش جهان بینى (۳۵- شامل ۶ جلد مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى ) خ) بخش اصول عقاید (شامل کتابهاى ۳۶- توحید، ۳۷- عدل الهى، ۳۸- نبوت، ۳۹- ختم نبوت، ۴۰- خاتمیت، ۴۱- امامت و رهبرى، ۴۲- انسان و سرنوشت، ۴۳- معاد، ۴۴- علل گرایش به مادیگری) د) بخش تفسیر (۴۵- شامل دوره ۱۴ جلدى آشنایى با قرآن) ذ) بخش اقتصاد (شامل کتابهاى ۴۶- مسأله ربا و بانک، ۴۷- مسأله بیمه، ۴۸- نظرى به نظام اقتصادى اسلام) ر) بخش آشنایى با علوم اسلامى (شامل کلیات ۴۹- منطق و فلسفه، ۵۰- فقه و اصول فقه، ۵۱- کلام، عرفان و حکمت عملی) ز) بخش فلسفه (شامل کتابهاى ۵۲- اصول فلسفه و روش رئالیسم، ۵۳- شرح منظومه، ۵۴- مقالات فلسفى، ۵۵- درسهاى اسفار، ۵۶- مسأله شناخت، ۵۷- نقدى برمارکسیسم)
- اسلام شناسی
«اعتقادات»
درس هایى از اصول عقاید محمد محمدى رى شهرى اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۵ شهید مطهرى - علامه طباطبایى خداشناسى (مجموعه معارف قرآن) محمد تقى مصباح یزدى عدل الهى شهید مطهرى کتاب هایی در مبحث امامت، نبوت و قیامت: - آموزش عقاید، محمد تقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، درس بیست و یکم به بعد - معارف قرآن ( ۵ و ۴) راه و راهنماشناسی، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی - امامت در پرتو کتاب و سنت، مهدی سماوی، به نشر، مشهد - پیرامون وحی و رهبری، آیت الله جوادی آملی، الزهرا، قم - وحی و نبوت، شهید مرتضی مطهری، حکمت - وحی یا شعور مرموز، علامه طباطبایی - قرآن و آخرین پیامبر، آیت الله مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه
«امامت»
امامت و رهبرى/ شهید مطهرى رهبرى امت / جعفر سبحانى خدا و امامت / جعفر سبحانى امام شناسى / علامه طهرانى نقش ائمه در احیاى دین، ج ۱ – ۱۵/ علامه عسکرى حق جو و حق شناس (ترجمه المراقبات) علامه سید شرف الدین، ترجمه: امامى
«معاد»
زندگى جاوید یا حیات اخروى شهید مطهرى معاد شناسى علامه طهرانى معاد و جهان پس از مرگ ناصر مکارم شیرازى معاد در المیزان علامه طباطبایى، ترجمه: محمد تقى مصباح یزدى معاد یا آخرین سیر بشر یک بانوى ایرانى معاد یا بازگشت به سوی خدا ، استاد محمّد شجاعی
- شیعه شناسی
شناخت شیعه و سنی - ویژگی ها و دیدگاه های دو مکتب در اسلام، علامه سید مرتضی عسکری، ترجمه ع.م.سردار نیا - نقش ائمه(ع) در احیای دین، علامه سید مرتضی عسکری - شیعه در اسلام، علامه طباطبایی - شیعه چه می گوید، سراج انصاری
- آن گاه هدایت شدم یا راه یافته (ترجمه کتاب ثم اهتدیت از محمد تیجانی سماوی)، ترجمه عباس جلالی یا سید محمد جواد مهری همو، اهل سنت واقعى کیست؟، ترجمه: سید محمد جواد مهرى؛ - همو، از آگاهان بپرسید، ترجمه: سید محمد جواد مهرى
- شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، دارالکتب الاسلامیه - شیعه پاسخ می دهد، رضا حسینی نسب ـ معنویت تشیع، علامه طباطبایی - کلام شیعه، محمدرضا کاشفی - علی اصغر رضوانی، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات - علی ربانی گلپایگانی، درآمدی بر مذاهب کلام شیعه
- ب‍اوره‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌:
آی‍ی‍ن‌ ص‍ب‍ح‌/ م‍ح‍م‍د س‍ل‍طان‍ی‌. مشخصات نشر : ق‍م‌: پ‍ارس‍ای‍ان‌ ‫ ، ۱۳۸۲ - ولای‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ و س‍ن‍ت‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌)/ م‍رت‍ض‍ی‌ ع‍س‍ک‍ری‌. مشخصات نشر : ق‍م‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ اص‍ول‌‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۸۰ - ظه‍ور ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌: م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ پ‍رف‍س‍ور ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌. مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌:فقیه:موسسه خدمات فرهنگی- انتشاراتی الست ‫ ، ۱۳۴۵ - ب‍رآم‍دن‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ و ت‍ش‍ی‍ع‌/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ص‍در؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ زن‍دی‍ه‌، پ‍اورق‍ی‌ و ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار ش‍راره‌ مشخصات نشر : [ق‍م‌]: دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، طب‍ع‍ا ل‍م‍ذه‍ب‌
اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌)، ۱۳۸۱- آموزه‌های شیعه/تحقیق و تالیف حسین رجبی ؛ تهیه و تنظیم موسسه نجم‌الهدی. مشخصات نشر : قم: انتشارات حضرت عباس (علیه‌السلام)، ۱۳۸۴ - ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍رن‌
ه‍ش‍ت‍م‌،... گ‍زی‍ده‌ ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍رق‌ اس‍لام‍ی‌/ رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ مشخصات نشر : ق‍م‌: ان‍ص‍اری‍ان‌، ۱۳۷۱ - ت‍ش‍ی‍ع‌: س‍ی‍ری‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ی‍ع‌/ م‍ول‍ف‌ دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر س‍ع‍ی‍د م‍ح‍ب‍ی‌، ۱۳۷۳ - ‍ارای ش‍ی‍ع‍ه‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌. مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ ‫، ۱۳۶۸ - سیری در اندیشه‌ی اسلامی ۲ (نبوت، امامت، ولایت)/ناصر طرهانی‌نژاد. مشخصات نشر : خرم‌آباد: شاپورخواست، ۱۳۸۶ - ش‍ی‍ع‍ه‌ در اس‍لام‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌. مشخصات نشر : ق‍م‌ :
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر تبلیغات اس‍لام‍ی‌ ، مرکز انتشارات ‫، ۱۳۶۲ - اطلس شیعه/نویسنده رسول جعفریان. مشخصات نشر : ‫تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ‫ ۱۳۸۷
شناخت پیامبر(ص): فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم - سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری - سیره نبوی، مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات وزارت ارشاد - تاریخ پیامبر اسلام(ص)، محمد ابراهیم آیتی، دانشگاه تهران
- شناخت سیره ائمه(ع):
- سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع) قم - سیره معصومان، سید محسن امین، ترجمه علی حجتی کرمانی، سروش تهران - منتهی الامال، شیخ عباس قمی، هجرت قم - نگاهی به زندگی چهارده معصوم(ع)، محمد محمدی اشتهاردی، ناصر قم
- سیری در سیره ائمه اطهار(ع)، شهید مطهری، صدرا قم فروغ ابدیت ، دو جلد ، آیت الله جعفر سبحانی تاریخ تحلیلی اسلام، استاد رسول جعفریان تاریخ پیامبر اسلام - استادان ، مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی ، دکتر ابوالقاسم گرجی تاریخ اسلام، رسولی محلاتی
- تاریخ اسلام
تاریخ اسلامی را می توان به دو مرحله مطالعاتی تقسیم کرد :
۱. سیر در تاریخ اسلام:
- فروغ ابدیت ، سبحانی ، جعفر
- تاریخ اسلام (از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسلام)، مهدی پیشوایی، قم، دفتر نشر معارف،۱۳۸۳
- منتهی الآمال (حاج شیخ عباس قمی ) ۲ جلد ،اتشارات وحدت بخش ،۱۳۸۶
- تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی ،رسول جعفریان ،انتشارات انصاریان ،قم، ۱۳۸۵
- حماسه حسینی جلد ۱ و ۲ (شهید مطهری ره )
- خدمات متقابل اسلام و ایران (شهید مطهری ره )
- فلسفه تاریخ (۱- ۴) (شهید مطهری ره )
- سیرى در سیره ائمه اطهار علیهم السلام (شهید مطهری ره )
- نهضتهاى اسلامى درصد ساله اخیر(شهید مطهری ره )
- نقش دین در تحولات تاریخى (پانزده گفتار) (شهید مطهری ره )
- نقش حادثه کربلا در تحول تاریخ اسلامى (پانزده گفتار) (شهید مطهری ره )
- احیاى تفکر اسلامى (شهید مطهری ره )

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.