کدام رشته را انتخاب کنم؟ ۱۳۹۰/۱۰/۷ - ۷۷ بازدید

خوشحالیم شما مخاطب ما هستید امیدواریم راهنمای خوبی در رابطه با این موضوع برای شما باشیم.همانطور که شما نیز آگاه هستید انتخاب رشته مساله ای حساس و دقیق می باشد که باید با چشمانی باز و اطلاعاتی گسترده اقدام به آن نمایید. برای یک انتخاب خوب و مفید که بتواند نظر انسان را به خوبی تامین نماید دو اصل کلی وجود دارد.
خوشحالیم شما مخاطب ما هستید امیدواریم راهنمای خوبی در رابطه با این موضوع برای شما باشیم.همانطور که شما نیز آگاه هستید انتخاب رشته مساله ای حساس و دقیق می باشد که باید با چشمانی باز و اطلاعاتی گسترده اقدام به آن نمایید. برای یک انتخاب خوب و مفید که بتواند نظر انسان را به خوبی تامین نماید دو اصل کلی وجود دارد. اول آنکه باید تا آنجا که می توانید درباره رشته هایی که می تواند در انتخاب شما قرار گیرند به اندازه کافی اطلاعات بدست آورید و دوم مشورت کردن و ارزیابی هر یک از این رشته ها.در ادامه به معرفی مختصری از هر رشته می پردازیم و شما باید با شرایطی که دارید به انتخاب آنها بپردازید و در انتها به برخی نکات مهم در انتخاب رشته می پردازیم.
مدیریت پروژه
همانطور که می دانید کشور ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه بخش عمده ای از درآمد سالانه خود را در بخش اجرا و توسعه پروژه های عمرانی و زیر بنائی سرمایه گذاری می کند. در این ارتباط سالانه تعداد انبوهی پروژه در بخش های مختلف زیر بنائی، عمرانی، صنعتی و خدماتی تعریف و اجرا می شوند. اجرای موفق چنین حجمی از پروژه ها، نیازمند آگاهی بخش های مختلف سرمایه گذاری، کارفرمائی، مهندسی و همچنین سازندگان و پیمانکاران از دانش مدیریت پروژه می باشد.
دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مجموعه ای آموزشی مرکب از دروس نظری و کاربردی در زمینه مدیریت پروژهها بصورت عام و پروژه های ساختمانی و عمرانی بصورت خاص می باشد. فارغ التحصیلان این دوره ضمن آشنایی با اصول، مبانی و استاندارد های برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل پروژه و سایر مباحث نوین در زمینه مدیریت پروژه با کاربرد آنان در مراحل مختلف یک پروژه آشنا می شوند. بازار وسیع نیازهای صنعت ساخت کشور در زمینه مدیریت پروژه زمینه جذب فارغ التحصیلان این رشته در بازار کار خواهد بود.
با توجه به تقاضای بالای بازار صنعت ساخت و ساز به تخصص مدیریت پروژه و اینکه جمع کثیری از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با صنعت ساخت کشور از قبیل مهندسی معماری- عمران- تاسیسات، طراحی شهری و... در طول زندگی حرفه ای خود مواجه با کنترل ، اجرا و مدیریت پروژه های عمرانی می باشند. آگاهی و اطلاع از روشهای برنامه ریزی، کنترل و اجرای پروژه ها ضروری بوده و در کارائی آنها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.در این ارتباط، علاوه بر کارشناسان و مدیران فعال در بخش های مشاوره و پیمانکاری ، شاغلین و تصمیم گیرندگان بخش های اجرایی و برنامه ریزی کشور نیز نیازمند آشنایی با روشهای اداره پروژه های عمرانی در سطوح مختلف می باشند.
این رشته هدف خود را بر رفع احتیاجات صنعت ساخت کشور بطور کلی در زمینه های مدیریت پروژه، برنامه ریزی ساخت – امور اجرایی و اقتصادی استوار نموده است. مواردی از قبیل انتخاب سیستم های صحیح اجرای پروژه، امور اجرائی پروژه ها ، برنامه ریزی و اجرای طرحهای بزرگ مسکونی، عمران شهری و منطقه ای، نظارت کارگاهی و امور مربوط به مقررات و قوانین مدیریت پیمان از اینگونه اند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در یکی از مشاغل اجرایی، پژوهشی و آموزشی، در سازمان ها و نهادهای دولتی ،ارگانهای برنامه ریزی ، بنگاه های سرمایه گذاری، مهندسین مشاور، شرکت های پیمانکاری و غیره، تصدی مسئولیتهایی از قبیل کارشناس، سرپرست و مدیر واحدهای اجرایی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله برنامه ریزی را عهده دار گردند.
مهندسی صنایع
امروزه حیات اقتصادی سازمانها و موسسات تولیدی و خدمات در بازار رقابتی شدید جهانی به استفاده بهینه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسانی، ماشین آلات (شامل تجهیزات، لوازم جانبی، امکانات مورد نیاز شامل فضا و انرژی و ...)، منابع اطلاعاتی و منابع مالی طبقه بندی میشوند. ایجاد و نگهداری منابع یاد شده هزینه هایی را برای سازمان به دنبال دارد. هزینه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به کارگیری این منابع است. هر شرکت تولیدی یا خدماتی که بتواند هزینه های خود را به حداقل ممکن برساند و به بیانی دیگر توانایی استفاده بهینه از منابع را در تمام ارکان سازمانی خود ایجاد نماید یا حاشیه سود بیشتری به دست خواهد آورد و یا قادر خواهد بود که قیمتهای فروش خود را با حفظ حاشیه سود قبلی، کاهش دهد. این بدان معنی است که قدرت رقابتی موسسه مذکور در بازار افزایش مییابد. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی قدرت رقابتی شرط اساسی موفقیت در کسب و کار نوین محسوب میشود. در کنار این مسائل، توجه به نوآوریها و ارتقا کیفی محصولات و خدمات که از طریق تلاش برای یافتن طرحهای بهبود یافته و همچنین تحول در فرآیند کسب و کار نیز بقا و رشد موسسات را در پی خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و نیازمندیهای رسیدن به امور مذکور را با تکنیکهای مهندسی صنایع تطبیق دهیم مشاهده میشود که مهندسی صنایع ابزار لازم برای حصول اهداف سازمانی را بطور فراگیر و سیستماتیک فراهم میآورد و این نشانگر نقش و اهمیت بالای مهندسی صنایع بعنوان موتور محرک حرکت سازمانهای امروزی است.
زمینه های فعالیت مهندسی صنایع
با پیشرفت و تحول سریع علوم و فنون و پیچیدگیهای روز افزودن آن، بالطبع نظامهای تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته اند که در این میان اداره صحیح و مناسب این گونه واحدها مستلزم بکارگیری تکنیکهای علمی و پیشرفته جهت پیشبینی مدلسازی، برنامه ریزی، تأمین و تدارک، اجرا و نظارت و ارزیابی نتایج حاصله در راستای وظایف مدیریتی است. همانطوری که میدانیم فعالیت هر نظام اعم از تولیدی یا خدماتی با اتکا بر فناوری خاص آن امکان تداوم و استمرار دارد و صرفنظر از ماهیت فنی و صنعتی امر، فناوری دارای چهار جز اصلی یعنی شامل ۱- تجهیزات، امکانات تولیدی و خدماتی ۲- مدیریت و سازمان ۳- نیروی انسانی ۴- دانش فنی است. از آنجا که رشتههای مهندسی مرسوم نظیر مهندسی مکانیک، برق، ساختمان و ... بیشتر به ابعاد فنی صنعت (مورد ۱ و ۴) توجه دارند. در فرایند کسب و کار رقابتی به تنهایی پاسخگوی مسائل پیچیده خدمات مهندسی و مدیریتی مدرن امروزی که بصورت سیستماتیک تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باورهای انسانی را در چرخه حیات سیستمهای مورد توجه خود لحاظ نمی نمایند نیستند. لذا برای رفع چنین کمبودهایی در قرن حاضر بویژه طی چند دهه اخیر، رشته جدیدی تحت عنوان مهندسی صنایع با بهرهگیری از علوم ریاضی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و تکنیکها و فنون مهندسی بوجود آمده است. با توجه به مراتب فوق شاید مناسب بود این رشته با عنوان مهندسی مدیریت معرفی میشد، چرا که کاربردهای آن محدود به صنعت نیست و هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی با جنبه صنعتی یا خدماتی میتواند از فنون و تکنیکهای مهندسی صنایع بهرهگیرد. مبحث صرف منابع و حصول حد اکثر نتیجه از منابع مصروفی چیزی نیست که منحصر به صنعت یا بنگاه خاصی باشد و امروزه با توجه به کمبود ارتقاع سطح بهرهوری امری ضروری و حیاتی محسوب میشود که نشانگر بستر گسترده برای فعالیتهای مهندسی صنایع نفتی میشود . مهندسی صنایع در حرفه ها و مشاغلی همچون، بانکداری، خدمات مشاورهای، صنعت بیمه، شرکتهای هواپیمایی، کشتیرانی، بیمارستانها، کارخانجات، کشت و صنعت، خدمات شهری، استادیومهای ورزشی و یا هر مکان دیگری که نیاز به برنامه ریزی، هدایت و مدیریت و ارتقا بهره وری میباشد کاربرد دارد.
آنچه که درادامه خواهد آمد عوامل موثر در یک انتخاب رشته می باشد.مطمئنا تمام انسان ها اغلب با شروع رشد و بالندگی ، دو نوع هدف را دنبال می کنند .
۱- هدف فردی :که شامل امیال و آرزوهای فرد می باشد
۲- هدف اجتماعی و آرمان گرایانه : که در برگیرنده رشد و شکوفایی جامعه و خدمت به مردم است.
فرد موفق کسی است که بتواندطوری این دو هدف (فردی ـ اجتماعی) را ادغام کند که در نهایت نتیجه ای رضایت بخش به دست آید.این جاست که اهمیّت بحث مشاوره تحصیلی ـ شغلی با توجه به اینکه تحصیلات، اساس و پایه اشتغال هر فرد در آینده اوست، خود را نشان می دهد.
در واقع عقیده ما بر این است که اگر فرد امکان این را نداشته باشد که با اطلاعات صحیح و دقیق، دست به انتخاب رشته بزند، بدین معناست که نمی تواند در آینده، شغل مناسبی داشته باشد .زیرا چنین فردی که نتوانسته شغل مناسبی برای خود انتخاب کنددر هدف اوّل (فردی) ضربه دیده و در ادامه، هدف دوم او (اجتماعی و آرمانی) نیز به مخاطره می افتد. لذا هرفردی باید برای اجتناب از آسیب های روانی و مادّی انتخاب نادرست رشته تحصیلی وبدنبال آن آینده شغلی خود ، با رعایت یکسری موازین و اطلاعات دست به انتخاب رشته بزند؛زیرا در مراکز مشاوره به صورت تجربی دیده شده که افراد متعددی با شکایت از افسردگی مراجعه کرده اند ولی پس از بررسی ریشه ها و علل افسردگی ایشان پی برده شده که این شخص با داشتن تحصیلات عالی و شغل به ظاهر مناسب، دچار نوعی رکود ، سردرگمی شده و همین امر در دراز مدت باعث افسردگی وی شده فقط به این دلیل که به آن رشته و به آن شغل، علاقه نداشته است.
در انتخاب یک رشته تحصیلی عوامل متعددی می تواند دخیل باشد که برخی از آنها شخصی تر می باشند و ما سعی می کنیم که به برخی از عوامل عام بپردازیم:
۱- میزان اهمیت یک رشته: برخی از رشته ها به دلایل استراتژیک، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... از اهمیت بیشتری برخوردارند.
۲- نیاز جامعه به یک رشته خاص: درحال حاضر علوم انسانی در ایران چندان مورد توجه نبوده و اکثرا جوانانی که نمی‌توانستهاند در علوم فنی و پزشکی تحصیل کنند وارد این رشته ها شدهاند. علاوه براین، این علوم باید بومی شوند و بومی شدن در این رشته ها مهمتر و ضروری تر از علوم فنی و پزشکی است. این مسئله مورد تأکید مقام معظم رهبری و سایر افراد و مسوولین دلسوز کشور نیز است و نیاز زیادی نیز در جامعه به انها احساس میشود.
۳- میزان استعداد: در شرایط فعلی با توجه به کثرت حضور جوانانی مانند شما در رشتههای مختلف، به فاکتور استعداد بیشتر باید توجه داشت. اگر در زمینه ای استعداد کسب تحصیل نداریم، هر چند آن رشته با اهمیت باشد و جامعه به آن رشته تحصیلی نیاز داشته باشد، وجود ما در ان رشته اگر زیانبار نباشد سودی نخواهد رساند.
۴- میزان علاقه: از میان عوامل مطرح، اساسى ترین عامل، انگیزه شخصى و رغبت است. لذا بر پایه رغبت و علاقه رشته تحصیلى خود را انتخاب کنید و بدانید که اگر علاقه شما بر اساس شناخت باشد تمام ناملایمات در برابر شما هموار خواهد شد. بسیارند افرادی که در رشته‌ای چندین سال درس خوانده و حتی تا مقطع دکترا نیز پیش رفتهاند، اما چون آن رشته، مورد علاقه آنها نبوده است، فقط برای مدرک یا رفع امور مادی به آن نگاه کردهاند و در نتیجه هیچ گونه نوآوری در آن زمینه نداشتهاند.
۵- جنسیت فرد: برخی از رشته ها تناسب عرفی یا شرعی یا فرهنگی و یا جسمی با آقایان یا خانم ها دارد که دراین صورت وارد نشدن به رشته تحصیلی مناسب جنس مخالف کار بهتری می باشد.
۶- حساسیت خانواده: گاهی اوقات در برخی از خانواده ها عرف خاصی حاکم می باشد که افراد خانواده( خصوصا پدر یا مادر) ملزم به رعایت آن می باشند. در این صورت بهتر است که نظر آنها نیز تامین شود.
با توجه به مطالب بالا به چند نکته اشاره می نماییم.
نکته۱- در انتخاب رشته حتما به علاقه و توانمندی خود توجه نمایید. سعی کنید اطلاعات خود را درباره رشته‌ها افزایش دهید، رغبت و علاقه خود را به رشته‌ها مشخص کنید، توان خود را ارزیابی کنید، و آن‌گاه در این باره اقدام نمایید.
نکته۲- اگر توانسته اید از بین رشته های موجود یکی را انتخاب نمایید در حقیقت توانسته اید خودتان را ارزیابی کنید و می توانید زمینه ها و توانمندیهای خود را بدانید و شناسایی کنید بنابراین استعداد خود را شناخته اید .
نکته ۳- بعد از انتخاب یک رشته لازم است دوباره علاقه خود را مورد ارزیابی قرار دهید یعنی علل انتخاب این رشته را برای خود فهرست نمایید و ببینید آیا تنها راه رسیدن به هدف شما همین رشته است و یا اینکه از طریق رشته های دیگر هم قابل دسترسی می باشد.توجه نمایید در انتخاب این رشته نباید دغدغه خاطری باشد و با اطمینان انتخاب نمایید.
نکته ۴- گاهی افراد ادامه تحصیل را به عنوان یک زمینه کاری و شغلی می دانند که در این صورت باید ملاحظه کنید چه رشته و زمینه ای در محل سکونتان زمینه شغلی بیشتری دارد. لذا باید در انتخاب رشته به احتمال جذب در یک محیط کاری واشتغال در جایی مناسب متناسب با وضعیت شما و ملاک هایی که برایتان مهم توجه نمایید.
نکته ۵- رضایت خانواده را در نظر بگیرید.شما که سعی می کنید به دیگران اهمیت بدهید نباید بدون رضایت والدین و خانواده اقدام به انتخاب رشته کنید، به نظر می رسد در اولین گام و قبل از هر چیز دیگری به سراغ خانواده رفته تا بتوانید از راهنمایی آنها هم استفاده نمایید.
نکته۶- برای از بین بردن احساس شک و تردید لازم است با دیگران در مورد انتخاب رشته مشورت بیشتری انجام دهید.هر چقدر مشورت شما با آنها بیشتر باشد دو دلی و تردید در آینده هم بیشتر برطرف می شود.باز شدن زوایای مبهم یک رشته در تصمیم گیری درست به شما کمک زیادی می نماید.
نکته۷- در نهایت اگر به یک رشته مشخصی رسیدید برای کسب اطلاعات بیشتر به کسانیکه در این رشته تحصیل نموده اند و مدارک بالایی را کسب نموده اند ارتباط برقرار نمایید و اطلاعات بیشتری را کسب نمایید و با آگاهی تمام به انتخاب این رشته اقدام نمایید.
نویسنده:حامد محقق زاده

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام ببخشید من تیز هوشان هستم الان موندم چه رشته ای انتخاب کنم دکترا را خیلی دوست دارم ولی موسیقی رو بیشتر نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم میشه راهنماییم کنین؟
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
من دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی هستم نمیدونم برا ارشد چه گرایشی از مدیریت رو بخونم؟
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سطح علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران چجوری هست اگه کسی میدونه بگه
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام من ۱۵سالمه وامسال انتخاب رشته دارم اکثرا میگن فنی حرفه ای بازارکاربهتری داره ولی خانوادم میگن برو تجربی وازین حرفا.خودم به کامپیوتر ومعماری علاقه دارم معدلم ۱۹هست واسه همین معلمام میگن درست خوبه حیفه بری فنی واقعا نمیدونم چیکار کنم گیج موندم لطفا راهنماییم کنید زود جواب بدید ممنون
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
من ۱۵سالمه وبأید سال دیگه بایدانتخاب رشته کنم ومن علاقه ی خیلی زیادی به کامپیوتر دارم می خواستم بدونم چه رشته ای باید برم تا دانشجوی کامپیوتر بشم
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
با سلام و خسته نباشید
من چهارم ریاضی هستم و به تعمیرات خودرو های مختلف و کلا شغل مکانیکی و تعمیراتی علاقه زیادی دارم
خواستم بدونم چه رشته ای و چه گرایشی وجود داره که در اینده بتونم یه مکانیک حرفه ای شم؟؟
لطفا جواب بدین بخدا خیلی تحقیق کردم ولی به نتیجه چندانی نرسیدم. پیشاپیش از همکاریتون ممنون
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام خسته نباشید من کارشناسی ژنتیک دارم برا ارشد چه رشته ای بخونم که بازار کار خوبی داشته باشه؟
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
با سلام من فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع هستم خواستم بپرسم برای ارشد رشته mba را انتخاب کنم بهتره یا حسابداری؟بازار کار برای کدام رشته بهتره؟
میهمان
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://moshavereh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.
میهمان
سلام من میخوام رشته ی دندانپزشکی بخونم ولی نمیدونم کدوم از رشتهاشو بخونم لطفا راهنمایی کنید
میهمان
با سلام و سپاس از سایت خوبتووون.... من با مدرک مهندسی مدیریت پروژه فارغ التحصیل شدم. الان مرددم واسه ارشد چی بخونم؟عمران بخونم یا مجموعه مدیریت؟ بازار کارش واسم خیلی مهمه لطفا راهنماییم کنین... با سپاس فراوان.
میهمان
سلام وقتتون بخیر.من سیامک فارغ التحصیل مهندسی صنایع از یزد هستم.میخواستم یه مشورتی باهاتون بکنم.من خودم به کارهای ساختمانی حالا یه کم بیشتر بخش طراحیش علاقه دارم حتی منابع ارشد معماری رو هم گرفتم واسه اسکیسش هم تمرین ولی اوضاع مالیم زیاد خوب نیست که خرج کلاساش کنم.من میدونم صنایع هم یه بخشی به نام کنترل پروژه داره که کارای زمان بندی ساختمانیه من واسه کار آموزی تو محیط کارگاهش بودم و بدم نیومد.ولی این که میگن صنایع به یه رشته دیگه هم وابسته است خیلی بده بدتر از این اینه که میگن خیلی آسونه و گلابیه.من یه نیم نگاهی هم به مدیریت پروژه داشتم.از رشته صنایع هم بیزار نیستم.ولی هدفم اینه یه کار مشکل رو انجام بدم و توی محوطه کارگاهی باشه کارم و بعدا خودم شرکت مستقل بتونم داشته باشم.به نظرتون کدوم رشته رو انتخاب کنم؟صنایع با گرایش کنترل پروژه یا معماری یا مدیریت پروژه که رشته جدیدیه.با توجه به هدفم.واقعا ممنون از سایت خوبتون
میهمان
سلام وقتتون.من سیامک هستم از یزد فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از پیام نور.واقعیت من به کارهای ساختمانی مخصوصا طراحی علاقه دارم.از طرفی هیچ کدوم از دور و بری هام رو ندیدم که لیسانسش صنایع باشه فوقش هم صنایع باشه خیلیا میگن صنایع وابسته به رشته دیگه اس.رشته معماری هم که میگن تا کارشناسیش رو نگذرونی واسه ارشد حق امضا تعلق نمیگیره البته این موضوع چیز زیاد مهمی نیست.حالا میخواستم یه سوال بپرسم.کنکور امسال افتاده اردیبهشت،واسه صنایع خوندن مشکلی ندارم فقط میترسم موفق نشم و باید منابعش رو تهیه کنم.واسه معماری خوندن هم همینطور ولی منابعش رو دارم فقط میترسم موفق نشم.حتی مدیریت پروژه میتونم نیم نگاهی داشته باشم.اگه راهنماییم کنید که کدومو انتخاب کنم ممنون میشم.گفتم به کارهای ساختمانی و کارگاهی علاقه دارم.واسه کنترل پروژه صنایع یه مدت کار آموزی دیدم خوشم اومد.فقط بین این دو رشته موندم.کدومش احتمال موفقیتم بیشتره؟من الان تو مرحله مشورتم که گفتم اینو با شما در میان بگذارم.ممنون از سایت خوبتون.
میهمان
سلام دوستان من رتبه ۴۰۵۰۱تجربی با سهمیه منطقه ۳ اوردم حالا از شما در مورد نحوه انتخاب رشته راهنمایی میخوام یعنی چه رشته ای برم بهتره؟؟؟؟/
میهمان
سلام من لیسانس زیست گیاهی خوندم حالا واسه کارشناسی ارشد نمیدونم چی بخونم که بازار کارخوبی داشته باشه لطفا راهنمایی کنید باتشکر
میهمان
با سلام خدمت شما. من ۱۵ سالمه و اول دبیرستان میخونم و باید برای سال بعد انتخاب رشته کنم. اما نمیدونم چه رشته ای را انتخاب کنم که هم به دردم بخورد و هم بازار کار خوبی داشته باشد. از طرفی به ریاضی و فیزیک خیلی علاقه دارم اما از شیمی و علوم زیست متنفرم. در ضمن ادمی هستم که اگر تصمیمی بگیرم ان را عملی خواهم کرد. بخواهم
میهمان
سلام دوست عزیز من هم سن خودتم من می خوام برم رشته مکانیک خودرو*به نظر من برو ریاضی چون وقتی علاقه داشته باشی می تونی به جاهای خوبی برسی و مطمئنم موفق خواهی شد*اینو به عنوان یه دوست از من قبول کن*امیوارم همیشه موفق و سر بلند باشی*******
میهمان
باسلام من یه خانمم که لیسانس مهندسی کشاورزی باگرایش آب وخاک دارم وهمینطورکه میدونین برآقایون بازارکاری نداره چه برسه به خانمها مایل به ادامه تحصیلم ومعدلم ۱۷/۲۳ازدانشگاه پیام نوره لطفاراهنماییم کنید ارشدچی بخونم که بازارکارخوبی داشته باشه و رشته سخت وخیلی بی ارتباطی بارشتم نباشه متشکرم ازراهنماییتون
میهمان
سلام من ۱۴سالمه و امسال که بیاد سال سوم راهنمایی ام . و باید تعیین رشته کنم . من از زیست خیلی خوشم میاد ولی از فیزیک و شیمی اصلا از طرفی نظم درس خوندم بهم ریخته و همیشه در دقیقه ی نود درس می خونم میدونم که اینکارم خیلی اشتباهه ولی من عادت کردم . سال بعد باید برای نمونه دولتی بخونم و من با این وظع درس خوندن خیلی می ترسم . امسال معدل نوبت اولم ۲۰بود ولی همه ی امتحانامو توی شب امتحان خوندم . لطفا کمکم کنید تا برنامه ریزی درستی داشته باشم و بتونم این عادت ها رو ترک کنم
ممنون
میهمان
سلام پسر چهارده ساله که چند,سال دیگه انتخاب رشته دارم دوستان میگن برو فنه یه حرفه ای اد بگیر تو اینده یه در امدی داشته باشی ولی خانواده میگن برو درس بخون ودکتر مهندسی,چیزی,بشو من نمیدونم به چه رشته ای بیشتر علاقه دارم هوشمم متوسطه میخوام یه رشته ای,برم که در اینده
به دردم بخوره
میهمان
سلام من معدلم۱۸.۶۷شد.چ رشته ای برم بهتره؟؟؟؟؟
میهمان
سلام من سال اول دبیرستان هستم در انتخاب رشته ام بین دو رشته ی نقشه کشی صنعتی و معماری دودل هستم!کدوم بازار کار بهتری برای خانم داره؟
میهمان
با سلام من با داشتن لیسانس زبان (علوم انسانی)، میتونم ارشد برای مهندسی کامپیوتر شرکت کنم؟
میهمان
سلام من دانشجوی کارشناسی رشته فیزیک هستم ولی مایل به تغییر رشتم تو مقطع ارشدم.ولی راستش نمیدونم کدوم گرایش بهتره و بازار شغلی خوبی داره.یه مدت فکر برقو داشتم ولی گفتن این رشته برای دخترا بازار نداره و این حرفا بعد معماری که اونم الان میبینم همه معماری میخونن.یه چیز دیگه هم اینه که از تغییر به این بزرگی میترسم.لطفا راهنماییم کنین.
میهمان
با سلام من درحال گرفتن کارشناسی ساخت وتولید هستم و حالا برای ارشد به نظر شما اگه گرایش طراحی کاربردی برم موفق خواهم بود؟ چه توی قبول شدن؟چه توی درسای ارشد؟و چه برا کار پیدا کردن؟ممنون
میهمان
سلام من لیسانس ریاضی دارم از دانشگاه پیام نور به نظرتون میتونم برای ارشد یکی از گرایشهای رشته مدیریت را انتخاب کنم؟ کدوم گرایش برای من بهتره؟؟؟
میهمان
سلام و خسته نباشید
من ۱۷ سالمه و سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی درس میخونم
برای انتخاب رشته ی دانشگاهم کاملا گیج شدم یکی از مهم ترین تصمیمات زندگیم انتخاب رشته ام هسته اما من نمیدونم چی باید بخونم از کارهای عملی و معادلاتی و حل کردنی خیلی خوشم میاد
لطفا یکم راهنماییم کنید با تشکر
میهمان
من اخر گیج شدم که ایارشته ی ادبیات خوبه یا نه چون من الان سوم راهنمایی هستم و توی ادب
میهمان
باسلام من بینسه تا رشته موندم و همه رو دوست دارم معلمی/پزشک عمومی/دندان پزشک . ولی مشکل من این است که اگر دندان پزشکشوم من اصلا وابدا دل و جرات امپول زدن و اینارو ندارم حتی وقتی بهش فک میکنم حالم بد میشه میخواستم ببینم ایا ممکنه این حس از بین بره . اصلا کدوم بهتره ؟؟؟؟؟؟
میهمان
سلام و خسته نباشید. پدر من به تازگی بازنشسته شده و ۵۳ سال سن دارد تصمیم دارد در اوقات فراغت خودبه دانشگاه رود اما بدرستی نمیتوانم راهنمایی اش کنم که چه رشته ای انتخاب کند... خودش نظرش این است که حقوق بخوند اما شنیده ام که برای ازمون کانون وکلا محدودیت سنی وجود دارد... لطفا راهنمایی ام کنید
میهمان
با سلام من دیپلم انسانی هستم لیسانس حسابداری دارم می خواستم ببینم برای ارشد کدوم رشته مدیریت رو برا ازمون انتخاب کنم بهتره یا همین حسابداریو ادامه بدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
میهمان
من کارشناس زیست جانوری هستم میخوام در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدهم ولی با صحبتهایی که از گوشه وکنار میشنوم گرایشهای رشته زیست بازار کار ندارند به نظر شما چه رشته ای را برگذینم که دارای بازار کار خوبی باشد ممنون میشم که پاسخ من را در اسرع وقت بدهید باتشکر

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.