گدایی بدون نیاز ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۵۴۶ بازدید

سلام فردی باعدم احتیاج گدای میکند۱ازجهت تکلیفی آیامرتکب حرام شده۲ازجهت وضعی مالک این پولهامیشود؟اگرنمیشودباآنهاچه کند?

گدایی کردن بدون نیاز حرام است و اگر از وجوه صدقات واجب مثل کفارات و مظالم و ....به او داده شده است باید به صاحبانش برگرداند و یا با مجتهد در میان بگذارد .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.