گرایش به اهل سنت ۱۳۹۰/۷/۱۶ - ۱۱۷ بازدید

اوّلاً چنین سخنی را با یقین نمی توان گفت. چون آماری قطعی و معتبر در این باره ارائه نشده یا لاقالّ ما ندیدیم. ثانیاً تعداد اهل سنّت زیاد و تبلیغشان نیز به همان اندازه زیاد می باشد. ثالثاً اگر تعداد تازه مسلمانهای شیعه از تازه مسلمانهای سنّی اکثریّت مطلق نداشته باشد اکثریّت نسبی یقیناً دارد. یعنی به نسبت شیعه و سنّی اگر نگاه کنیم ، نسبت تازه مسلمانهای شیعه اکثریّت خواهد داشت. مثلاً اگر از هر ده مسلمان مادرزاد یکی شیعه باشد، و از هر ده تازه مسلمان دو تا شیعه شوند ، اکثریّت نسبی تازه مسلمانهای شیعه بیشتر خواهد بود.

اوّلاً چنین سخنی را با یقین نمی توان گفت. چون آماری قطعی و معتبر در این باره ارائه نشده یا لاقالّ ما ندیدیم. ثانیاً تعداد اهل سنّت زیاد و تبلیغشان نیز به همان اندازه زیاد می باشد. ثالثاً اگر تعداد تازه مسلمانهای شیعه از تازه مسلمانهای سنّی اکثریّت مطلق نداشته باشد اکثریّت نسبی یقیناً دارد. یعنی به نسبت شیعه و سنّی اگر نگاه کنیم ، نسبت تازه مسلمانهای شیعه اکثریّت خواهد داشت. مثلاً اگر از هر ده مسلمان مادرزاد یکی شیعه باشد، و از هر ده تازه مسلمان دو تا شیعه شوند ، اکثریّت نسبی تازه مسلمانهای شیعه بیشتر خواهد بود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.