گزارش سایت وزارت اطلاعات از آرمان ‌ها و دست آوردهای انقلاب اسلامی ۱۳۹۱/۹/۲۶

آرمان ها، همان اهداف سلبی و ایجابی انقلابند که مردم به منظور دست یابی به آن ها علیه رژیم پهلوی شوریده و تا سرنگونی آن از پای ننشستند ودست آوردهای انقلاب نیز آرمان هایی هستند که تحقق یافته اند.
vezarat+etelaat.jpg آرمان ها، همان اهداف سلبی و ایجابی انقلابند که مردم به منظور دست یابی به آن ها علیه رژیم پهلوی شوریده و تا سرنگونی آن از پای ننشستند ودست آوردهای انقلاب نیز آرمان هایی هستند که تحقق یافته اند. این آرمان ها در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را می توان از خلال شعارهای مردم در دوران پیروزی و پیام های رهبران سیاسی و فکری به خصوص رهبری منحصر به فرد امام خمینی (ره) با استفاده از روش تحلیل محتوا بدست آورد و برای نمونه بیست پنج عنوان از این ارمان ها را در حوزه فرهنگی و اجتماعی را بر شمردیم و سپس در قسمت دوم مقاله هفده عنوان از آرمان های اقتصادی را بازگو کردیم و متعاقب آن توجه شما خوانندگان محترم را به دست اوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های فرهنگ ،سیاست و اقتصاد جلب نمودیم و اکنون در این قسمت قصد داریم اشاره ایی به دست آوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داشته باشیم.الف. دست آورد های فرهنگی و اجتماعی
۱- به وجود آمدن محیطی مناسب جهت رشد کمالات اخلاقی و انسانی و بازگشت به خویشتن.
۲- زدودن مظاهر فساد ـ مانند عشرت کده  ها و مشروب فروشی ها ـ از عرصه ی جامعه.
۳- ارتقای نسبی سطح آگاهی  های عمومی و روحیه ی تحقیق.
۴- مبارزه با بی سوادی، که با موفقیت بی سابقه ایی همراه بوده است.
۵- تأمین امنیت اجتماعی و قضایی و برقراری حقوق مساوی برای مردم.
۶-  ایجاد روحیه وحدت و برادری.
۷- رواج ادبیات انقلابی دینی.
۸- افزایش و رشد مطبوعات و نشریات و وسایل ارتباط جمعی و تکثر انتشار آرا و نظریات از طریق رسانه های عمومی؛ از جمله حضور فعال در حوزه مجازی و ماهواره ای و هم چنین اجرای طرح موفق افزایش رسانه های صوتی و تصویری اسلامی ( صدا و سیما) در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در حوزه ها
۹- اسلامی کردن مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی و سیاسی.
۱۰- احیای تفکر دینی، تحول در ارزش  های اجتماعی و احیای مفاهیمی مانند جهاد، هجرت، شهادت، ایثار، اخلاص و حج سیاسی.
۱۱- هماهنگی بین تعهد و تخصص و دیانت و روشنفکری.
۱۲- هم کاری متقابل حوزه و دانشگاه.
۱۳- افزایش ظرفیت دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و حوزه  های علمیه.
۱۴- مردمی شدن قوای مسلح و  ایجاد و سازماندهی نیروی بسیج مردمی.
۱۵- معرفی الگوی زن مسلمان؛ انقلاب اسلامی با فراهم ساختن زمینه های تشکیل جشنواره  های مختلف بانوان، مطبوعات ویژه ی زنان، تأسیس جمعیت  ها و تشکل های مربوطه، فدراسیون ورزشی بانوان و شرکت آنان در صحنه  های سیاسی و اجتماعی از جمله کاندیداتوری آن ها برای مجلس شورای اسلامی و شورا های شهر و روستا، الگویی نوین از زن مسلمان در عصر حاضر ترسیم و تبلیغات منفی علیه اسلام مانند محرومیت زنان از شرکت در فعالیت های اجتماعی و ورزشی را خنثی کرد.
۱۶- خود باوری فرهنگی در کشور های اسلامی و جهان سوم؛ انقلاب اسلامی  ایران بر اساس اصل نه شرقی نه غربی، الگوی فرهنگی جدیدی برای مسلمانان و مستضعفان جهان به ارمغان آورد.
اندیشمندانی که بالندگی تفکرات اسلامی خود را با کمونیسم و سوسیالیسم یا لیبرالیسم غربی سازگار می دیدند، اینک به تفکر اسلامی رهنمون شده اند.گرایش عمومی به مذهب در جهان با انقلاب اسلامی ارتباط و پیوند واقعی دارد.
۱۷- تأثیر بر نظریات علوم اجتماعی و تئوری پردازان انقلاب؛ انقلاب اسلامی ایران تأثیر «ایدئولوژی » بر تحولات سیاسی و اجتماعی را به خوبی به تصویر کشید و تئوری پردازان انقلاب، مانند اسکاچ پل ، احمد اعجاز، حمزه علوی و جان فورن و میشل فوکو یاما را تحت تأثیر خود قرار داد.
اینان از بعد نفی و اثبات متاثر از تاثیر انقلاب اسلامی داد سخن نموده و به تجزیه و تحلیل انقلاب اسلامی ایران و تاثیرات آن در تحولات جوامع به خصوص در اواخر قرن بیست نظریاتی را بیان داشته اند.ب. دست آورد های سیاسی
مهم ترین  این دست آوردها عبارتند از:
۱- براندازی حکومت شاهنشاهی و رفع ستم از ملت ایران؛ شاه می کوشید با تکیه بر پول نفت، ارتش ۷۰۰ هزار نفری، دستگاه  های امنیتی ـ همانند ساواک ـ و بهره مندی از حمایت بی دریغ بیگانگان بالأخص امریکا، حاکمیت رژیم را مقتدر نشان دهد و تصور تزلزل و سقوط آن را از اذ هان بزداید. درعین حال اراده ی الهی بر آن قرار گرفت که مردم کوچه و بازار بدون آن که به سلاح های مدرن مسلح باشند،با تکیه به قوانین الهی و اسلامی و پیروی از روحانیت معظم و تحت فرامین بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) به سلطه ی رژیم شاهنشاهی بر کشور پایان دهند.
۲- استقرار نظام جمهوری اسلامی؛ پیروزی انقلاب اسلامی خواسته عمومی در زمینه تشکیل جمهوری اسلامی را محقق نمود. لفظ جمهوری به قالب حکومت و لفظ اسلامی به محتوای آن اشاره دارد. از دیدگاه امام خمینی (ره) چون حکومت جمهوری ناظر به نظام معرفتی خاصی نیست، با نظام اسلامی و نظریه ی ولایت فقیه قابل جمع به نظر می رسد. دو مورد از مهم ترین تغییرات کلی در اصول و جهت گیری  های  این نظام عبارت است از شکل گیری نظام مبتنی بر ولایت فقیه و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خویش، از طریق استقرار آزادی های سیاسی و انتخابات عمومی در جامعه.
۳-استقرار واقعی نظام شورایی :در حکومت طاغوت استبداد شاهنشاهی برای سرپوشی به خودگامگی ها و حکومت دیکتاتور مابانه خود اقدام به راه اندازی خیمه شب بازی هایی به اسم انتخابات در عرصه های مجلس شورای ملی و شوراهای شهری می داد و با انتصاب افرادی خود فروخته به این مجالس ژست حضور مردم در سرنوشت خودشان را می گرفت. در حالی که تمام کسانی که دارای اندک درک سیاسی بودند به خوبی می دانستند آن چه شاه آن را انتخابات می نامید چیزی جز یک خیمه شب بازی برای فریب افکار عمومی دنیا نیست. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران و درعمر سی و چند ساله این انقلاب کبیر به طور متوسط سالانه شاهد برگزاری یک انتخابات بزرگ در سطح کشور تا دورترین نقاط این مرز و بوم هستیم و حضور میلیونی مردم و مشارکت بالای ۶۰ الی ۸۰ درصدی مردم در هریک از این انتخابات بیانگر مردمی بودن انقلاب بوده که این بزرگ ترین دست آورد انقلاب در حوزه مشارکت و حضور مردم در صحنه سیاسی قلمداد می شود.
۴- شناسایی خادمین از خائنین: فراز و فرودهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب گردید ، مردم عزیز ایران به پیروی از رهبر کبیر انقلاب (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی ) به خوبی شاهد باشند که کدام یک از جریانات و شخصیت های سیاسی به این کشور و انقلاب و مردمش وفادار بوده و راه خدمت و خدمت گذاری به مردم را برگزیده اند و کدامیک راه خیانت و انحراف و سر سپردگی به دشمنان انقلاب و مردم را در پیش گرفته است. فراز و فرودهایی همچون ترورهای منافقین ، خیانت گروهک ها و شخصیت های سیاسی و فتنه های سال های ۷۸ و ۸۸ به خوبی خادمین را از خائنین برای مردم ایران آشکار نمود.


ادامه دارد...


منبع:
http://vaja.ir/Public/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=۶۱e۶a۶۳۳-۹۶۹۵-۴b۲۹-۹۵bc-ce۴۵ddc۷۶۷a۹&WebPartID=aed۲a۱۹d-e۱fc-۴۵۴۴-۹cc۶-۵۱۲۹۸edfb۵۲۵&CategoryID=۳۵fd۲۰۵a-۵۹۷a-۴f۸e-۹c۸۸-e۳cd۱۹f۹۰۹۲۸

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.