گفتار و عمل ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ - ۶۱۳ بازدید

چرا گفتار و اعمال آدمی با هم مطابقت ندارد و راه حل آن چیست؟

علت اصلی ناهماهنگی میان قول و عمل رسوخ نکردن اعتقاد و باور درجان آدمی و ایمان نداشتن به این اعتقادات است . گفتار و قول انسان ترجمان باور و اعتقاد او است و میزان تعهد و پایبندی انسان به سخن و گفتارش ، بستگی به میزان رسوخ و نفوذ باورهای او در جان و روحش دارد . هر چه ایمان انسان به اعتقاداتش بیش تر باشد ، عمل به آن ها در صحنه زندگی اش بیش تر خواهد بود و برخلاف آن رفتار کردن کم تر . گاه دیده شده است که برخی انسان ها علیرغم باور داشتن چیزی و اعتقاد به آن درعمل به آن پایبند نیستند و حتی بر خلاف آن رفتار می کنند . قرآن کریم در مورد قوم فرعون می فرماید : {وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم }یعنی آنها با وجود یقین داشتن به آیات الهی و باور داشتن آنها، آن ایات را انکار کردند . دلیل این امر این ا ست که درجه ایمان و باور نسبت به این موضوع ضعیف است و چنین ایمانی در برابر سیل بی امان خود خواهی و منفعت طلبی نمی تواند مقاومت کند و به ناچار تسلیم می شود و بر طبق خواهش و منافع خود و بر خلاف اعتقاد خود رفتار می نماید . ایمان و باور در برخی افراد گاه به اندازه ای اوج میگیرد و ریشه در جانشان می دواند که هرگز نمی توانند ذره ای بر خلاف آن رفتار کنند و حتی در یک مورد آن را زیر پا بگذارند . پس راه حل این مشکل، تعمیق اعتقاد و باور و ریشه دار کردن ایمان و بالا بردن درجه و میزان آن است به گونه ای که ایمان استوار و مستقر در برابر همه ی تمایلات و خواهش های ناروا و بی جا چون سدی محکم ایستادگی نماید و از اصول و باور های خود دست بر ندارد و منافع زود گذر و ناپایدار مانع پشت کردن به اعتقاداتش نگردد .
برهمین اساس است که ناهماهنگی میان قول و فعل وگفتار و کردار در روایات نوعی از نفاف و دو رویی شمرده شده و از آن منع شده است . لازم به یادآوری است که نفاق نیز مانند ایمان دارای درجات فراوانی است و به همین خاطر ممکن است با وجود ایمان و با ور قوی در انسان ، رگه های ضعیفی از نفاق در انسان موجود باشد و میان گفتار و کردار انسان در موارد نادری ناهماهنگی و عدم سازش وجود داشته باشد.
گفتن وادعا کردن آسان وراحت است ولی عمل کردن زحمت دارد چشم پوشی از حرام وصحنه های حرام وحفظ زبان کار مشکلی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.