گفتن بسم الله در سوره توبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ - ۳۷۶۰ بازدید

با سلام. در هنگام خواندن سوره توبه آیا باید بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم؟

لطفا به توضیح زیر توجه کنید .
۱. در مورد گفتن بسم الله در اول سوره توبه اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند اگر ابتداء این سوره به سوره انفال که قبل از آن قرار دارد، وصل شود، نباید بسم الله گفته شود. زیرا به عقیده ی این عده، احتمال اینکه سوره توبه ادامه ی سوره ی انفال باشد. وجود دارد لذا گفتن بسم الله در اثناء سوره جائز نمیباشد. اما برخی نیز معتقدند در هر صورت (چه به سوره انفال وصل شود و چه از ابتداء سوره توبه و چه از اثناء سوره توبه قرائت شود) نباید از اول سوره بسم الله گفته شود .
۲. در این که سورۀ توبه با بسم الله الرّحمن الرّحیم شروع نشده، مفسران علت هایی را ذکر کرده اند؛ مانند این که، «بسم اللَّه» براى بیان امان و مهر و رحمت است، ولى سورۀ برائت براى برداشتن و رفع امان است، از این رو بسم اللَّه در آغاز این سوره نازل نشد.
لذا باید این سوره را بدون بسم الله خواند و اگر این سوره را با بسم الله به عنوان جزئی از سورۀ توبه بیاوریم، بدعت انجام داده ایم و اشکال دارد.
۳. بنابراین باید این سوره را بدون بسم الله خواند و اگر این سوره را با بسم الله به عنوان جزئی از سورۀ توبه بیاوریم، بدعت انجام داده ایم و اشکال دارد، اما اگر بسم الله را به صورتی بگوییم که جزئی از این سوره محسوب نشود، اشکالی در گفتن آن نیست.
۴. به طور کلی اگر قرائت قرآن از وسط سوره ای شروع شود ، تأکیدی برگفتن بسم الله ... نیست و استعاذه کافی است ؛ هر چند گفتن بسم الله... نیز خالی از اشکال می باشد . در مورد سوره مبارکه توبه نیز گفتن بسم الله ...اگر قرائت قرآن از وسط سوره شروع شود ازاین نظر که در شورع هر کاری گفتن بسم الله ... توصیه شده اشکال ندارد اما چون آغازاین سوره بدون بسم الله ... است بهتر است با استعاذه شروع شود و بسم الله ... گفته نشود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.