گفتگوی دختر و پسر قبل ازدواج ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۲۸۵ بازدید

آیا دختر و پسر می توانند در محیط دانشگاه در مورد ازدواج با همدیگر، صحبت کنند؟

اگر منظور از صحبت در مورد ازدواج آن است که در صدد شناخت همدیگر هستید تا بعد از آن، در مورد ازدواج و یا عدم آن تصمیم بگیرید، در این صورت قبل از صحبت رو در روى و مستقیم، باید در صدد کسب آگاهى هاى دیگر برآیید و در مرحله پایانى و تکمیلى اطلاعات به گفت وگوى مستقیم اقدام کنید. البته با حضور و قضاوت دیگران؛ چون هدف شناخت است، نه ارتباط احساسى و عاطفى. بى تردید اگر قبل از آگاهى از اصالت خانوادگى، میزان اعتقاد فردى و خانوادگى شناخت خصایص جسمى و روانى (سابقه هاى بیمارى خانوادگى و...)، به سراغ شناخت خصایص شخصیتى و فردى فرد مورد نظر بروید، در محیطى که محبت و احساس الفت موج مى زند به گفت وگو بپردازید - چه بخواهید چه نخواهید - به ازدواج منتهى مى شوید؛ چرا که ریسمان مودت و عشق را نمى توان بعد از این ارتباط و گفت وگو گسست؛ اما عشقى کور و بیگانه با تعقل و تفکر که ثمره اى جز سردرگمى ندارد. گفت وگوى شناختى، صحبتى است که به منظور شناخت دختر و پسر از یکدیگر صورت مى گیرد تا بر اساس شناخت و آگاهى به دست آمده، در مورد بنا کردن یا بنانکردن زندگى مشترک تصمیم گرفته شود. این گفت وگو با رعایت شرایط زیر مى تواند به هدف خود دست یابد؛ وگرنه در صورت تخلف نه تنها هدف خود را تامین نمى کند؛ بلکه رهزن دختر و پسر نیز خواهد شد:

شرایط گفت و گوى شناختى


1. در این گفت وگو جز پیام شناختى، پیام دیگرى مبادله نمى شود (همانند پیام هاى احساسى و عاطفى)
2. محور گفت وگوها با طرح سؤالات از پیش تدارک شده تعیین گردد.
3. گفت وگوها از محورهاى تعیین شده تخطى نمى کنند.
4. موضوع گفت وگو به صورت کلى قبل از جلسه به اطلاع طرف مقابل رسانده مى شود.
5. مدت گفت وگوها کوتاه است.
6. برخى گفته ها یادداشت شده و محور تفکر بعدى و تصمیم گیرى قرار مى گیرد.
7. در این گفت وگو حضور فرد ثالث - که نقش ناظر بر محتوا را داشته و نکات مبهم و مجهول را گوشزد مى کند - ضرورى است (یک نفر از طرف دختر و یک نفر از طرف پسر).
8. دقت شود که محور سخن شناخت یکدیگر است؛ آن هم شناخت از میزان سواد و سطح اطلاعات یکدیگر، اطلاع از نو ع نگرش همدیگر، شناخت از میزان پایبندى به ارزش هاى پذیرفته شده و نوع ارزش ها مورد قبول یکدیگر... پس باید بعد از جلسه به این سخنان پاسخ داده شود.
9. از تعریف و تمجید مکرر یکدیگر - که روحیه پرسشگر و دقت نظر را از بین مى برد - اجتناب شود.
10. از پاسخ هاى کلى و شناخت هاى اجمالى و ابهام آلود پرهیز گردد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.