یا حق ۱۳۹۰/۹/۱۰ - ۲۰ بازدید

یا حق

یا حق
و ای مردم یاد کتاب کریم بدارید و در آن کلمات بسیار تعقل نمایید و در میانتان رهبری راست کردار و نیکو سیرت برگزینید. گرد مردان زشت روی نباشید که شما را به مشکل اندازند و عاقبت پشیمان خواهید شد که آنان فریبکارند و زیانکار و البته خدا از دلهای درونشان آگاه است. و به مسلمانان بگو : فرمان رهبران ستمکار و ظالمان را نبرید که گناه بس بزرگ است و هر که را که ظلم میکند بر جایش بنشانید و در برابرش بایستید که حکومت ظالمان سست است. هر چند که سپاه و وسیله بسیار داشته باشند پس خداوند با شما است و سپاه و وسیله را متفرق سازد همانطور که گرد آورده بودند و رهبران دروغگو را از میانتان بیرون اندازید. و بر یکدیگر دروغ نگویید و دروغ نبندید که دروغ پایه تمام گناهان است. و بر آنان که غیر خدای واقعی را می پرستند بگو : که سخت زیانکار و گمراه گشته اند. و مال حرام خورید پس گویید با زحمت بدست آوردیم. و مردان با مردان جمع شوند و زنان با زنان که بس گناهی بزرگ و غضب آلود است. به آن یهودیان کافر اندیش بگو : آیا در آیات پیشینیان و احوال آنها آگاه نیستید که ما شما را بر حذر داشتیم از این کار. پس باز گرد آن گشتند. و به آنان بگو آیا خداوند قدرت نداشت که عیسی برگزیده را از میان مردی حامله بدنیا بیاورد که او قادر و توانا بر هر کاری است. پس اندیشه کنید و از آنچه که در طبیعت از ان مثالی یافت نمی شود دوری گزینید.
و آنان بر سخنان حق خرده گیرند و گوشهایشان ناشنوا باشد و به تمسخر یاد کنند.
پس عذابی سخت برای آنان مهیا ساخته ایم . و آنان را ضعیف و زبون گردانیم و قدرتی را که نمی بینند بر آنها مستولی گردانیم. حتی اگر بسیار عاقلانشان با ابزارهایشان در گره گشایی مشغول باشند نتوانند. چرا که خداوند آنها را سست عقل گرداند و مشکل را بزرگ نماید در پیششان و آن فرمانده باطل یهود را ضعیف و زبون گردانیم و مردمی را شاد که بشارت نزدیک است و رهبران خمسه را به مشکل اندازیم و نشانی از قدرت بی کران حق را بر آنان آشکار سازیم. پس زنگهای ترس در میان دلهایشان به صدا در آید. و افراد بسیار روانه کنند تا این ندای حق را بیابد و خاموش سازد و آنان همه به مشکل افتند و ناتوان باشند و بلا بر جانشان و خانواده شان گرفتار آید.
و سران قومشان را ندا ده : که اندیشه کنند و با اندیشمندان مشورت کنند و انچه که خدا در اختیارشان قرار داده و انرا نمی بینند بدرستی استفاده کنند چرا که در درگاه حق پاسخگو خواهند بود و راست گویید و راست کردار باشید.
برخی از آنان بر بلندی رفته و موعظه کنند و سخن گویند و مزد خواهند. پس به مردم بگو اینها از راه حق دور گشته اند و سخن ها باطل است چرا که خداوند قران را بی مزدی بر شما فرستاد و محمد کلام او را در میان مردم گویا بود بدون مزد و منتی
چون بسیار گیرند بسیار گویند و چون کم گیرند در نهان اعتراض کنند. آنان کلام فروشند و دنیا دوست. و پرده ایی بر چشمها افتاده انگار که خاک در چشمشان باشد و دلهایشان تیره گشته و خود از آن غافل اند. برخی گویند ما نماز گذاریم و روزه گیریم همانطور که در کتاب کریم آمده است. به آنان بگو شما فکر می کنید در راه راست می باشید نماز از پی جماعت گذارید که شما را ببینند و به دروغ در میان قومتان گویید روزه داریم پس در خفا آنرا نگه نمی دارید که خداوند بصیر و آگاه بر دلهایتان و باطنتان می باشد و در میان جمع دست فقیران گیرید که مردم شما را به نیکی یاد کنند. از یاد خداوند غافل شده اید و برای مردم این اعمال را انجام می دهید که همه باطل است.
زمانی است که در میان شما برخی با علم بیایند و بر خود نام آیت الله گذارند که البته این نیز باطل است. به آنها بگویید که همه موجودات و مخلوقات آیت الله ( نشانه ها ی خداوند ) می باشند. آنها بر خود آیت الله نام گذارند تا از ملک و مادیات منفعت بیشتری ببرند و خود را محق تر از دیگران میدانند پس به آنها بگویید که تار عنکبوتی از آنها آیت الله تر می باشد چرا که دانشمندان از مسلمان و غیر مسلمان در ان بنگرند و در حیرت فرو روند و دلهایشان به خداوند گرویده و بر قدرت خداوند ایمان بیاورند.


آنچه در بالا آمده در ماه محرم و اسفند سال ۱۳۸۴ هجری شمسی به من الهام شد که عین انرا نوشته و بدون کم و کاست به شما عرضه می دارم. هر که می خواهد بپذیرد و هر که می خواهد انکار یا تمسخر کند. بزودی کنه مطلب و حق یا دروغ بودن آن مشخص خواهد شد و البته در آن برای عاقلان نشانه هایی است.
سید گیلانی ایران - گیلان
۲۷۹۱
۱۳

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.