یوگا تنها یک ورزش است؟ ۱۳۹۲/۲/۶

یوگا یکسری تکنیک های جسمی به نام"آسانا" دارد، البته یوگا تکنیک های دیگری هم دارد که ذهنی و تنفسی است و ما کاری به آنها نداریم ولی تکنیک های جسمی آن که خیلی قابل توجه و بیش از ۱۰ هزار مورد هستند، یک رویکرد جسم و تن محور دارند و به همین اعتبار هم آن را زیر مجموعه ورزش های همگانی و با رویکرد ورزشی ثبت کرده اند.
وقتی مربیان یوگا قبول ندارند که یوگا تنها یک ورزش است بنابراین تکنیک ها نیز یک نوع عبادت است و ابزار ورود به عالم معناست و ما را با تعالی و اخلاق پیوند می دهد، بنابر این ما باید با هشیاری بیشتری با یوگا مواجه شویم.
یوگا یکسری تکنیک های جسمی به نام"آسانا" دارد، البته یوگا تکنیک های دیگری هم دارد که ذهنی و تنفسی است و ما کاری به آنها نداریم ولی تکنیک های جسمی آن که خیلی قابل توجه و بیش از ۱۰ هزار مورد هستند، یک رویکرد جسم و تن محور دارند و به همین اعتبار هم آن را زیر مجموعه ورزش های همگانی و با رویکرد ورزشی ثبت کرده اند.
وقتی مربیان یوگا قبول ندارند که یوگا تنها یک ورزش است بنابراین تکنیک ها نیز یک نوع عبادت است و ابزار ورود به عالم معناست و ما را با تعالی و اخلاق پیوند می دهد، بنابر این ما باید با هشیاری بیشتری با یوگا مواجه شویم.
بزرگان یوگا از آن به عنوان رقیب دین یاد می کنند و این درست است. برخی از افراد متدین از آن به عنوان ورزش یاد می کنند و می گویند ما مسلمان هستیم اما یوگا را نیز قبول داریم. این افراد باید بدانند یوگا مبانی مخصوص به خود را دارد که اصلا با معارف اسلامی قابل جمع نیست نمونه واضح اش همان نظریه "تناسخ" است هم در یوگای هندی و هم در مستندات و کتاب های منتشره در کشور این موضوع به روشنی وجود دارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.