۹ دی ؛ روز شکست فتنه از مردم ۱۳۹۲/۱۰/۹ - ۲۲۰۹ بازدید

۹ دی ؛ روز شکست فتنه از مردم
روایت تاریخی | «&#۱۷۸۵; دی؛
روز شکست فتنه از مردم»

آیت الله خامنه ای
حرکت &#۱۷۸۵; دی را عامل در هم پیچیده‌شدن بساط فتنه و فتنه‌گران و حادثه ای
ماندنی در تاریخ معرفی می‌کنند.ایشان فتنه &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴; را حاصل برنامه‌ریزی چندین
ساله‌ی دشمنان و در ادامه‌ی قضایایی چون فتنه‌ی سال &#۱۷۸۳;&#۱۷۸۴; تحلیل میکنند و
راه‌حل علاج آن را حرکت عظیم مردمی همانند آنچه در &#۱۷۸۵; دی سال &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴; اتفاق افتاد
می‌دانند.از نگاه رهبر انقلاب روح دیانت حاکم بر دلهای مردم و توجه به
فرهنگ عاشورا از خصوصیات مشترک حماسه‌ی &#۱۷۸۵; دی و حوادث دوران پیروزی انقلاب
اسلامی است.

 

آنچه در ادامه می‌آید گزیده‌ای
از «روایت تاریخی حماسه &#۱۷۸۵; دی» در بیانات رهبر انقلاب اسلامی است:برنامه‌ریزی ده ساله دشمن برای فروپاشی نظام اسلامی در سال &#۱۷۸۳;&#۱۷۸۴; و &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴;
دشمنان ما تصور میکردند
با رحلت امام، آغاز فروپاشى این نظام مقدس کلید زده خواهد شد. آنها خیال
میکردند امام که رفت، بتدریج این شعله خاموش خواهد شد، این چراغ خاموش
خواهد شد. بعد، مراسم تشییع جنازه‌ى امام، آن احساسات مردم، آن حرکت عظیم
مردم در حمایت از کارى که خبرگان کردند، اینها را مایوس کرد. یک
برنامه‌ریزى ده ساله کردند - این تحلیل من است، این به معناى اطلاع نیست؛
تحلیلى است که قرائن آن را براى ما اثبات میکند - ده سال بعد امیدوار بودند
که نتیجه بدهد. سال &#۱۷۸۳;&#۱۷۸۴; که آن حوادث پیش آمد، آن کسى که این حوادث را خنثى
کرد، مردم بودند. روز بیست و سوم تیر سال &#۱۷۸۳;&#۱۷۸۴; مردم آمدند در خیابانها،
توطئه‌ى دشمن را که سالها برایش برنامه‌ریزى کرده بودند، در یک روز باطل
کردند. آن روز گذشت. موج دوم، باز یک برنامه‌ریزى ده‌ساله بود تا سال &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴; .
به نظرشان فرصتى به دست مى‌آمد. به خیال خودشان زمینه‌ها را آماده کرده
بودند. مطالباتى هم مردم داشتند - مردمى که وابسته‌ى به نظامند، وفادار به
نظامند - فکر کردند از این مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضایاى
سال &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴; به وجود آمد. دو سه ماه تهران را متلاطم کردند - البته فقط تهران را
- دو سه ماه توانستند دلها و ذهنها را به خودشان مشغول کنند. اینجا هم مردم
آمدند توى میدان. بعد از آنکه باطنها ظاهر شد، در روز قدس مردم دیدند که
اینها حرف دلشان چیست، در روز عاشورا فهمیدند که اینها عمق خواسته‌هاشان تا
کجاست، مردم عزیز ما به میدان آمدند و حماسه‌ى نه دى را به راه انداختند.
نه فقط در تهران، بلکه در سراسر کشور، میلیونها نفر در روز نهم دى، بعد هم
بلافاصله در بیست و دوى بهمن آمدند توى میدان، غائله را ختم کردند. این،
هنر مردم است. درود به مردم ایران. درود به ملت مومن و مبارز و بصیر و آگاه
ایران. ان‌شاالله به توفیق الهى، مردم همین راه را و همین خط را و همین
آرمان را و همین عزم و همت را تا آخر ادامه خواهند داد. &#۱۷۷۷;&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۵;&#۱۷۷۶;/&#۱۷۷۶;&#۱۷۷۹;/&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۰;
 


حضور پرشور مردم؛ عامل شکست فتنه هجدهم تیر و فتنه &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴;
در فتنه‌ى هجدهم تیر،
پنج روز بعد از اینکه فتنه‌گران فتنه‌ى خود را شروع کردند، مردم آن حرکت
عظیم &#۱۷۷۸;&#۱۷۷۹; تیر را، نه فقط در تهران، بلکه در سایر شهرها به راه انداختند. در
فتنه‌ى &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴;، دو روز بعد از حوادث عاشورا، آن قضیه‌ى عظیم نهم دى به راه
افتاد. همان وقت بعضى از ناظران خارجى که از نزدیک دیده بودند، در مطبوعات
غربى نوشتند و ما دیدیم، که گفته بودند آنچه در نهم دى در ایران پیش آمد،
جز در تشییع جنازه‌ى امام، چنین اجتماعى، چنین شورى دیده نشده بود. این را
مردم کردند. حضور مردم اینجورى است. &#۱۷۷۷;&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۵;&#۱۷۷۶;/&#۱۷۷۶;&#۱۷۸۳;/&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۶;
 


حرکت عظیم مردمی؛ تنها راه‌حل مقابله با فتنه &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴;
فتنه‌ى &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴; تنها آن چیزى
نبود که توى خیابان به وسیله‌ى تعدادى آدم دیده شد؛ این یک چیز ریشه‌دارى
بود، یک بیمارى عمیقى درست کرده بودند، اهدافى داشتند، زمینه‌ها و مقدمات
فراوانى برایش چیده شده بود، کارهاى بزرگى شده بود و هدفهاى بسیار خطرناکى
دنبال این کار بود، که با این برخوردهاى گوناگون سیاسى و امنیتى و اینها حل
نمیشد؛ یک حرکت عظیم مردمى لازم داشت؛ که این حرکت، حرکت &#۱۷۸۵; دى بود؛ آمدند
بساط فتنه و فتنه‌گران را در هم پیچیدند. لذا حادثه‌ى &#۱۷۸۵; دى یک حادثه‌ى
ماندنى در تاریخ ماست. من آن سال هم گفتم - پارسال بود یا پیرارسال بود -
که این حادثه، حادثه‌ى کوچکى نیست. این حادثه، شبیه حوادث اول انقلاب است.
این حادثه بایستى حفظ شود، بایستى گرامى داشته شود. &#۱۷۷۷;&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۵;&#۱۷۷۶;/&#۱۷۷۶;&#۱۷۸۵;/&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۷;
 

روح دیانت
حاکم بر مردم؛ نقطه مشترک &#۱۷۸۵; دی و حضور مردم در سال &#۱۷۸۱;&#۱۷۸۳;
در قضیه‌ى &#۱۷۸۵; دى سال
&#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴; یک نکته اساسى است و آن نکته برمیگردد به هویت انقلاب و ماهیت انقلاب.
یعنى همان روحى که حاکم بود بر اصل انقلاب ما و آن حضور عظیم بى‌نظیر
تاریخى در سال &#۱۷۸۱;&#۱۷۸۳;، همان روح در ماجراى &#۱۷۸۵; دى نشان داده شد؛ کمااینکه در
قضایاى گوناگون دیگر هم نشان داده شده، لیکن در &#۱۷۸۵; دى به شکل بارزى نشان
داده شد؛ به طورى که جاى انکار و تردید و تامل براى هیچ کس از بدخواهان و
دوستان و دشمنان و دیگران باقى نگذارد. آن روح چه بود؟ روح دیانت حاکم بر
دلهاى مردم بود. &#۱۷۷۷;&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۵;&#۱۷۷۶;/&#۱۷۷۶;&#۱۷۸۵;/&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۷;
 

توجه به
فرهنگ عاشورا؛ خصوصیت مشترک &#۱۷۸۵; دی و حوادث اول انقلاب
یکى از خصوصیات
دیگرى که در حادثه‌ى &#۱۷۸۵; دى هست، که باز آن را کاملا به حوادث انقلاب نزدیک
میکند، مسئله‌ى عاشوراست. یعنى در حوادث اول انقلاب هم محرم پیش آمد و امام
آن نکته‌ى عظیم عجیب تاریخى را بیان کردند: «ماهى که خون بر شمشیر پیروز
است». این حرف کوچکى نیست: پیروزى خون بر شمشیر. ماها عادت کرده‌ایم، این
حرفها را هى تکرار میکنیم؛ کانه عمقش گاهى از یادمان میرود. خون بر شمشیر
پیروز میشود، مظلوم بر ظالم فائق مى‌آید، کشته بر کشنده فائق مى‌آید؛ این
همان چیزى است که در عاشورا پیش آمد. امام این را در محرم سال &#۱۷۸۱;&#۱۷۸۳; مطرح
کردند، در قضیه‌ى &#۱۷۸۵; دى هم باز پاى امام حسین در میان بود، پاى عاشورا در
میان بود. اگر آن حرکات سخیف و در واقع گریه‌آور از سوى این گروه‌هاى ایضا
سخیف، در عاشورا پیش نمى‌آمد، این حرکت عظیم و این تحرک عمومى مردم معلوم
نبود به این شکل به وجود بیاید. اینجا هم پاى عاشورا در میان بود.
&#۱۷۷۷;&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۵;&#۱۷۷۶;/&#۱۷۷۶;&#۱۷۸۵;/&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۷;
 

موضع‌گیری
صریح در مقابل اهانت به امام حسین(ع)؛ نشانه روشن‌بینی مردم
مى‌بینید مردم
پایبندى‌شان به مسائل دینى و ارزشهاى معنوى بیشتر شده است. کى در کشور ما
این همه جوان در مراسم معنوى شرکت میکردند؛ در مراسم عبادى ماه رمضان، در
روز عید فطر؟ این اجتماعات عظیم، این روشن‌بینى مردم در زمینه‌ى مسائل
سیاسى سابقه نداشته است. بعد از اهانتى که در روز عاشوراى سال &#۱۷۸۴;&#۱۷۸۴; به
وسیله‌ى یک عده تحریک شده نسبت به امام حسین انجام گرفت، دو روز فاصله نشد
که مردم در روز &#۱۷۸۵; دى توى خیابانها آمدند و موضع صریح خودشان را علنى ابراز
کردند. دستهاى دشمن و تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات
دینى عقب بنشاند، بلکه روزبه‌روز این احساسات تندتر و این معرفت عمیق‌تر
شده است. &#۱۷۷۷;&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۴;&#۱۷۸۵;/&#۱۷۷۶;&#۱۷۸۳;/&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۳;
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۴۸۱۲

 
 

شماره پیامک
۳۰۰۰۱۶۱۹ آماده&#۸۲۰۳;ی
پاسخگویی به سؤالات دانشجویان محترم می باشد.
 
 


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.