-اشتباه رهبری-اطاعت رهبری- ۱۳۹۰/۸/۱۰ - ۲۹ بازدید

۱ ) خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی سیاسی و اجتماعی واضح و روشن است. در این صورت از طریق مجاری مربوط تذکر داده خواهد شد و عدم قبول آن ممکن است مجلس خبرگان را به اتخاذ موضع مناسب وادار نماید و چه بسا موجب عزل ولی فقیه شود.
۱ ) خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی سیاسی و اجتماعی واضح و روشن است. در این صورت از طریق مجاری مربوط تذکر داده خواهد شد و عدم قبول آن ممکن است مجلس خبرگان را به اتخاذ موضع مناسب وادار نماید و چه بسا موجب عزل ولی فقیه شود.
۲ ) خطاهای پیچیده که حتی در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و چه بسا مورد تعدد آرا و نظرات باشد. در این صورت نمی توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده خود حکم می راند. از این موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم می خورد. در چنین مواردی چاره ای جز این نیست که رأی ولی فقیه ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا اولاً او شایسته ترین فردی است که برای کارشناسی در این کار انتخاب شده است، ثانیاً در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج و آنارشیسم می شود. ضمن آن که از نظر فکری راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعی از نظر عقلی و عقلایی مستلزم وحدت رویه و عمل است. در تمام نظام های سیاسی این گونه عمل می شود و از آن گریزی نیست. نظر اکثریت مجلس خبرگان نیز حجت است و همگان باید بر آن تمکین نمایند، همان طور که اگر مجتهدی در استنباط حکم شرعی اشتباه کند مقلد به آن عمل می کند و عملش مجزی و مبری ء ذمه است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۶۸۸۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.