-اطاعت ولی فقیه-خطای ولی فقیه- ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۱۴ بازدید

اگر به سیره عملی شیعیان توجه کنیم, می یابیم آنها بی چون وچرا ازمراجع, تقلید می کرده اند و به فتوای آنان عمل می نموده اند, در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده, بلکه با تغییر فتوای مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد, که قطعاً اشتباه هم کرده است. اگراحتمال خطا, مجوّز سرپیچی ازدستور حاکم باشد, چون این احتمال هیچ گاه منتفی نیست, اطاعت ازحاکم هیچ گاه تحقق نخواهد یافت و حکومت از بین خواهد رفت. اطاعت نکردن ازحاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می شود.
اگر به سیره عملی شیعیان توجه کنیم, می یابیم آنها بی چون وچرا ازمراجع, تقلید می کرده اند و به فتوای آنان عمل می نموده اند, در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده, بلکه با تغییر فتوای مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد, که قطعاً اشتباه هم کرده است. اگراحتمال خطا, مجوّز سرپیچی ازدستور حاکم باشد, چون این احتمال هیچ گاه منتفی نیست, اطاعت ازحاکم هیچ گاه تحقق نخواهد یافت و حکومت از بین خواهد رفت. اطاعت نکردن ازحاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می شود. روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحبنظران و متخصصان مشورت می کند و بعد تصمیم می گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند, احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم.
پرسشها وپاسخها،استاد محمد تقی مصباح یزدی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹۹۷۶/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.