-ایران و عراق-شروع جنگ- ۱۳۹۰/۸/۱۰ - ۲۸ بازدید

مهم ترین دلایل شروع جنگ از سوی عراق عبارتند از(V}ر.ک: به پاسخ به ابهامات، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ هشتم، سال ۱۳۸۰، صص ۱۹-۱۱ و نقد و بررسی جنگ ایران و عراق، محمد درودیان، ج ۱، ص ۱۹۲{V). :
۱. حمله به ایران به منظور انتقال مرز آبی دو کشور (خط تالوگ) از اروند رود به ساحل شرقی آن و برقراری حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود.
۲. حمله به ایران به منظور جدا کردن استان خوزستان از ایران و ایجاد کشوری مستقل تحت سلطه ی عراق با نام عربستان.
۳. حمله به ایران به منظور فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی و روی کار آمدن دولتی غرب گرا به جای آن.
مهم ترین دلایل شروع جنگ از سوی عراق عبارتند از(ر.ک: به پاسخ به ابهامات، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ هشتم، سال ۱۳۸۰، صص ۱۹-۱۱ و نقد و بررسی جنگ ایران و عراق، محمد درودیان، ج ۱، ص ۱۹۲). :
۱. حمله به ایران به منظور انتقال مرز آبی دو کشور (خط تالوگ) از اروند رود به ساحل شرقی آن و برقراری حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود.
۲. حمله به ایران به منظور جدا کردن استان خوزستان از ایران و ایجاد کشوری مستقل تحت سلطه ی عراق با نام عربستان.
۳. حمله به ایران به منظور فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی و روی کار آمدن دولتی غرب گرا به جای آن.
ولی اهداف دیگری نیز برای عراق وجود داشت که در صورت برآورده شدن یکی از اهداف سه گانه بالا، آن اهداف نیز قابل دسترسی بودند، که عمده ترین آن ها به دست آوردن نقش ژاندارمی خلیج فارس به جای ایران و برتری کامل سیاسی - نظامی بر سایر کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشورهای منطقه بود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۶/۱۰۴۳۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.