-حکومت اسلامی-رای مردم- ۱۳۹۰/۸/۱۲

تعیین نوع نظام و رهبر امت مورد مشورت مردم قرار نمی‎گیرد؛ چون مسأله‎ای است که از جانب خدا معین شده است؛ چنانکه سایر اصول و احکام اسلام نیز در مشورت گذارده نمی‎شود و آنچه مورد مشورت قرار می‎گیرد، موارد اجرای برنامه‎های اسلامی و رساندن رسالت اسلام و تکالیف کفایی و اتخاذ تصمیمات انتظامی و دفاعی و عمرانی و اجتماعی و سیاسی و تربیتی و اقتصادی و دفاعی و غیره است، اگر چه موازین و معیارهای کلی آن معلوم است، در چگونگی پیاده کردن آن به شور و مشورت نیاز می‎افتد و چنان نیست که کارگران و حکام و عمّال نظام امامت با احتمال وجود رأی‎ها و پیشنهادهای بهتر در بین امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصمیم بگیرند.
تعیین نوع نظام و رهبر امت مورد مشورت مردم قرار نمی‎گیرد؛ چون مسأله‎ای است که از جانب خدا معین شده است؛ چنانکه سایر اصول و احکام اسلام نیز در مشورت گذارده نمی‎شود و آنچه مورد مشورت قرار می‎گیرد، موارد اجرای برنامه‎های اسلامی و رساندن رسالت اسلام و تکالیف کفایی و اتخاذ تصمیمات انتظامی و دفاعی و عمرانی و اجتماعی و سیاسی و تربیتی و اقتصادی و دفاعی و غیره است، اگر چه موازین و معیارهای کلی آن معلوم است، در چگونگی پیاده کردن آن به شور و مشورت نیاز می‎افتد و چنان نیست که کارگران و حکام و عمّال نظام امامت با احتمال وجود رأی‎ها و پیشنهادهای بهتر در بین امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصمیم بگیرند.
امامت و مهدویت ج ۱- نظام امامت و رهبری،آیةالله لطف الله صافی گلپایگانی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۳۴۰۵/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.