-حکومت دینی-دین و تمدن-جهان مدرن- ۱۳۹۰/۸/۱۱

حکومت دینی در دو بُعد داخلی و خارجی می تواند در این فرایند نقش بسیار مهمی ایفا نماید:
اما در بُعد داخلی: حکومت اسلامی با تکیه بر آموزه های اصیل اسلامی و فرهنگ ملّی می تواند، الگویی موفق در جهت رشد و تکامل و تعالی مادی و معنوی بشریت، و کاملاً به دور از مشکلات و معضلاتی که جوامع مدرن هم اکنون درگیر آن هستند ارائه دهد.
حکومت دینی در دو بُعد داخلی و خارجی می تواند در این فرایند نقش بسیار مهمی ایفا نماید:
اما در بُعد داخلی: حکومت اسلامی با تکیه بر آموزه های اصیل اسلامی و فرهنگ ملّی می تواند، الگویی موفق در جهت رشد و تکامل و تعالی مادی و معنوی بشریت، و کاملاً به دور از مشکلات و معضلاتی که جوامع مدرن هم اکنون درگیر آن هستند ارائه دهد.
اما در بُعد بین الملل: جدای از تعداد محدودی از کشورهای پیشرفته که مرحله ی گذر از جهان سنتی به جهان مدرن را پشت سر گذاشته و هم اکنون در مرحله پامدرن و گریبانگیر مشکلات مرحله ی مدرنیست می باشند. اما بسیاری از کشورها هنوز در مرحله ی گذر از جوامع سنتی به جوامع مدرن هستند و اکثرا به دلیل استفاده از الگوها و مدل های توسعه غربی که هیچ گونه سنخیّتی با وضعیت داخلی و ارزش ها و هنگ های آنان ندارد، در یک دور باطلی گرفتار آمده که نه راه پیش و نه راه بازگشت دارند. در این وضعیت ارائه الگوی موفق از سوی حکومت دینی به عنوان مدل توسعه مادی و معنوی می تواند رهگشایی برای این کشورها محسوب گردد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲۹/۱۰۴۴۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.