-رأی مردم-مردم و حکومت- ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ - ۲۰۱ بازدید

در حکومت دینی آراء مردم در حوزه ی «منطقه الفراغ» ـ یعنی حوزه ای که شرع مقدس اسلام در آن حوزه دیدگاه خاصی ندارد ـ تا آن جا که با اصول، احکام و قوانین ثابت و لایتغیر الهی در تعارض نباشد، بسیار حائز اهمیت بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صورت تعارض، اصول و احکام ثابت الهی مقدم می شود، زیرا:
اولاً اصل حکومت دینی مستلزم چنین موضوعی است.
ثانیاً خود مردم با پذیرش حکومت دینی در واقع مقدم بودن اصول و احکام ثابت الهی را بر آراء و خواست خود پذیرفته اند.

در حکومت دینی آراء مردم در حوزه ی «منطقه الفراغ» ـ یعنی حوزه ای که شرع مقدس اسلام در آن حوزه دیدگاه خاصی ندارد ـ تا آن جا که با اصول، احکام و قوانین ثابت و لایتغیر الهی در تعارض نباشد، بسیار حائز اهمیت بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صورت تعارض، اصول و احکام ثابت الهی مقدم می شود، زیرا:
اولاً اصل حکومت دینی مستلزم چنین موضوعی است.
ثانیاً خود مردم با پذیرش حکومت دینی در واقع مقدم بودن اصول و احکام ثابت الهی را بر آراء و خواست خود پذیرفته اند.
ثالثاً در روایت آمده است که: لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. در این روایت روابط حکومت و مردم بر اساس عدم معصیت خداوند تنظیم شده. بنابر این نه حکومت می تواند مردم را به نافرمانی خداوند امر کند و نه مردم می توانند چیزی که معصیت خداوند است از مسئولان نظام درخواست کنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 51/10449)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.