-رفراندوم مجدد ۱۳۹۰/۸/۱۰

در صورتی حکومت را به آرای مجدد عمومی می گذارند که اکثریت مردم با اصل آن مخالف و معترض باشند و در هیچ کجای دنیا تا مخالفت با حکومتی به حد اکثریت مردم نرسد، همه پرسی صورت نمی گیرد؛
زیرا پیشرفت هر مملکتی نیاز به ثبات و برنامه ریزی های دراز مدت دارد و با روزمرگی برنامه ریزی، کاری پیش نخواهد رفت. در ایران نیز وقتی سی میلیون نفر به پای صندوق های رأی می روند، معنایش این است که بیش از ۹۰ درصد از کسانی که شرایط رأی دادن را دارند، اصل قانون اساسی و نظام را قبول دارند و اعتراض های گوناگون به فروعات مختلف، ربطی به اصلِ نظام و قانون اساسی ندارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۷/۴۰۸۸)
در صورتی حکومت را به آرای مجدد عمومی می گذارند که اکثریت مردم با اصل آن مخالف و معترض باشند و در هیچ کجای دنیا تا مخالفت با حکومتی به حد اکثریت مردم نرسد، همه پرسی صورت نمی گیرد؛
زیرا پیشرفت هر مملکتی نیاز به ثبات و برنامه ریزی های دراز مدت دارد و با روزمرگی برنامه ریزی، کاری پیش نخواهد رفت. در ایران نیز وقتی سی میلیون نفر به پای صندوق های رأی می روند، معنایش این است که بیش از ۹۰ درصد از کسانی که شرایط رأی دادن را دارند، اصل قانون اساسی و نظام را قبول دارند و اعتراض های گوناگون به فروعات مختلف، ربطی به اصلِ نظام و قانون اساسی ندارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۷/۴۰۸۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.