-رفراندوم ۶ بهمن-مبارزات امام-تاریخ انقلاب اسلامی- ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۷۲ بازدید

شاه و دولت که بقاء خود را در گرو اجراء طرحهای آمریکا می دیدند و بهر حال، پس از رحلت آیة الله بروجردی می خواستند از خلا مرجعیت تا آنجا که ممکن است سوء استفاده کنند، بلافاصله در قالب لوایح ششگانه انقلاب سفید جلو آمدند.
ظاهر این لوایح می توانست بسیاری از اذهان ساده را فریب دهد و برخی از قشرها را نیز که خواهان اصلاحاتی بوده و بر این اساس، التهاباتی آفریده بودند ساکت کند.اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین رعایا، سپاه دانش و اعزام دیپلمه ها برای با سواد کردن روستائیان، حق انتخابات برای زنان و...چیزهائی بود که حتی بسیاری از ملی گراها و نیروهای چپ نیز آن را تایید می کردند.

شاه و دولت که بقاء خود را در گرو اجراء طرحهای آمریکا می دیدند و بهر حال، پس از رحلت آیة الله بروجردی می خواستند از خلا مرجعیت تا آنجا که ممکن است سوء استفاده کنند، بلافاصله در قالب لوایح ششگانه انقلاب سفید جلو آمدند.
ظاهر این لوایح می توانست بسیاری از اذهان ساده را فریب دهد و برخی از قشرها را نیز که خواهان اصلاحاتی بوده و بر این اساس، التهاباتی آفریده بودند ساکت کند.اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین رعایا، سپاه دانش و اعزام دیپلمه ها برای با سواد کردن روستائیان، حق انتخابات برای زنان و...چیزهائی بود که حتی بسیاری از ملی گراها و نیروهای چپ نیز آن را تایید می کردند.
امام مجددا اقدامات خود را به صورت متشکل و حساب شده آغاز می کند و رفراندوم را تحریم می نماید.دولت و دربار نیز با تمام نیرو و تبلیغات خود به مقابله بر می خیزد و انگ ارتجاع سرخ و سیاه را بر امام و دیگر مخالفان خود می چسبانند.شاه در روز ۴ بهمن شخصا به قم می رود.امام و مراجع دستور می دهند تا بازار بسته شود و مردم از منزلشان خارج نشوند و شاه که اینگونه با بی اعتنائی مردم و مراجع مواجه می شود در سخنرانی خود توهین های حاد و تهدیدهای زیادی می کند.واسطه ها و مصلحت اندیشان زیادی امام را پند می دهند، اما امام بر مواضع خود ثابت و استوار است.رفراندوم برگزار می شود ولی با استقبال مردم مواجه نمی گردد مع الوصف رژیم تبلیغات فراوانی به عنوان موفقیت براه می اندازد.امام بعد از آن در یک سخنرانی به نقطه ضعف های سخنان شاه و تهدیدها و توهین های او اعتراض می کند.
واقعا غیر از امام چه کسی می توانست جلوی چنین رفراندومی در تایید لوایح نامبرده بایستد؟
زیرا ظاهر آن خیلی مطلوب بود و برآورنده بسیاری از نیازها و رافع بسیاری از عقب ماندگی ها جلوه می کرد.امام که در این مقطع، اسلام را در خطر می دید و با فراست از خلال اخبار، به اغراض و مقاصد خطرناک رژیم و آمریکا پی برده بود با شجاعت قدم پیش نهاد و از انواع خطراتی که بطور طبیعی بر ایشان پیش می آمد نترسید.
(منبع:چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، ص ۷۱ ،نویسنده: محمد باقر حشمت زاده ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۰۴/۶۶۶۶۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.