-ریاست جمهوری در ایران-تاریخچه ریاست جمهوری- ۱۳۹۰/۸/۱۲

مقام ریاست جمهوری اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر نظام سیاسی در قانون اساسی از سلطنتی به جمهوری اسلامی در ایران اجرا شد؛ در بهمن ماه ۱۳۵۸ اولین رئیس جمهور ایران بعد از کسب آرای مردم و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط حضرت امام(ره) (۵۸/۱۱/۱۵) ادارة کشور را برعهده گرفت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۴۷۳۵)
مقام ریاست جمهوری اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر نظام سیاسی در قانون اساسی از سلطنتی به جمهوری اسلامی در ایران اجرا شد؛ در بهمن ماه ۱۳۵۸ اولین رئیس جمهور ایران بعد از کسب آرای مردم و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط حضرت امام(ره) (۵۸/۱۱/۱۵) ادارة کشور را برعهده گرفت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۲/۱۴۷۳۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.