-شورای نگهبان-صلاحیت کاندیداها-سابقه جرم- ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ - ۱۶۸ بازدید

اصولاً صلاحیت مساوی با مجرم نبودن نیست. به عبارت دیگر یک بحث دقیق حقوقی وجود دارد که آیا مفهوم «صلاحیت» امری سلبی است یا ایجابی؟ اگر آن را صرفاً دارای بار سلبی بدانیم، نداشتن جرم مساوی با صلاحیت خواهد بود؛ لیکن اگر صلاحیت دارای معنای گسترده تری بوده و بار مثبت داشته باشد؛ یعنی، علاوه بر نداشتن جرم، دارا بودن یک سری امتیازات، ویژگی ها، توانش ها و... در آن دخیل باشد، در این صورت مساوی با مجرم نبودن نیست و اصل برائت از جرم وجود صلاحیت را اثبات نمی کند. به نظر می رسد درباره صلاحیت چند نکته را باید در نظر داشت:

اصولاً صلاحیت مساوی با مجرم نبودن نیست. به عبارت دیگر یک بحث دقیق حقوقی وجود دارد که آیا مفهوم «صلاحیت» امری سلبی است یا ایجابی؟ اگر آن را صرفاً دارای بار سلبی بدانیم، نداشتن جرم مساوی با صلاحیت خواهد بود؛ لیکن اگر صلاحیت دارای معنای گسترده تری بوده و بار مثبت داشته باشد؛ یعنی، علاوه بر نداشتن جرم، دارا بودن یک سری امتیازات، ویژگی ها، توانش ها و... در آن دخیل باشد، در این صورت مساوی با مجرم نبودن نیست و اصل برائت از جرم وجود صلاحیت را اثبات نمی کند. به نظر می رسد درباره صلاحیت چند نکته را باید در نظر داشت:
1- این که صلاحیت دارای مفهومی ایجابی و اثباتی است و صرفاً به معنای «مجرم نبودن» نیست.
2- صلاحیت امری نسبی است؛ یعنی، صلاحیت در هر کاری متناسب با همان کار باید ملاحظه شود. از این رو هر اندازه کار و مسؤولیتی از گستردگی، اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد، صلاحیت های بیشتری نیز می طلبد.
3- اثبات صلاحیت نیازمند دلیل و بررسی است و با اصل برائت نمی توان از کنار آن گذشت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/3758)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.