-عزل رهبری-وظایف خبرگان- ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۴۴ بازدید

همان گونه که در صورت وجود شرایط و اوصاف رهبرى، کار مجلس خبرگان کشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود یکى از آنها نیز، وظیفه خبرگان کشف و اعلام است. براى آگاهى بیشتر جدول ذیل را ملاحظه فرمایید:

نحوه و شرایط عزل و استعفاى مقامات عالى چهار کشورV}اسداللهى، مسعود و طاهرى، قهرمان، ولایت فقیه و دموکراسى، ص ۱۶۵.{V
ردیف
نام کشورها و مقامات اجرایى
جمهورى اسلامى ایران
پادشاه
رئیس جمهور
رئیس جمهور

عناوین
ولى فقیه
رئیس جمهور
انگستان
فرانسه
آمریکا
۱
آیا عالى ترین مقام رسمى قابل عزل است
بلى
بلى
خیر
بلى
بلى
۲
شرایط عزل
همان گونه که در صورت وجود شرایط و اوصاف رهبرى، کار مجلس خبرگان کشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود یکى از آنها نیز، وظیفه خبرگان کشف و اعلام است. براى آگاهى بیشتر جدول ذیل را ملاحظه فرمایید:

نحوه و شرایط عزل و استعفاى مقامات عالى چهار کشوراسداللهى، مسعود و طاهرى، قهرمان، ولایت فقیه و دموکراسى، ص ۱۶۵.
ردیف
نام کشورها و مقامات اجرایى
جمهورى اسلامى ایران
پادشاه
رئیس جمهور
رئیس جمهور

عناوین
ولى فقیه
رئیس جمهور
انگستان
فرانسه
آمریکا
۱
آیا عالى ترین مقام رسمى قابل عزل است
بلى
بلى
خیر
بلى
بلى
۲
شرایط عزل

۱. ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود
۲. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى
۳. کشف فاقد بودن برخى شرایط از ابتدا

۱. حکم دیوانعالى کشور به تخلف وى از وظایف قانون و تصوب نهایى ولى فقیه
۲. رأى مجلس به عدم کفایت وى و تصویب نهایى ولى فقیه
-

درخواست دولت از شوراى قانون اساسى و رأى اکثریت مطلق اعضاى این شورا
محکومیت رئیس جمهور با رأى دو سوم اعضاى سنا
۳

نهاد صلاحیتدار براى عزل
عالى ترین مقام رسمى
مجلس خبرگان
ولى فقیه
-

شوراى قانون اساسى
مجلس سنا
۴
حق استعفا
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
۵
مسأله جانشینى
شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان

معاون اول
رئیس جمهور
ولیعهد
رئیس مجلس سنا

معاون
رئیس جمهور (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹۳/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.