-کتاب کشف الاسرار-امام خمینی(ره)- ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۴۳ بازدید

کتاب «کشف الاسرار» امام خمینی به صورت مستقیم در پاسخ به «اسرار هزار ساله»، علی اصغر حکمی زاده ،فرزند حاج شیخ مهدی پایین شهری که قبلاً ملبس به لباس روحانیت بود،نوشته شد .اگر چه محور کتاب «کشف الاسرار» پاسخ به کتاب حکمی زاده است ، ولی شبهات مطرح شده در آن زمان از سوی نویسندگانی مثل احمد کسروی ، شریعت سنگلجی ، علی دشتی و محمد تقی منزوی نیزمطرح شده است . عمده شبهات مطرح شده از سوی این افراد در زمینه فضایل و مناقب پیامبر و ایمه معصوم ( ع ) و شفاعت آن بزرگواران و توسل جستن و یا عزاداری برای آنها است .
کتاب «کشف الاسرار» امام خمینی به صورت مستقیم در پاسخ به «اسرار هزار ساله»، علی اصغر حکمی زاده ،فرزند حاج شیخ مهدی پایین شهری که قبلاً ملبس به لباس روحانیت بود،نوشته شد .اگر چه محور کتاب «کشف الاسرار» پاسخ به کتاب حکمی زاده است ، ولی شبهات مطرح شده در آن زمان از سوی نویسندگانی مثل احمد کسروی ، شریعت سنگلجی ، علی دشتی و محمد تقی منزوی نیزمطرح شده است . عمده شبهات مطرح شده از سوی این افراد در زمینه فضایل و مناقب پیامبر و ایمه معصوم ( ع ) و شفاعت آن بزرگواران و توسل جستن و یا عزاداری برای آنها است . هم چنین شبهاتی درباره روحانیت شیعه و یا عبادی بودن دین اسلام و نبودن احکام حکومتی در آن از سوی این افراد مطرح شده است که کتاب «کشف الاسرار» امام پاسخ دندان شکنی به این شبهات می باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۱۰۴۰/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.