-مجلس خبرگان-اختیارات ولی فقیه- ۱۳۹۰/۸/۱۴

یکم. بنابر نظریه نصب، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، فرد اصلح را از بین مجتهدان واجد شرایط شناسایى مى کنند. شناخت آنان، دو فایده دارد:
۱. موجب کشف جواز اعمال ولایت براى مجتهد منتخب است.
۲. موجب کشف اطاعت از ولى منتخب براى دیگران است.
دوّم. بنابر نظریه انتخاب، ائمه اطهار(ع) فقهاى جامع شرایط را براى منصب ولایت معرفى کرده، ولى نصب نکرده اند. در این صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب کنند، ولایت شان فعلیت یافته و مشروع مى شود.
طبق این دیدگاه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، به نمایندگى از مردم، مجتهد واجد شرایط یا فرد اصلح را از بین مجتهدان، انتخاب مى کنند.
یکم. بنابر نظریه نصب، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، فرد اصلح را از بین مجتهدان واجد شرایط شناسایى مى کنند. شناخت آنان، دو فایده دارد:
۱. موجب کشف جواز اعمال ولایت براى مجتهد منتخب است.
۲. موجب کشف اطاعت از ولى منتخب براى دیگران است.
دوّم. بنابر نظریه انتخاب، ائمه اطهار(ع) فقهاى جامع شرایط را براى منصب ولایت معرفى کرده، ولى نصب نکرده اند. در این صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب کنند، ولایت شان فعلیت یافته و مشروع مى شود.
طبق این دیدگاه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، به نمایندگى از مردم، مجتهد واجد شرایط یا فرد اصلح را از بین مجتهدان، انتخاب مى کنند.
تفاوت این دو نظریه این است که طبق نظریه اول، منشأ جواز تصرفات ولى فقیه، نصب او از سوى ائمه اطهار(ع) است. بنابر نظریه دوم، منشأ آن، انتخاب مردم از طریق خبرگان رهبرى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۸۶/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.