-مجلس خبرگان-اختیارات ولی فقیه- ۱۳۹۰/۸/۱۴

اگر شرایط رهبرى متعین و منحصر در فرد خاصى باشد، پذیرش آن واجب عینى خواهد بود و بر خبرگان رهبرى نیز معرفى او، واجب عینى است.
اگر شرایط لازم براى این سمت در چند فقیه -بدون امتیاز یکى بر دیگرى موجود باشد، پذیرش این مقام در ابتدا براى آنان واجب کفایى است و معرفى یکى از آنان از سوى خبرگان، به نحو واجب تخییرى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۸۸/۵۰۰۰۱۵)
اگر شرایط رهبرى متعین و منحصر در فرد خاصى باشد، پذیرش آن واجب عینى خواهد بود و بر خبرگان رهبرى نیز معرفى او، واجب عینى است.
اگر شرایط لازم براى این سمت در چند فقیه -بدون امتیاز یکى بر دیگرى موجود باشد، پذیرش این مقام در ابتدا براى آنان واجب کفایى است و معرفى یکى از آنان از سوى خبرگان، به نحو واجب تخییرى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۸۸/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.