-مجلس خبرگان-مدت ولایت فقیه- ۱۳۹۰/۸/۱۴

با پذیرش ادله عقلى و نقلى انتصاب، ولىّ منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسایى و معرفى از سوى مجلس خبرگان -تا آن زمان که شرایط لازم را دارا است متصدى این سمت مى باشد و کسى حق مزاحمت با او را ندارد؛ ولى هرگاه یکى از این شرایط را به هر دلیلى از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار شده و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند.
با پذیرش ادله عقلى و نقلى انتصاب، ولىّ منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسایى و معرفى از سوى مجلس خبرگان -تا آن زمان که شرایط لازم را دارا است متصدى این سمت مى باشد و کسى حق مزاحمت با او را ندارد؛ ولى هرگاه یکى از این شرایط را به هر دلیلى از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار شده و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند.
به همین دلیل اگر چه ولى فقیه (مانند ریاست جمهورى، مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسلامى و...) زمان مند و مدت دار نیست؛ لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافى است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست. از این رو مجلس خبرگان موظف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت کند. به همین دلیل در اصل ۱۱۱ آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد ویا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد...». (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹۲/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.