-مجلس خبرگان-مقام ولایت فقیه- ۱۳۹۰/۸/۱۴

طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، عالى ترین مقام در جمهورى اسلامى ایران، «ولى فقیه» است و از حیث عقل و شرع، رفیع ترین جایگاه به او اختصاص دارد؛ لکن به دلیل حوادث و پیشامدهاى مختلف (از قبیل مرض و فوت) و یا کشف فقدان بعضى از شرایط، ، خبرگان مردم وظیفه اعلام عزل رهبرى را دارند. بنابراین خبرگان راه کشف عزل و نصب است؛ نه ایجادکننده آن.
از این رو کار خبرگان، یک نوع تثبیت و حفظ جایگاه رهبرى صالح در جامعه است؛ نه ایجاد و نفى آن تا تصور شود که داراى شأن برترى است.
طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، عالى ترین مقام در جمهورى اسلامى ایران، «ولى فقیه» است و از حیث عقل و شرع، رفیع ترین جایگاه به او اختصاص دارد؛ لکن به دلیل حوادث و پیشامدهاى مختلف (از قبیل مرض و فوت) و یا کشف فقدان بعضى از شرایط، ، خبرگان مردم وظیفه اعلام عزل رهبرى را دارند. بنابراین خبرگان راه کشف عزل و نصب است؛ نه ایجادکننده آن.
از این رو کار خبرگان، یک نوع تثبیت و حفظ جایگاه رهبرى صالح در جامعه است؛ نه ایجاد و نفى آن تا تصور شود که داراى شأن برترى است.
بدین ترتیب، نظارت مجلس خبرگان بر رهبرى، نه تنها موجب تنزل اعتبار رهبر و یا محدود کننده قدرت وى نیست؛ بلکه باعث تقویت و استحکام جایگاه والاى ولایت فقیه و مظهر جمهوریت نظام اسلامى است. از طرف دیگر این گونه مقامات، داراى وجوه و اعتبارات مختلفى است. بنابراین به یک اعتبار مى توان گفت: مجلس خبرگان تقدم بر رهبرى دارد و به اعتبار دیگرى رهبرى، مقدم بر خبرگان و داراى جایگاه رفیع ترى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹۵/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.