-مراجع و انتخابات-تکلیف در انتخابات- ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ - ۴۹۳ بازدید

اهتمام مراجع به مشارکت مردم در انتخابات ناشی از ماهیتِ اجتماعی بودن دین مبین اسلام و مسؤول بودن همه افراد نسبت به سرنوشت خود و جامعه خود، می باشند. البته این یک وظیفه تحمیلی مثل تکالیف گوناگون و الزامات مختلف بر دوش اشخاص نیست. بلکه یک تکلیف عقلی و شرعی برای مصلحت جامعه اسلامی می باشد مثل اینکه هر کس تکلیف دارد سلامت خود را حفظ کند. یک ملت نیز اگر بخواهد اقتدار حکومتی را که پسندیده و پذیرفته است، حفظ نماید باید نسبت به سایر مسائل آن مانند انتخاب نمایندگان و... مشارکت فعّال داشته باشد.

اهتمام مراجع به مشارکت مردم در انتخابات ناشی از ماهیتِ اجتماعی بودن دین مبین اسلام و مسؤول بودن همه افراد نسبت به سرنوشت خود و جامعه خود، می باشند. البته این یک وظیفه تحمیلی مثل تکالیف گوناگون و الزامات مختلف بر دوش اشخاص نیست. بلکه یک تکلیف عقلی و شرعی برای مصلحت جامعه اسلامی می باشد مثل اینکه هر کس تکلیف دارد سلامت خود را حفظ کند. یک ملت نیز اگر بخواهد اقتدار حکومتی را که پسندیده و پذیرفته است، حفظ نماید باید نسبت به سایر مسائل آن مانند انتخاب نمایندگان و... مشارکت فعّال داشته باشد. بنابراین شرکت در انتخابات یک تکلیف عقل و عقلایی است به همین لحاظ شرعی می باشد، یعنی شارع مقدس در چنین جاهایی امر دارد و از مردم خواسته است که در راه حفظ و احیا و سربلندی جامعه و امت اسلامی بکوشند و در مواقع مقتضی حضور فعال و آگاهانه و خیر اندیشانه داشته باشند، (انتخابات از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری، ص 56) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/7924)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.