-منافع انفاق-سود انفاق ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ - ۳۲۳ بازدید

قـرآن مـی گوید که منافع انفاق به شما بازگشت می کند در حالی که انفاق و بذل مال چیزی جز کم کردن مال نیست؟

گـرچـه سود انفاق جنبه اخروی دارد اما از نظر این دنیا نیز به سود انفاق کننده است هم از جنبه مـعـنـوی و هم از جنبه مادی : از نظر معنوی , روح گذشت و بخشش وفداکاری و نوع دوستی و برادری را در انفاق کننده پرورش می دهد و در حقیقت وسیله مؤثری برای تکامل روحی و پرورش شـخـصـیـت اوسـت و امـا از نـظـر مـادی , افراد محروم و بینوا در یک اجتماع موجب انفجارهای خطرناکی می گردد که گاهی تمام اصل مالکیت رادر خود فرو می برد و تمام ثروتها را می بلعد و نابود می سازد انفاق فاصله طبقاتی را کم می کند, خشم و شعله های سوزان طبقات محروم را فرو مـی نـشـانـد و روح انتقام وکینه توزی را از آنها می گیرد بنابراین انفاق از نظر امنیت اجتماعی و سلامت اقتصادی و جهات مختلف مادی و معنوی به سود انفاق کنندگان نیز هست.
تفسیر نمونه ج ۲ ص ۳۵۳، مکارم شیرازی - ناصر و دیگران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.