-نظارت بر رهبری-مجلس خبرگان- ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۱۹ بازدید

بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مجلس خبرگان رهبرى وظیفه تشخیص و شناسایى شرایط و صفاتى را که در قانون اساسى براى ولى فقیه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّر بودن) بر عهده دارد. همچنین بعد از معرفى فقیه واجد شرایط به عنوان ولى فقیه، در طول دوران رهبرى وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبرى و بقاى آن شرایط را عهده دار است. خبرگان بدین منظور از میان اعضاى خود هیئت تحقیق را مرکب از هفت نفر، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى کنند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند.V}ماده یکم، آیین نامه مجلس خبرگان رهبرى.{V
بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مجلس خبرگان رهبرى وظیفه تشخیص و شناسایى شرایط و صفاتى را که در قانون اساسى براى ولى فقیه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّر بودن) بر عهده دارد. همچنین بعد از معرفى فقیه واجد شرایط به عنوان ولى فقیه، در طول دوران رهبرى وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبرى و بقاى آن شرایط را عهده دار است. خبرگان بدین منظور از میان اعضاى خود هیئت تحقیق را مرکب از هفت نفر، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى کنند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند.ماده یکم، آیین نامه مجلس خبرگان رهبرى.
هیئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده قوانین و موازین شرعى تحصیل کند. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله، در این رابطه تحقیق و بررسى کند و در صورتى که لازم بداند، با مقام رهبرى ملاقات نماید.تبصره دوم ماده یکم آیین نامه مجلس خبرگان رهبرى.
پس از ارائه گزارش هیئت تحقیق به مجلس خبرگان، مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آراى دو سوم نمایندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام دادن رهبرى ناتوان گردد، از مقام خود برکنار مى شود.همان مواد، ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹۴/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.