-نظریه انتصاب-نظریه انتخاب -وظایف مجلس خبرگان- ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۲۳ بازدید

هر دو نظریه معتقد به «ولایت عامه فقیه» مى باشند؛ لیکن تفاوت آنها در مسأله ملاک و منبع مشروعیت ولایت فقیه است.
نظریه نخست، مشروعیت ولى فقیه را الهى و متکى به نصب از سوى شارع مى داند. بر اساس این نگرش نقش خبرگان، کارشناسى و تشخیص مصداقِ ولى منصوب از ناحیه پروردگار و معرفى وى به مردم است.
نظریه دوم، مشروعیت ولایت فقیه را زمینى و مردمى مى داند؛ یعنى، مشروعیت ولى فقیه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مى دهند. بنابراین کار خبرگان انتخاب با واسطه ولایت فقیه از سوى مردم است.V}براى آگاهى بیشتر ر.ک:
هر دو نظریه معتقد به «ولایت عامه فقیه» مى باشند؛ لیکن تفاوت آنها در مسأله ملاک و منبع مشروعیت ولایت فقیه است.
نظریه نخست، مشروعیت ولى فقیه را الهى و متکى به نصب از سوى شارع مى داند. بر اساس این نگرش نقش خبرگان، کارشناسى و تشخیص مصداقِ ولى منصوب از ناحیه پروردگار و معرفى وى به مردم است.
نظریه دوم، مشروعیت ولایت فقیه را زمینى و مردمى مى داند؛ یعنى، مشروعیت ولى فقیه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مى دهند. بنابراین کار خبرگان انتخاب با واسطه ولایت فقیه از سوى مردم است.براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. مصباح یزدى، آیت الله محمدتقى، حکومت و مشروعیت، (مقاله) کتاب نقد، شماره ۷، تابستان ۷۷.
ب. خسروپناه، عبدالحسین، مشروعیت حکومت ولایى.
پ. ابراهیمى، عبدالجواد، منشأ مشروعیت حکومت اسلامى، مجموعه آثار(۲) فلسفه سیاسى(۱) کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت اسلامى.
ت. انصارى، علیرضا، مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام خمینى، همان
ث. نبوى، سید عباس، مشروعیت قدرت و حاکمیت از دیدگاه امام خمینى، همان.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۳۵/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.