-وظیفه مجلس خبرگان - ۱۳۹۰/۸/۱۴ - ۱۱ بازدید

خبرگان علاوه بر کشف و تعیین رهبر، وظیفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبرى -و به تعبیر دقیق تر اعلام عزل او را بر عهده دارند. اجلاس عمومى مجلس خبرگان سالى یک نوبت تشکیل مى شود؛ اما در تمام سال کمیسیون هاى فعالى به وظیفه خود و نظارت بر عملکرد رهبرى مى پردازند تا اگر به هر دلیلى یکى از شرایط رهبر از بین رفت، این مطلب را اعلام کنند. بنابراین یکى از کمیسیون هاى فعال خبرگان -که از ابتدا به پیشنهاد مقام معظم رهبرى تشکیل شد هیأت تحقیقى است که این مهم را پیگیرى مى کند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹۱/۵۰۰۰۱۵)
خبرگان علاوه بر کشف و تعیین رهبر، وظیفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبرى -و به تعبیر دقیق تر اعلام عزل او را بر عهده دارند. اجلاس عمومى مجلس خبرگان سالى یک نوبت تشکیل مى شود؛ اما در تمام سال کمیسیون هاى فعالى به وظیفه خود و نظارت بر عملکرد رهبرى مى پردازند تا اگر به هر دلیلى یکى از شرایط رهبر از بین رفت، این مطلب را اعلام کنند. بنابراین یکى از کمیسیون هاى فعال خبرگان -که از ابتدا به پیشنهاد مقام معظم رهبرى تشکیل شد هیأت تحقیقى است که این مهم را پیگیرى مى کند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۹۱/۵۰۰۰۱۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.