سلام همسر بنده بیمار ام اس بوده وباتوجه به اینکه شغلم راننده شرکتم وهمیشه درمعرض خطر میباشم ونگران آینده همسرودخترم هستم آیا مجازم پس اندازهای خودرابه عنوان مهریه به حساب همسرم واریز کنم وآیامهریه نوعی بدهی و دین است برگردنم وآیابه این پول خمس تعلق میگیردیانه ممنونم
مهریه دین برعهده شوهر است و می توانید بتدریج آن را به او بپردازید و اگر به زن داده شود در نزد او خمس ندارد اما اگر پیش شما سال بر آن بگذرد خمس دارد .

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن